Balansekunst              

 

Når vi er den beste utgaven av oss selv brukes ofte uttrykket «å være i balanse». Vi er i balanse når vi har det godt med oss selv, og føler oss vellykket i livet og det vi holder på med. I livet vårt opptrer vi på forskjellige arenaer og i ulike roller. Er du på hjemmebane har du en rolle, på jobb har du en annen rolle. På fritiden har vi mange ulike roller vi dekker ut i fra interesser når vi er sammen med venner og andre som vi omgås, og ellers i samfunns-sammenheng har vi også flere roller.

 

De mest vanlige områdene i livet vi bør mestre eller ha kontroll på er familie/venner, forhold, helse, økonomi jobb/karriere og visjon/personlig utvikling.  Når vi har det bra på alle disse områdene er vi i balanse med oss selv og våre omgivelser.  Men hvor ofte tar du selv en sjekk eller status på hvordan du har det på de ulike områdene?

 

Hva kan du gjøre for å få det bedre på et områder der du ikke har det bra? Om du er i ubalanse på et område vil du ofte ta det med deg inn i de andre rollene, og det vil påvirke prestasjonene dine der.

 

I området visjon/personlig utvikling ligger mye av drømmene våre, våre mål og verdier. Ja, hva vi personlig ønsker å få ut av livet vårt, hva vi brenner for. Det å være i ubalanse kan ofte skyldes at vi ikke gir oss selv anledning til være den vi virkelig ønsker å være, eller at vi bærer på en drøm som vi ikke slipper til eller lar være å gjennomføre.

 

Du har egentlig lyst til å gjennomføre drømmen din, men er redd for at du ikke skal lykkes og derfor så gir du den ikke livets rett? Du velger å la den bare ligge der fordi du ikke er ærlig med deg selv. Kanskje du da kan gå en runde med deg selv og verdiene dine?

 

Er det behov for å justere verdiene  eller er det at jeg ikke etterlever verdiene mine som gjør at jeg føler ubalanse?      

 

For å finne balanse i livet,  eller rettere sagt være i balanse, er det viktig å kunne stille seg selv spørsmål og reflektere over hvem jeg er og hvem er det jeg egentlig ønsker å være? 

 

Ja,  dette er filosofiske spørsmål om livet,  det å sette av tid til seg selv og reflektere gir ofte slipp på stress og fører til indre ro.  Indre ro er en faktor for å gjenopprette balansen.

 

 

 

 

Hva står jeg for og hvilket mål har jeg med livet mitt? 

 

Hva jeg står for er verdiene mine. Verdiene er mine leveregler og det jeg har tro på for å lykkes i å oppnå drømmen min. Verdiene våre er det som alltid ligger i bunn og det vi styrer etter i livene våre, vi kan sammenligne verdiene våre med et kompass.

 

Når vi er i ubalanse glemmer vi ofte å styre etter verdiene våre, vi har mistet kompasset vårt og kommet ut av kurs.  Vi bruker da kart som ikke stemmer med det livet vi ønsker oss. Den visjonen vi har satt som retning, det langsiktige målet vårt,  blir mer og mer diffust i det fjerne og til slutt kan det da bli helt usynlig. 

 

Vi har i slike tilfeller mistet det vi står for og det vi finner mening med. Å komme i en slik situasjon er ofte et resultat av at vi lar andre ta styringen over livene våre, vi er mest opptatt av å tilfredsstille andre og lar det gå på beskostning av oss selv.

 

Nei, vi skal ikke være noen store egoister, men det må være lov å si nei til det som ikke vil føre deg videre mot målet og visjonen du har satt deg. Vær derfor mer bevisst på hva du skal si ja til og hva du kan si nei til.  

 

Still deg derfor gjerne spørsmålet «Er dette i tråd med mine verdier og vil det lede meg i riktig retning til det jeg ønsker å oppnå og den jeg ønsker å være?» 

 

Noen spørsmål til refleksjon og bevisstgjøring:

 

 • Hvilke grunnverdier har jeg, og er dette verdier som jeg fortsatt står for, eller er det andre verdier som er mer riktig for meg?
 • Hva kan jeg gjøre for å etterleve verdiene mine bedre i det daglige?
 • Hvordan kan jeg bruke verdiene mine som kompass til hva jeg skal si nei og ja til?
 • Hvordan kan jeg ta bort det som hindrer meg i å oppnå visjonen og målene mine?
 • Hvordan kan jeg bli mer bevisst på hvilke handlinger jeg må gjøre mer av for å nå målet mitt? 
 • Hva er de viktigste oppgavene jeg må gjøre hver dag for å opprettholde balansen, og som vil bringe meg frem til mitt langsiktige mål (visjon)?
 • Hva må jeg gjøre mindre av eller slutte med?
 • Hva må jeg gjøre mer av? 

 

Hvor sterkt ønsker jeg dette? 

 

En annen grunn til at vi kan føle ubalanse er når vi begynner å tvile på oss selv.  Da dukker det opp noen tanker og spørsmål i hodet vårt som vi må ta stilling til.

 

 • Er det dette jeg egentlig ønsker, vil jeg det sterkt nok, og er jeg villig til å ofre så mye av alt annet for å oppnå det?
 • Hvor motivert er jeg?
 • Hvor sterkt tror jeg på at jeg kan klare det?

 

Ja, dette er typiske spørsmål som melder seg når vi begynner å tvile på oss selv eller opplever motgang. Det er spørsmål som trenger en avklaring på hvordan det står til med vår mentale styrke, om vi har nok vilje og motivasjon til å gjennomføre,  om vi har riktig fokus på det som må gjøres, og om vi evner å bygge den selvtilliten som skal til for å opprettholde troa på «prosjektet vårt.» 

 

Det er da du må gå noen runder med deg selv. Tvilen har fått feste i deg, du retter tankene og følelsene dine inn mot at du ikke er flink nok, selvtilliten din blir satt på prøve. Du er i ubalanse med deg selv og målet du har satt deg. 

 

For å komme på rett spor igjen kan det være en idé å visualisere situasjoner der du tidligere har lykkes og kjenne på  følelsen du hadde den gangen. Visualiser der du ser deg selv lykkes med målet du har satt deg og den perfekte situasjonen med alle detaljer i det øyeblikket du når målet ditt.

 

Om du fortsatt liker følelsen du får frem, og fortsatt ønsker å gjennomføre det som skal til for å nå målet ditt, starter du med å gå igjennom og definere hovedpunktene i det du må gjøre.  Jobben for å komme i mål, definer det så enkelt som mulig og vær kun opptatt av det du må gjøre, det som er innenfor din egen kontroll, det du kan gjøre noe med. 

 

Klarer du å gjennomføre dette vil du kanskje merke at du gjenoppretter balansen igjen. 

 

Hva sier omgivelsene mine? 

 

Ubalanse kan også oppstå når du ikke har klarert med dine omgivelser hvor mye  eller lite du skal delta på andre arenaer i en periode der du må bruke mer tid på å oppnå målene dine på et annet område. Om det ikke er avklart at du kan bruke mindre tid på forhold, famile/venner for å nå personlige mål eller mål innen karriere/jobb, skapes det en ubalanse.

 

God kommunikasjon med omgivelsene rundt hva du må prioritere nå og hvorfor vil skape forståelse. Flokken din vil da til og med hjelpe deg og gjøre det de kan for at du skal lykkes.  I kommunikasjonen må det være en klar avtale på hva som kan forventes av deg, når du skal være tilstede og når du er utilgjengelig for dine omgivelser eller flokken din (dine nærmeste).

 

Hvem som defineres som dine omgivelser er også viktig for en god balanse, det må alltid være en god balanse mellom deg selv og flokken din for at du skal lykkes. Dersom det ikke er forståelse blant dine nærmeste, og det ikke er en tydelig rollefordeling,  da vil det oppstå en ubalanse som lett vil skape konflikter og stress-situasjoner. Vær derfor tydelig og ærlig i all kommunikasjon. Budskap som ikke blir tydelig nok kommunisert kan bli mistolket og misforstått av mottager. 

 

Dersom det skulle oppstå en konflikt, ta det opp med det samme. Jo lenger du lar en konflikt ligge uten å ta tak i den så vil ubalansen forsterke seg, og det blir da enda vanskeligere å gjenopprette balansen. 

 

Å være balansert kan både brukes overfor deg selv  som enkeltperson, men ubalalse kan også oppstå mellom en gruppe mennesker som jobber sammen. Spesielt der det er ulike personer, interessekonflikter og rolleoppfatninger kan det fort oppstå ubalanse. En god lagbygger evner å gjenopprette balansen i en slik gruppe ved å være tydelig i kommunikasjon av verdier og ved å definere hvilke roller og ansvarsfordeling som gjelder for gruppen.  Felles verdier er samlende, når alle i en gruppe kan identifisere seg med, ha eierskap til og ha en felles oppfatning av verdiene til gruppen, vil det bli lettere å opprettholde en god balanse.

 

Kommunikasjon med seg selv

 

Hva du sier til deg selv har stor betydning for din egen balanse. Hva sier du til deg selv når du føler ubalanse? Hvordan du reagerer følelsesmessig når noe ikke går etter planen er med på å skape, forsterke eller minimere balansen din.  Om du i stor grad klarer å kontrollere dine tanker og følelser er det lettere å opprettholde balansen. Vær derfor bevisst på hvordan du reagerer følelsesmessig på ulike hendelser i livet ditt.  

 

Det å ikke ta helt av følelsesmessig når du oppnår noe stort, men at du da likevel klarer å beholde bakkekontakten kan være en stor styrke. Det samme er å ikke gå helt til bunns når du mislykkes med noe. De som klarer å forholde seg til den gylne middelvei i begge disse situasjonene vil klare seg best i det lange løp med hensyn til å være i balanse med seg selv.

 

En god måte for å være balansert er å si jevnlig til seg selv (affirmasjon): "Jeg er så glad og takknemlig for at jeg har kontroll på mine tanker og følelser slik at jeg kan holde meg på den gylne middelvei." 

 

Det å være glad og takknemlig, men å ikke ta av eller gå helt bananas er omhandlet i en av Universets Lover "Loven om Rytme".  Denne loven beskriver hvordan du på best mulig måte kan håndtere noe sterkt følelsesmessig som dukker opp i livet ditt.  Vær glad, vær takknemlig, vær ydmyk, men ikke ta av. "Loven om Rytme" anbefaler at vi finner den gylne middelvei slik at pendelen ikke gir for store utslag. "Loven om rytme" er kunsten å være i en fin rolig flyt hele tiden, å være i overensstemmelse med rytmen i livet sitt.

 

Noen ganger opplever vi at enkelte personer tapper oss for energi, de drar energien ut av oss. Ha derfor et balansert forhold til slike personer, ikke la de spise deg opp, for når vi blir tappet av energi er det lett å komme i ubalanse.  Kunsten er ofte da å ta på seg hatten som observatør og ikke la seg påvirke av det, da gjenskaper du balansen lettere.

 

Når vi er i balanse føler vi en konstant rolig flyt, det kan sammenlignes med å ha kontroll på pusten sin. 

 

Dersom vi er i balanse så ofte som mulig kontrollerer vi bedre våre tanker og følelser.  Når vi er i balanse har vi  lettere for å finne ressursene som bor i oss.  Når pusten vår blir uregelmessig er det lett for at vi blir i ubalanse med oss selv,  vi binder oss, blir anspent og tenker ikke så klart.  Når vi er rolig og balansert presterer vi bedre. 

 

Når følelser blir ekstreme og intense kan det oppstå sterke svingninger. Loven om rytme hjelper oss også å forstå livets svingninger og sykluser i Universet, slik som at pust er en rytme som binder sammen alt liv. Hele universet puster og er i bevegelse, alt har sin rytme. Dag og natt, soloppgang og solnedgang, flo og fjære er eksempler på slik rytme. Hjertet vårt har sin rytme og pumper blod hele tiden.

 

En annen av Universets Lover som også påvirker balansen i livet er "Loven om kjønn" eller loven mellom Yin og Yang. Denne loven handler også om å skape balanse. Vi innehar alle både Yin, den kvinnelige energien og Yang, den mannlige energien. Yin er omsorgssiden og intuisjonen vår, det å lytte til hjertet, å snu fokuset innover for å fange opp idéer og drømmer. Yang er handlingsorientering, det å iverksette idéene våre til praktisk handling, selve gjennomføringen for å bringe idéene våre ut, å iverksette det som startet med en tanke og idé.

 

Det er derfor det er så viktig å bruke begge energiene, og få til en god balanse mellom Yin og Yang, å gjennomføre (Yang) det vi får tilgang til gjennom intuisjonen vår (Yin). 

 

Neste gang du føler ubalanse, for det gjør vi vel alle inn i mellom,  så håper jeg at du her fikk noen knagger som du kan bruke til gjenopprette balansen din.

 

For når vi er.....

 

 •  .......i balanse kontrollerer vi bedre våre tanker og følelser
 • ........i balanse har vi lettere for å finne ressursene som bor i oss.
 • ........rolig og balansert presterer vi bedre.

  

 

 

 

Finn balansen i livet ditt og oppfyll drømmene dine!

 

Som sertifisert mental trener kan jeg være din samtalepartner med fokus på deg og dine ressurser, om du er leder, idrettsutøver, eller en person som rett og slett ønsker å gjøre noen endringer i livet ditt.  Kanskje du leter etter å finne  den gode balansen i livet ditt?

 

Jeg er klar til å hjelpe deg og/eller teamet ditt, så ta kontakt om du ønsker hjelp til:

 

 

 • Lagbygging
 • Mental trening
 • Oppfølging og utvikling av medarbeidere og ledere
 • Målbildeprosesser
 • Utarbeidelse av rutiner og arbeidsprosesser
 • Servicekvalitetsprogram - «det lille ekstra»
 • Tekstoppdrag

 

 

Send meg gjerne en e-post dersom du ønsker å komme i kontakt med meg.

Du kan også ringe meg på 97670504.

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad