Delt lederansvar              

 

 

3 eliteserieklubber har delt hovedtreneransvar

 

Viking, Sandefjord og Strømsgodset har likestilte hovedtrenere. Er dette en ny trend vi ser bare innen fotball, og vil det forsvinne like fort som det har kommet? Eller dette et nytt fenomen innen ledelse generelt som også vil dukke opp fremover i ulike bedrifter og organisasjoner?

 

Det som overrasker meg mest er at det er hele 3 av 16 klubber i Eliteserien 2021 som har innført en slik ordning. For Strømsgodset sin del så er delt hovedtreneransvar bare en midlertidig løsning etter at Henrik Pedersen fikk sparken og inntil ny sportssjef og ny permanent hovedtrener er blitt ansatt.  

 

I både Viking og Sandefjord er delt lederansvar med to likestilte hovedtrenere en permanent løsning.

 

Jeg stiller spørsmål rundt hva som er hensikten med å dele lederansvaret på denne måten, og hva de ønske å oppnå. Nå kjenner jeg ikke detaljene til hver av klubbene som har innført denne ordningen, men i ordet «likestilte» legger jeg også at lederansvaret er delt. Et delt lederansvar tolker jeg slik at det er ingen av de to hovedtrenerne som har et overordnet lederansvar for den andre personen. 

 

Slik jeg leser det så har de begge personalansvar for en felles spillergruppe og et hjelpeapparat. De har en felles fagleder-rolle for faget fotball, og de har et felles administrativt ansvar for gruppen de leder. De har et felles ansvar for kommunikasjonsflyt internt og eksternt. Sagt på en svært enkel måte; ansvar og makt er delt med 50% på hver.  

 

Delt lederskap er krevende og det strider mot min ledelsesfilosofi, nemlig at «Ledelse er enkelt.» Delt lederskap fører til uklare ansvarslinjer. Når det er uklare ansvarslinjer vil det lett oppstå misforståelser, som igjen fort kan skape utrygghet i gruppen.   

 

Har klubbene innført en slik 50/50-løsning på grunn av at det var ingen av de to som skilte seg ut som den klare naturlige lederen, eller var det trenerne selv som ønsket en slik løsning? 

Roller og lagbygging 

 

Med to likestilte ledere vil det ikke være en tydelig rolleavklaring på hvem som har det overordna ansvaret om det skulle oppstå uenigheter eller konflikter av noen art. 

 

Slik rollene er fremlagt så kan det tyde på at det heller ikke er noen fordeling av primær- og sekundæransvar. Med en likestilt ordning er det vel også lagt opp til at stillingsbeskrivelsen og eller arbeidsinstruksen er lik for begge.

 

Så hvem oppfatter spillerne og de andre medarbeiderne i teamet er lederen og «laglederen» av de to, hvem av de to vil de føle det blir mest naturlig å forholde seg til?

 

Skal du forholde deg til den du føler best kjemi med, eller den du selv oppfatter som er den mest naturlige lederskikkelsen av de to?

 

Ledelse er først og fremst å bygge lag, og for en fotballtrener er det lagbygging som er hovedoppgaven du skal løse. Du skal enkelt og greit utvikle laget ditt slik at alle presterer best mulig både individuelt og sammen som lag.

 

Du skal sette sammen laget på en slik måte at du får frem det beste i hver enkelt og at laget fungerer som et godt kollektiv. For å få til det må rollene rendyrkes og du må finne ut hvem som komplimenterer hverandre på den beste måten.  Dette gjelder ikke bare spillerne, men også trenerteamet. Hvilken spisskompetanse har den enkelte trener, spiller og de andre medarbeiderne å tilføre laget?

 

Jeg tror at muligheten er størst for å lykkes dersom trenerne fikk tildelt roller som de hadde ansvaret for ut ifra hvilken spisskompetanse de har.  Den treneren som er  den «mest» naturlige lederen bør ha et overordnet ansvar og få betegnelsen hovedtrener. 

 

Om det skal fungere med 2 likestilte hovedtrenere må de nærmest kjenne hverandre så godt at de har bygd en felles intuisjon mellom hverandre, så sterkt at det er en form for telepati, den ene nærmest vet hva den andre tenker i alle situasjoner. Det er faktisk mulig å få det til, men i praksis vil det nok i de aller fleste tilfeller ta altfor lang tid å bygge opp.  

 

De må da etablere en naturlig link mellom hverandre og i tillegg ha en felles filosofi om hvordan laget skal spille,  og ikke minst hvordan gjennomføre endringer i en kamp for å kunne foreta en snuopperasjon slik at en negativ utvikling snus til seier.

 

Men det aller vanskeligste med to likestilte ledere vil være evnen til å snu en mer langsiktig negativ utvikling der dårlig selvtillit også preger laget.  

 

Hvor lenge vil dette kunne fungere? 

 

Delt lederskap er krevende, og jeg tror ikke det vil vare lenge dersom motgangen melder seg.  Jeg vil bli svært overrasket om de 3 lagene som innførte denne løsningen vil fortsette også inn i neste sesong (2022) med to likestilte hovedtrenere.  

 

Lederskap krever forutsigbarhet, trygghet og at du bygger tillit. En tydelig lederrolle tror jeg derfor er den beste løsningen, at det er en person som har et hovedansvar,  og at det samtidig er like tydelig definert hvem av trenerne som er i rollen som nummer 2.  Delte lederroller i fotball eller innen andre virksomheter tror jeg derfor ikke vil være en utvikling vi vil se mye av de nærmeste årene. 

 

"Ledelse er enkelt", men det kreves at det er tydelige og definerte roller, for det er da vi er i stand til å bygge de beste lagene enten det gjelder innen idrett eller i næringslivet for øvrig. Ledelse er først og fremst lagbygging.

 

PS: Ønsker du å kjøpe boken "Ledelse er enkelt" fyll ut bestilllingsskjema ved å trykke på knappen under, så får du den tilsendt for NOK 200 inkl. porto.

 

Som sertifisert mental trener kan jeg være din samtalepartner med fokus på deg og dine ressurser, om du er leder, idrettsutøver, eller en person som rett og slett ønsker å gjøre noen endringer i livet ditt.  

 

Jeg er klar for å hjelpe deg og/eller teamet ditt, så ta kontakt om du vil ha hjelp til:

 

  • Lagbygging
  • Mental trening
  • Oppfølging og utvikling av medarbeidere og ledere
  • Målbildeprosesser
  • Utarbeidelse av rutiner og arbeidsprosesser
  • Servicekvalitetsprogram - «det lille ekstra»
  • Tekstoppdrag

 

 

Send meg gjerne en e-post dersom du ønsker å komme i kontakt med meg.

Du kan også ringe meg på 97670504.

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad