Endringer må komme innenfra              

 

Når en TV-serie gjør inntrykk, sier vi gjerne at den traff meg.  Det gjorde Weissensee med meg, det er en serie som handler om de siste årene før Berlin-muren falt,  og gjengir et inntrykk av slik livet var de siste årene i DDR (Øst-Tyskland).

 

Det som har gått mer og mer opp for meg er hvor stort det var det Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov egentlig startet når de 8.desember 1987 undertegnet INF-avtalen (nedrustningsavtalen) mellom USA og Sovjetunionen.

 

Jeg tror ikke det er mange som idag tenker over hvor viktig den jobber de gjorde var, og hvordan den forandret verden den gangen.  Dessverre så begynner sporene etter de å bli visket mer og mer bort, og vi trenger at flere av dagens ledere nå kan gå foran og få til et sterkere samhold og fellesskap mellom land og folk i hele verden på samme måte som Reagan og Gorbatsjov gjorde det den gangen.   

 

TV-serien "Weissensee " er en fin påminnelse om at vi alle må jobbe for fred og frihet.

 

Vi må tørre å stå opp mot undertrykkelse, maktmisbruk og frihetsberøvelse i enhver form hvor enn i verden det skjer, slik at kjærligheten alltid seirer uansett. 

 

 

Glasnost og Perestrojka? 

 

Ordene glasnost og perestrojka vil vi alltid knytte opp til Mikhail Gorbatsjov og endringsprosessen som han startet opp i Sovjetunionen da han overtok som øverste leder i 1985. Mikhail Gorbatsjov ble også den siste lederen i Sovjetunionen. Når han formelt trakk seg tilbake 25.desember 1991 var i praksis Sovjetunionen oppløst.  

 

Glasnost betyr åpenhet, og Gorbatsjov innførte et helt nytt tankesett ved å tale til folket og be de komme med både kommentarer og kritikk. Denne åpenheten og følelsen av å ha en stemme som ble lyttet til var ikke noe som de hadde vært vant til med tidligere ledere i Sovjetunionen.

 

Perestrojka, som betyr omstrukturering, skulle være en prosess som startet innenfra. Endringer må komme innenfra var budskapet Gorbatsjov la frem. Han forsto og var opptatt av at du ikke kan tvinge folk inn i et system som ikke fungerer, straffe de som ikke innretter seg og se på de som fiender av nasjonen.

 

 

STASI - DDR sitt hemmelige politi

 

I DDR var det vanlig at landets borgere ble overvåket av STASI, det hemmelige politet, for å avdekke om de hadde samfunnsfiendtlige hensikter.

 

I TV-serien Weissensee går dette tydelig frem, og det var en utstrakt overvåking av befolkningen, STASI  letet etter de som var sammfunnsfiendtlige og som motarbeidet DDR og systemet.  Fengsel og tortur var vanlig om du trådde over en grense, da ble du betraktet å være motstander av DDR.

 

All motstand mot myndighetene ble forsøkt slått ned i DDR, og siden motstanden stadig økte ble løsningen bruk av enda mer makt, vold  og overvåkning.

 

Med stadig større motstand ble Sovjetunionen som alliert forespurt om å bidra militært for å slå ned motstanden, men 6.juli i 1989 avviste Mikhail Gorbatsjov å gripe inn med militærmakt.  Likevel trodde makteliten i DDR at å bruke makt og tvang overfor sitt eget folk var den rette medisinen. Så sent som 7.oktober 1989 planla DDR-regjeringen en stor feiringa av landet sitt 40 års-jubileum.  2 dager før den planlagte feiringen hadde Mikhail Gorbatsjov (5.oktober) antydet overfor DDR-leder Erich Honecker at tiden for reformer var overmoden, og at de ikke lenger kunne forvente hjelp fra Sovjetunionen.

 

Urolighetene og protestene mot regimet fortsatte med økende styrke i DDR, og 9.november 1989 var det umulig å trosse folket lenger, grensene mot vest ble åpnet og riving av muren var et faktum. 

 

3.oktober 1990 ble datoen for den endelige og formelle gjenforeningen av de to tyske statene. Tysklands gjenforening var en nøkkelbegivenhet for å få slutt på den kalde krigen mellom øst og vest.

 

 

Glasnost og Brandenburger Tor 

 

Når til og med to norske artister lager sanger om det som ble gjennomført i Europa på slutten av 1980-tallet, så sier det mye om hvor store disse begivenhetene og endringene var.  Hva de betydde for fred og frihet.

 

Teksten til Jahn Teigen sin Glasnost vil alltid huskes som en hyllest til endringene som førte til at "Øst og vest ekke fiender i år,  kan vi tro at det er sant".

 

Og her et lite utdrag fra teksten til Ketil Stokkan sin Brandenburger Tor; "Vi så menneska gråte av glede og ei grense åpne mot øst. Her står vi på Brandenburger Tor. Hånd i hånd som om det va' i går." 

 

Mikhail Gorbatsjov - ettermæle?

 

2.mars i år fylte Mikhail Gorbatsjov 90 år, men hvilket ettermæle vil han få? Han mottok Nobels fredspris i 1990.

 

Her er det som står i tilknytning til utdelingen av fredsprisen til Mikhail Gorbatsjov på de offisielle sidene til Nobelprisen:

 

"(1931-)

Han avblåste den kalde krigen

I 1989 falt muren i Berlin, og den kalde krigen mellom øst og vest ble avblåst. I 1990 gav Nobelkomiteen president Gorbatsjov hovedæren for dette ved å gi ham fredsprisen.

Gorbatsjov vokste opp under Stalins regime, og opplevde tysk okkupasjon under andre verdenskrig. Etter krigen studerte han jus i Moskva, og gjorde karriere i kommunistpartiet. Utenlandsreiser gjorde ham gradvis kritisk til det ineffektive sovjetiske systemet. Dette fikk nye påkjenninger etter at Sovjetunionen invaderte Afghanistan i 1979. I 1985 ble Gorbatsjov valgt til ny leder i Sovjetunionen. Han ville reformere kommunismen og innførte begrepene glasnost (åpenhet) og perestrojka (forandring).

Samfunnet ble liberalisert, og Gorbatsjov søkte avspenning med USA for å kunne overføre penger fra forsvaret til det sivile samfunnet. Han erklærte at han ikke ville støtte kommunistregimer i andre land som fikk folket mot seg. Med dette startet han en kjedereaksjon som førte til kommunismens fall i Europa."

 

Det at han erklærte at han ikke ville støtte kommunistregimer som i andre land fikk folket mot seg synes jeg beskriver godt for en stor leder han var.  Andre vil si at han var en svak leder, som ikke klarte å holde Sovjetunionen samlet.

 

Mikhail Gorbatsjov var en leder som gikk foran og viste vei.  Det er slike ledere vi trenger i verden idag nå når vi er vitne til ny opprusting og våpenkappløp. Skal tro hvordan verden hadde sett ut idag om ikke Mikhail Gorbatsjov hadde gjennomført sin glasnost og perestrojka på 80-tallet?

 

Men det spørsmålet får vi aldri svar på...

 

Vi vil ha ledere som er samlende for alle, ledere  som viser kjærlighet og som er opptatt av at vi tar vare på hverandre uansett hvem du er,  hva du er og hvor du er, om du er i nord, sør, øst eller vest. 

 

TV-serien «Weissensee» gir en påminnelse om at fred og frihet er verd å jobbe for og stå fram for i alle sammenhenger,  selv om likeverd for alle alltid burde være en selvfølge. 

 

Diktet «Mine og dine»

 

Diktet som er gjengitt under skrev jeg for noen få dager siden. Det beskriver mine tanker om hvordan vi sammen kan få til en verden for alle med fred og frihet. Alle diktene mine har jeg samlet på en egen side «Diktene mine». 

 

Mine og dine

 

Alle vil ha fred.

Alle vil ha fridom.

 

Kvifor er det då krig?

Kvifor vert då så mange 

fengsla, torturert 

og drepne?

 

Alle syter for sine, 

men kven er dine 

og kven er mine?

 

Er det på grunn av 

mine og dine at 

det framleis er krig?

 

Er det på grunn av mine 

og dine at 

så mange vert fengsla, 

torturert og drepne?

 

Dei var ikkje mine, 

dei var dine.

Eg kjempar for mine og 

du kjempar for dine.

 

Det eg og mine trur på 

er rett.

Det du og dine trur på 

er feil.

 

Den dagen dine 

også blir mine, 

og mine 

også blir dine, 

då får alle rett.

 

Vi heiter det då 

om både mine og dine.

 

Alle er mine. 

Alle er dine..

 

 

Ta vare på deg selv og hverandre.

 

Jeg er opptatt av å hjelpe mennesker med en positiv endring. Som sertifisert mental trener kan jeg være en samtalepartner med fokus på deg og dine ressurser, om du er leder, idrettsutøver, eller ønsker å gjøre  endringer i livet ditt.  

 

Nå gleder jeg meg til å dele min kunnskap og erfaring med deg. 

 

Jeg kan hjelpe deg, bedriften, virksomheten eller klubben med:

 

  • Lagbygging
  • Mental trening
  • Oppfølging og utvikling av medarbeidere og ledere
  • Målbildeprosesser
  • Utarbeidelse av rutiner og arbeidsprosesser
  • Servicekvalitetsprogram - «det lille ekstra»
  • Tekstoppdrag

 

 

Send meg gjerne en e-post dersom du ønsker å komme i kontakt med meg.

Du kan også ringe meg på 97670504.

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad