Ditte lika e                

 

 

Jeg må innrømme at jeg var litt oppgitt etter sesongen 2020 var ferdig,  og jeg følte en oppgitthet over det som skjedde i Aafk, eller rettere sagt det som ikke skjedde.  Det så ut til å råde nærmest handlingslammelse, og alt bar preg av en klubb som var på ville veier.

 

Dette var klubben min, jeg savnet vi-følelsen og følte at klubben var i ferd med å miste identiteten sin. Klubben er i ferd med å miste sitt publikum skrev jeg i innlegget mitt 29.desember 2020. «Jeg tror at klubben min lider av identitetskrise med et snev av handlingslammelse,» var ordene jeg da brukte.

 

På den tiden skulle klubben foreta en grundig evaluering av sesongen, men jeg må innrømme at på det tidspunktet så var jeg ingen stor optimist på vegne av klubben min. 

 

Heldigvis så ser jeg nå når det er gått ca 2,5 måned av det nye året at klubben virkelig har tatt mange grep i riktig retning,  og det gleder mitt hjerte.

 

Jeg vil derfor si litt om de positive endringene som jeg har observert.

 

 

 

Bildet er fra cupfinalen i 2009, «e gler me te neste gang!!» 

 

Åpen, offensiv og ærlig

 

Både styreleder Jan Petter Hagen, Adm.dir Geir S. Vik og Sportslig leder Bjørn Erik Melland har vært åpen og ærlig om at 2020 var et «drittår» og at det ble gjort mye som ikke var bra. De har stått frem og har samtidig vist en vilje til å snu den negative trenden. De har vært tydelig på at den grundige evalueringen skal bidra til å snu klubben i riktig retning. 

 

I de første månedene av 2021 har jeg observert at klubben er blitt mye mer offensiv i kommunikasjon både på sin egen hjemmeside, i lokale media som Smp og Sunnmøre Live, men også i sosiale media.  Vi har sett mange av klubben sine ansatte nå står frem og forteller om spennende samfunnsprosjekt som klubben er involvert i, og at de informerer mer aktivt om sine oppgaver og roller i klubben.

 

Dette viser at klubben nå er mer bevisst på hvem de er til for, samtidig som den er blitt mer synlig. Det virker som det  er blitt en tydeligere rolle- og ansvarsfordeling i Aalesunds Fotballklubb nå.

 

Samfunnsansvar 

 

Reportasjen som Arill Riise hadde om Aafk sitt gatelag på TV2 traff rett i hjertet, her viser klubben virkelig hvor viktig det er å skape idrettsglede for alle. Det kom så flott frem hvor mye gatelaget betydde for hver enkelt og hvor stor pris de satte på dette flotte tilbudet fra Aafk. 

 

"Action Now" er et samarbeidsprosjekt Aafk er involvert i der FN´s Bærekraftsmål settes på dagsordenen. Aafk sitt første steg her var en samarbeidsavtale med Fremtidslaben. Ved å sette bærekraft på dagsorden gjennom Aafk bidrar det til en bevisstgjøring i en bredere del av befolkningen.  

 

Det tredje prosjektet som viser at Aafk også er en klubb som tar samfunnsansvar er «Medvind». Medvind er et samarbeidsprosjekt med Sparebanken Møre og Brisk med mål om å hjelpe ungdom og unge voksne som står utenfor med å komme seg i jobb.

 

Endelig er den her

 

Ja den har vi lenge lurt på,  hvor ble den av, og når ville den dukke opp? Nå er den her, og det er virkelig hårete mål som er beskrevet.

 

Ja,  jeg snakker selvsagt om sportsplanen, som vi veldig lenge har hørt om. Den viser også åpenheten som nå råder i klubben.  Du kan nemlig gå inn på aafk.no og laste den ned. Jeg har selv lest den og jeg har sett intervjuet på Sunnmøre Live med Sportslig leder Bjørn Erik Melland og Utviklingsleder Sindre Eid. 

 

Sportsplanen har en tydelig retning på hvor Aafk vil, og når de ulike målene skal innfris. Det går tydelig frem at Aafk skal begeistre og spille underholdende fotball. Aafk skal være et hardt arbeidende lag av sultne spillere med spilleglede. Et hardt arbeidende kollektiv er ord som blir brukt i planen.

 

Ja, det lyder som musikk i mine ører. Jeg forstår det slik at vi skal spille hurtig fremoverfotball og satse på gjenvinning,  og ikke minst kollektiv knallhard jobbing for hverandre.  Det er slik fotball folk vil se, ikke at noen spiller til hverandre på egen banehalvdel. 

 

Herrene Melland og Eid har lagt hodet på blokka med tøffe og hårete mål, for det er den vanskeligste jobben som nå gjenstår.  Å gjøre det.  

 

Løsningen er lagbygging i alle ledd i klubben, at samtlige identifiserer seg med og har eierskap til sportsplanen, videre at alle bidrar med sitt i sine roller innenfor sine ansvarsområder, og sier til seg selv; "Dette går jeg for og dette skal vi klare sammen." 

 

Når alle jobber sammen for hverandre mot et felles mål da er muligheten for å lykkes størst, og det er slik vi bygger god lagånd og tilhørighet.  

 

Bli medlem du og

 

Få enda større eierskap til klubben din, bli en del av felleskapet Aalesunds Fotballklubb. Bli med på å løfte Aafk,  for  klubben trenger alle nå, det er store mål vi har satt oss. 

 

Selv om lagbyggingsprossen har startet godt i 2021, så er veien vi skal gå fortsatt lang.  Vi trenger deg i denne viktige jobben, sammen for Aafk. «Meld de inn da vel.»

 

«E har troa, har du?» 

 

 

PS: På siden "Diktene mine" har jeg skrevet et dikt om Aafk, diktet heter "E vil"

 

Ta vare på deg selv, ta vare på hverandre!

 

 

 

 

Send meg gjerne en e-post dersom du ønsker å komme i kontakt med meg. Du kan også ringe meg på 97670504.

 

Det er med glede jeg deler min kunnskap og erfaring om du trenger en samtalepartner. 

 

Ta kontakt om du ønsker hjelp til:

 

  • Lagbygging
  • Målbildeprosesser
  • Lederutvikling
  • Servicekvalitetsprogram- «Det lille ekstra»
  • Tekstoppdrag

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad