Ledelse er enkelt

Mine opplevelser er at lederrollen «kompliseres» og at det ikke er nok fokus på forenkling og de viktigste faktorene som former god ledelse. 


Budskap i boken «Ledelse er enkelt»

 


«Budskapet som jeg ønsker å formidle i boken er at en  leder som følger de grunnleggende rådene som beskrives i boken, vil oppleve at ledelse er enkelt.

Boken bygger på mine egne erfaringer som leder, opplevelser med mange gode ledere jeg har fått jobbet sammen med, men dessverre også erfaringer med mindre gode ledere.»

 

Bernt-Åge Grimstad

forfatter av «Ledelse er enkelt»

.

 

«Ledelse er enkelt» er en bok som har fokus på hva som er de viktigste faktorene å vektlegge for å lykkes i leder-rollen. 

I boken får du enkle beskrivelser og tips om hvordan håndtere mennesker i din rolle som leder, og at ledelse først og fremst er å bygge lag. 

Ledelse er  enkelt - er ikke bare en bok for ledere eller de som vil bli ledere, men like god lesning er det for den enkelte ansatt. Leser du denne boken som ansatt uten å ha lederansvar, har du en god porsjon bakgrunnskunnskap for å evaluere og drøfte ledelse med din egen leder.»

Klikk på bildet av boken om du ønsker å kjøpe den.

 

 

Forord til boken «Ledelse er enkelt»

 

«Endelig en bok om ledelse som i det alt vesentlige inneholder enkle beskrivelser og tips, basert på forfatteren sine egne erfaringer og observasjoner over flere tiår. Boken er derfor ikke belastet med kompliserte tekniske modeller og teorier, ofte utarbeidet i miljøer langt fra den vanlige hverdagen i næringslivet.

 

Om du har et oppblåst selvbilde og et udiskutabelt godt inntrykk av dine egne lederferdigheter bør du ikke lese denne boken da den inneholder svært sterke inntrykk og beskrivelser av hva god ledelse egentlig er.»

 Stener ØstgaardBokomtale Nytt i Uka 15/1-2020

Bildet er fra bokomtale i Nytt i Uka 15/1-2020 (se avisarkiv 15/1-20 side 30)  

https://nyttiuka.no

«Ledelse og organisering er noe jeg alltid har vært opptatt av.

Resultatet er blitt boken «Ledelse er enkelt - en vei til bedre lederskap. 

Nå gleder jeg meg til å dele denne kunnskapen med deg.  Jeg ønsker å hjelpe deg med å lykkes som leder og lagbygger.»

 

Bernt-Åge Grimstad

 

Mine erfaringer er at ledelse er enkelt

Gjennom arbeidet med boken  ble det mye tankevirksomhet rundt:

 

 • Hva er det viktigste å vektlegge i lederrollen?
 • Hvilke grunnverdier gjelder for godt lederskap?
 • Hva er de grunnleggende leder-kvalitetene som er gjeldende for ledere på alle nivå?
 • Hvilke forventninger har medarbeider til sin leder og hvordan ønsker medarbeidere å bli behandlet?
 • Hvilke type ledere ønsker vi i fremtiden?  
 • Hvilken type leder er du, og hvilken type leder ønsker du var din leder?
 • Hva ser virksomheter og bedrifter etter når de rekrutterer nye ledere? 
 • Hvorfor ansettes det så mange ledere som mangler mye på menneskekunnskap, sunn fornuft og sosial intelligens? 

 

Ledelse handler om hvordan du håndterer mennesker -  Ledelse er lagbygging

Den som leser boken får ikke servert kompliserte akademiske utredninger og modeller, men i all enkelhet gis det svar på hvordan du kan bygge god lagånd og skape noe sammen med de du er leder for. 

Som leder har du «makt over» andre mennesker. Om du misbruker denne makten, at du er mer opptatt av deg selv og egen posisjon, så kan det få svært negative følger for enheten/virksomheten du leder. En leder som er opptatt av egen makt og posisjon vil ofte mislykkes i sin lederrolle. 

Derimot når makten du har fått i tildelt lederrolle kanaliseres til å skape energi til de du leder,  bruker du den til fellesskapets beste og dine medarbeidere får tillit til deg. 

Vær en leder i «nuet» (vær tilstede der og da) i samspill med dine medarbeidere!

 

Når du skal lede andre mennesker:

 • Vær der

 • Vær ekte

 • Vær deg selv

 • Vær den du virkelig er


 • En leder som skaper energi i samspillet med sine medarbeidere får fornøyde medarbeidere. Er du leder for en virksomhet med kunder så vil denne energien smitte over på kundene. 

  Fornøyde medarbeidere som skaper energi i samspillet med kundene gir fornøyde kunder, fornøyde kunder blir da til enda flere fornøyde kunder. Mange fornøyde kunder gir bedriften/virksomheten godt omdømme og resultat.    

  Er du en leder som ser og forstår avhengigheten og sammenhengen mellom medarbeidere – kunder – og resultatet til bedriften eller enheten du leder,  så har du lagt et godt grunnlag for å lykkes. 

  Gjør det enkelt, og ledelse blir enkelt! 

  Mange ledere følger ikke denne enkle oppskriften og derfor gjør de det vanskelig for seg selv. 

  Med vennlig hilsen

  Bernt-Åge Grimstad

  forfatter av «Ledelse er enkelt»

  Kontaktinformasjon:

  Dersom du har spørsmål, eller ønsker å komme i kontakt med meg, er du velkommen til å sende en e-post. Dette gjør du ved å klikke på «Kontaktinformasjon» under.