Hva kjennetegner en god leder?

  Ålesund 12.mars 2020 


Du kan være leder på mange nivå og inneha ulike roller som leder. Du kan være Gruppeleder, Teamleder, Avdelingsleder, Leder av ledere, Leder av virksomhet, Leder av foretak eller bedrift, Leder av konsern med flere foretak, Leder av konsern med virksomhet i flere land, og så videre..  

Men er lederrollen forskjellig på de ulike ledelsesnivåene? Ja,  det er store forskjeller ut fra hvilket nivå du er leder på.

Likevel er det noen grunnleggende lederkvaliteter som du må inneha uavhengig av hvilket nivå du er leder på. 

Det er menneskekunnskap som er den viktigste kompetansen til en leder. Mangel på fagkunnskap kan bygges opp over tid, men det å inneha god fagkunnskap i tillegg til menneskekunnskap er selvsagt en fordel. 

Her er de viktigste kvalitetene som ledere på alle nivå må inneha: 


Utvikling av den enkelte og teamet

En god leder bygger lag og utvikler sine medarbeidere. Den dyktige lederen bygger kompetansen som den enkelte medarbeider og bedriften trenger.


En leder som innfrir forventningene til sine medarbeidere evner å skape glød og entusiasme. 

Hvilke forventninger har medarbeidere til sin leder og hvordan ønsker vi å bli behandlet?Leder sin rolle som lagbygger

En lagbygger (leder) får frem lagfølelsen og vektlegger laget;  «Vi vant» «Vi klarte det». En god lagbygger er inspirerende og engasjerende og gjør deg stolt av å tilhøre laget/teamet («Vi vil», «Vi kan», «Vi klarte Det». En god lagbygger får frem det beste i den enkelte medarbeider og er en god motivator.  En god lagbygger setter sammen team av personer som jobber godt sammen mot et felles mål. 

En god lagbygger ser individet og vet hvordan hun/han behandler den enkelte for at de skal lykkes og utvikle seg. En god lagbygger setter alltid Laget (Kollektivet) foran seg selv.

Lagånd er temperaturen på hvordan vi oppfører oss og opptrer overfor hverandre. Team med «god lagånd» kjennetegnes med at alle står sammen og gleder seg over fremgangen til laget og hverandre.  

Når en leder skaper glede og energi hos sine medarbeidere ønsker de å stå opp for lederen og laget. De er topp motiverte og gjør alltid sitt beste for at laget skal lykkes. En motivert medarbeider har tro på seg selv og laget. Følelsen av å lykkes sammen med andre fører til økt individuell selvtillit. 

Verdier som bygger lag

En leder som bygger laget sitt rundt verdiene kjærlighetsannhet og glede, legger et godt fundament for trygghet og trivsel i enheten. Brukes disse verdiene på alle ledernivå vil det bidra til en åpen og ærlig kommunikasjon i hele bedriften, og det vil frigjøres store mengder energi.

Frykt og usikkerhet (som er det motsatte av kjærlighet og sannhet) vil råde i en organisasjon der leder ikke bygger laget sitt rundt verdiene kjærlighet, sannhet og glede.  

Verdiene kjærlighetsannhet og glede henger sammen, mangel på en av de vil få negativ effekt på de to andre.  Og motsatt , bruk av en vil trekke med seg de 2 andre.

 • Å lede i kjærlighet vil si at du leder etter hjertet og følger din intuisjon. Du viser med din væremåte at du bryr deg om dine medarbeidere.
 • Å lede i sannhet vil si at det er ærlighet som preger all kommunikasjon og informasjon både internt og eksternt.
 • Å lede i glede gir økt tilførsel av energi, medarbeidere som har det gøy på jobb vil glede seg hver dag til å gå på jobb.


 • Verdier B-Å Grimstad Consulting  Mine verdier bygger på grunnverdiene kjærlighet - sannhet - glede. 

  «Hærlig – Ærlig – Kjærlig,..... stolt og takknemlig»  

  «Hærlig» 

  står for å spre glede


 • Når jeg sprer glede vil det ha en smittende effekt og det tilføres energi i samspillet med andre mennesker.


 • «Ærlig» står for sannhet i alt jeg gjør. 

 • Sannhet skaper trygghet og tillit. 


 • «Kjærlig» er å vise at jeg bryr meg og at alle er like viktig. 

 • «Kjærlig» er å lytte aktivt slik at alle føler trygghet til å fremme sine kreative forslag og idéer.


 • «Stolt og takknemlig» er positive tanker gjennom selvsnakk. 

 • Jeg forteller til meg selv alt jeg er stolt og takknemlig for. 


 • Jeg starter dagen med tanker og følelser om takknemlighet.  «

  Jeg er så glad og takknemlig for.....» 


 • Om kvelden tenker jeg igjennom alt jeg har fått til i dag,  og som jeg er stolt av.  • Husk - når du leder andre mennesker

 • Vær der
 • Vær ekte
 • Vær deg selv
 • Vær den du virkelig er


 • Foredrag eller rådgivning om ledelse og organisering

  På siden hjelper deg Lederutvikling (link under) finner du hva jeg kan hjelpe deg og din bedrift med.
  Send meg gjerne en forespørsel, så tar jeg kontakt og avtaler nærmere. 

  Klikk på linken «Forespørsel» for å beskrive nærmere ønsker og behov.
  Har du spørsmål eller ønsker å kontakte meg, trykk på linken under? 

   
  Med vennlig hilsen


  Bernt-Åge Grimstad

  forfatter av «Ledelse er enkelt»