Helseskadelige ledere - energitapperne

 

De fleste av oss har vel opplevd ledere som tapper oss for energi. Slike ledere kan i stor grad beskrives som helseskadelige. Ofte er slike energitappere mest opptatt av makt og posisjon. 

 

I dag har jeg lyst å dele noen eksempler på helseskadelige ledere som jeg har opplevd. Kanskje du vil kjenne igjen noen av de  og har hatt ledere som stemmer med beskrivelsene? Eller kanskje noen ledere selv vil kjenne seg igjen?

 

Om du opplever ledere som kun er opptatt av seg selv og ikke av laget eller medarbeiderne de skal være leder for,  så finn deg en ny jobb før du mister motivasjon og selvtillit.  Blir du værende for lenge i avdelingen til en slik helseskadelig leder kan det tappe deg for all din energi.

 

 

Verdensmester lederen

 

Personen ser på seg selv som opphøyd overfor de som skal ledes på grunn av sin egen rolle, og ser på sine medarbeidere som sine undersåtter. Verdensmester lederne er belærende i lederstilen og bruker hersketeknikk for å bevise hvor enestående de selv er i forhold til andre.

 

Personen er sykelig opptatt av posisjoner og tilfredsstiller kun oppover. En slik leder trykker ned de andre i teamet og skaper usikkerhet. De ansatte slutter å komme med innspill da leder likevel alltid har rett og selger seg selv oppover i organisasjonen og lytter ikke til sine ansatte. 

 

Personen er opptatt av å vise samfunnet rundt seg at jeg har en viktig posisjon, og jeg har kun kontakt på fritiden med «viktige» personer av samme rang eller høyere enn meg selv.  Verdensmesteren er opptatt av materielle goder og liker å vise frem dyr bil, hytte på fjellet og ved sjøen. Han/hun er opptatt av å inneha en image av å være glad i naturen med turer i skog og mark.

 

Rødpenn lederen

 

Denne ledertypen ser på seg selv som svært faglig flink. Som leder vet personen at han/hun på grunn av sin rolle også er best faglig. Personen jobber svært mye på kveldstid og bruker da mye av tiden til å lese igjennom og vurdere hvordan arbeidsoppgavene som dens ansatte har fått i oppdrag å gjennomføre er blitt løst.

 

Denne type leder leser med den hensikt å korrigere for å korrigere, gjerne med «rød penn» for å vise at som leder har han/hun funnet noe som bør omformuleres til i egne øyne en bedre måte å skrive eller uttrykke det samme på. 

 

I de fleste tilfellene var det opprinnelige forslaget fra den ansatte mye bedre enn lederen sitt forslag, så her er det snakk om markeringsbehov fra leder. 

 

Lederen bruker mye av tiden på dagtid til faglig og strategisk prat med sin overordnede og er selv opptatt av å fremtre som faglig sterk. Rødpenn-lederen liker ikke at egne ansatte er faglig dyktigere enn seg selv.

 

 

Fagperson-lederen

 

Personen viste enestående resultat som «fagperson» eller selger, og hadde et høyt prestasjonnivå der alle mål ble overoppfyllte, en klar ener i avdelingen. 

Personen har fått seg lederjobb kun med bakgrunn i sine faglige oppnådde resultat. Personen mangler fullstendig evner til å være leder og fortsetter som «fagpersonen» også i sin nye lederstilling.   Fagperson-lederen sa ja til leder-jobben kun på grunn av høyere lønn og status. En slik person vil ofte mistrives i lederrollen og ønsker seg gjerne tilbake til sin rolle som fagperson.

Flytt derfor personen tilbake der han/hun hører hjemme før avdelingen blir skakkjørt av mangel på lederkompetanse.  

 

En fremtidsrettet bedrift / virksomhet gir fagfolk og ledere samme utviklingsmuligheter og utbytte (lønn) enten de velger fagveien eller lederveien.

 

 

 

Jeg-lederen

 

Personen er i alle sammenhenger opptatt av å sette seg selv i sentrum og å fortelle alt det fortreffelige «jeg» har gjennomført og lykkes med. 

Personen er redd for at andre skal bli bedre enn seg selv og gjør alt i sin makt for å hindre at de som er dyktig vil bli en konkurrent som kan true «jeg-leder» sin posisjon. De som «jeg-lederen» tror kan true posisjonen blir satt til oppgaver som er utenfor deres kompetanseområde for at de skal mislykkes. 

 

Dyktige medarbeidere ser dette og legger derfor ekstra vekt på å lykkes med de vanskelige oppgaver som de blir pålagt. 

 

«Jeg lederen» velger seg ut noen favoritter som gis ekstra oppmerksomhet,  og de får tildelt mange spennende arbeidsoppgaver. Dette er gjerne personer som er plukket ut og ansatt («mine egne – jeg har ansatt de») etter at «jeg-lederen» fikk lederjobben.

 

Disse «mine egne» blir leder sine lojale medarbeidere som ikke ser spillet som drives overfor de som «jeg-lederen» ønsker å fryse ut. «Jeg-lederen» premierer sine favoritter med gaver og høyere lønn når det byr seg en mulighet, men premierer ikke andre ansatte sine suksesser.


 

Smiske-lederen

 

Personen vet hvem som er viktig å forholde seg til i organisasjonen for å få opprykk og ære. Dette er en person som er opptatt av egen makt og posisjon. Smiske-lederen er et ekstremt konkurransemenneske og er sykelig opptatt av egen fysiske form og helse. Personen driver derfor gjerne med idrett og liker å fortelle om for eksempel hvor langt og fort han/hun har gått på ski, hvor mange skipar personen har og hvordan disse prepareres. 

 

Selv om personen bruker mye tid på trening er denne også meget opptatt av å komme i posisjon i jobbsammenheng for å få mer makt. Vedkommende bruker all sin energi oppover for å smiske med sine overordnede og tar all ære selv for det som er bra.

 

For å få frem sin egen fortreffelighet, kan personen lett tråkke på andre for å komme seg videre. Personen er overhyggelig i samvær med ledere av høyere rang, men opptrer til tider som en «drittsekk» overfor egne medarbeidere.

 

Taktikeren og Sleiperen

 

Personen elsker makt og posisjon, sykt opptatt av makt. For å tilegne seg makt og posisjon er denne personen en taktisk kløpper til å stake opp riktig vei for å komme i betraktning når nye høyere stillinger skal besettes. Plutselig innehar vedkommende enorm makt og sitter i en av de høyeste stillingene i bedriften ved å være meget kynisk i sine valg for å komme til topps. 

 

På veien til toppen har «Taktikeren og Sleiperen» utmanøvrert sine konkurrenter uten at de har klart å se hvorfor de er blitt forbigått. «Taktikeren og Sleiperen» har lykkes ved å stadig tilegne seg ny og utfyllende kompetanse ved å velge riktig jobb til rett tid slik at han/hun ikke kan bli satt til side i nye høyere stillinger. 

 

Jobbene personen har innehatt er gjerne vikariater som leder der han/hun tilsynelatende har gjort en bedre jobb enn den lederen vedkommende  vikarierte for. På den måten har det vært svært synlig at dette er en person å satse på. «Taktikeren og Sleiperen» har en fin evne til å bruke andre i spillet sitt og får tillit gjennom å være åpen for idéer og innspill fra andre, men denne type leder er samtidig enormt sta og flikker på innspillene, gjør det til «sitt eget» sluttprodukt før det presenteres som «mitt forslag». 

 

Når forslag legger frem for beslutning gjøres det med overbevisning på at dette er det eneste riktige strategisk for bedriften selv om det er kommet opp forslag på andre tiltak som ville være mye bedre for bedriften. På grunn av dennes sterke evne til å overbevise fører dette dessverre til at det blir tatt beslutninger som utvikler bedriften i feil retning og som kan føre til at markedsandeler og inntjening blir redusert.  

 

Likevel siden personen nå er en del av ledelsen vil mangel på resultat og synkende markedsandeler tillegges andre forhold som konkurransesituasjon, at markedet har endret seg med mer.  

 

Bedriften er inne i en ond sirkel, kostnadsreduksjoner og reduksjon i antall ansatte, nedleggelse av avdelinger kan bli en konsekvens av at en slik person får for stor makt.  Det ble ikke lyttet til de «som innehar riktigere forutsetninger» før beslutninger ble tatt. En slik leder setter seg selv foran teamet, men prøver å synliggjøre det motsatte. 

 

Konsekvensen blir at de som ikke ble hørt finner seg andre jobber, bedriften mister mange av sine dyktigste medarbeidere til konkurrenter. Når du ikke blir hørt, går du lei og finner deg en arbeidsgiver der du føler du betyr noe.

 

 

Ja dette var bare noen eksempler på Helseskadelige ledere.

 

Du har kanskje truffet på andre leder-versjoner med et  skyhøyt ego? 

 

Det å ikke bli sett eller hørt kan være et stort problem i en organisasjon, der noen selvgode og arrogante ledere tar en altfor stor plass.

 

Jeg har skrevet et dikt om det å bli sett, som kan være lurt å tenke igjennom nå når mange sitter alene

på hjemmekontor og ellers når vi møter på noen av våre medmennesker.  Et lite smil kan bety så mye.

 

Det er et uttrykk som heter «Å ikke se skogen for bare trær». 

Mange trenger et smil og litt oppmerksomhet nå. Gi noen en oppmuntring og se hverandre.

 

 

Sjå meg

Når en virksomhet preges av at ledelsen ikke lytter sterkt nok til innspill fra sine medarbeidere vil organisasjonen bli likegyldig. Det blir en ovenfra og ned holdning, «en organisasjon som preges av vi vet og kan best.»

 

En slik holdning vil kvele energien til medarbeiderne og de vil søke seg bort fra slike ledere.

 

Medarbeidertilfredsheten vil være lav i organisasjoner som preges av et lavt energinivå. 

 

Helseskadelige ledere styres av frykt, de er redde for at medarbeiderne sine skal bli dyktigere enn seg selv og true deres posisjon.

 

Det slike ledere ikke vet er at «å utvikle sine medarbeidere til å bli dyktigere enn seg selv, nettopp er et av de aller viktigste poengene med å være leder.» 

 

Dessverre preges vår verden i dag av mange ledere med et skyhøyt ego.

 

Ta på deg observasjonshatten, se og lytt til hva mange av verdens mektigste menn er opptatt av (ja de mest tragiske er faktisk menn, og i godt voksen alder). Observer hvilket menneskesyn og verdier de står for, og hvor mange løgner de kan lire ut av seg.

 

Ja, det er et tankekors at slike ledere fortsatt blir valgt i verden idag.

 

Den viktigste lederegenskapen er menneskekunnskap !

Vær derfor bevisst på hvilke ledere du velger å jobbe for og i sammen med ! 

Ta vare på deg selv og dine medmennesker! 

 

Er du en av de som har en helseskadelig leder, se etter en ny jobb før det blir for sent,  for det er bare unntaksvis at en slik leder evner og «ønsker» å endre sin adferd og sine holdninger. 

 

Send meg gjerne en e-post dersom du ønsker å komme i kontakt med meg.

 

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad