Hvorfor vil jeg være leder? 

 

 

Hvorfor ønsker du å være leder?

 

Dette er et spørsmål som kan ha flere svar, men svaret du som er leder gir på dette spørsmålet vil ofte avsløre hvilken holdning du selv har til det å være leder. 

 

Vi har sikkert de fleste av oss møtt på ledere i vårt arbeidsliv som aldri burde inneha en lederrolle. Og hvorfor mente du at denne personen aldri burde være i eller inneha en lederrolle?

 

Hva innebærer det egentlig å være leder, og hvorfor ble akkurat du leder?  Er det for at du liker å jobbe med å utvikle mennesker eller er det for at du er opptatt av makt og posisjon?  Er du kanskje en person som er opptatt av status,  og ønsker å bli leder for å se hvor langt du kan komme deg opp og frem?  Ja, dette er noen av kontrastene av ledere vi møter på. I verdenssamfunnet ser vi mange eksempler på den siste typen, de som er opptatt av egen makt og posisjon, de vi sier går over lik for å komme i posisjon til å nå sine mål. De er farlige for verden ved at de bruker frykt som sitt fremste våpen for å nå målene sine.  Dette har vi dessverre vært vitne til de siste dagene med Putin sin invasjon av Ukraina.

 

Vi møter på ledere som «styrer» med frykt som «våpen» også i bedrifter og virksomheter, personer som er mest opptatt av seg selv. De bruker frykt som virkemiddel for å ta ned andre og opphøye seg selv. 

 

Heldigvis så er slike ledere i mindretall, og de fleste ledere ser at; jeg har ingen mulighet til å lykkes uten laget jeg er leder for. Slike ledere har forstått at de er lagbyggere, og de setter laget foran seg selv. De ønsker å være leder for at de er opptatt av å skape utvikling hos sine medarbeidere, og slik gjennom laget sitt nå nye mål, og skape noe stort sammen med de.  De ser på sine medarbeidere som medspillere, ikke som konkurrenter (slik som en leder av frykt ville gjøre).

 

En lagbygger er opptatt av at alle medarbeidere får utvikle og utnytte sine sterkeste sider, og er stolt og takknemlig for å ha slike dyktige personer på laget sitt.  På den måten kan en lagbygger fullt og helt være seg selv, for lagbyggeren ser sine medarbeidere for den de er. Lagbyggeren får sine medarbeidere til å føle seg vel.

 

Medarbeidere som føler seg vel identifiserer seg sterkere med virksomheten og det den står for. 

Et tegn på god ledelse er når du observerer at dine medarbeidere har det gøy sammen. Har du det gøy sammen med andre, blomstrer du, det skaper trivsel, og du blir tryggere på deg selv, som igjen gir økt selvfølelse og selvtillit. Du sitter igjen med følelsen av at; «Jeg betyr noe. Jeg er viktig for bedriften jeg jobber i.»

 

 

Så tilbake til spørsmålet; hvorfor vil jeg være leder....og passer jeg til det? 

 

Ledere som klarer å skape entusiasme, tilføre energi og glede gjennom lagbygging tror jeg har et godt utgangspunkt til å trives som ledere.  

 

Likevel er det viktig at du som leder stiller deg ofte spørsmålet; «Ønsker jeg egentlig å være leder?» For det er ikke alle som passer til og trives i en lederrolle.  En person som ikke trives som leder vil ofte ha det bedre i andre roller, for eksempel som fagperson innen et område. Det å bli «tvunget» inn i en lederrolle, som du ikke finner deg tilrette i, vil skape en vanskelig livssituasjon for deg selv, dine nærmeste og de du er leder for.

 

Mange ledere kompliserer faget ledelse. Ledelse handler faktisk om å gjøre alt enkelt både for deg selv og de du er leder for. Så hvorfor komplisere når du kan gjøre ledelse enkelt? Min opplevelse er at ledelse er enkelt, og i boken «Ledelse er enkelt» har jeg langt vekt på forenkling, og noen få viktige faktorer som former god ledelse til hjelp i din lederrolle.  Om du klarer å gjennomføre de enkle rådene som er beskrevet i boken, så er du på god vei til å lykkes som leder. 

 

Så over til min andre kjepphest i forhold til ledelse, det er lagbygging. Jeg vil gå så langt som å si at Ledelse er lagbygging pluss litt til. Ja, det er kanskje å sette det på spissen, men klarer du til enhver tid å få det beste ut av laget ditt, så vil du lykkes i din leder-rolle. 

 

Ved å lære deg å bygge lag vil du på en enkel måte få innblikk hva som skal til for å bli en god leder og lagbygger.  Den enkle løsningen har jeg sydd sammen til deg, et nettkurs i lagbygging. Nettkurset bygger på en lagbyggingsmodell som  gjør at lagbygging blir enklere å gjennomføre i praksis. Likevel, det er ikke bare å gjennomgå kurset, men det kreves at du som lagbygger utarbeider en plan i sammen med laget ditt og gjennomfører det som skal til for å skape utvikling og fremgang for den enkelte og laget.

 

For det er handling som gjelder, du må gjøre det, og først da gjør du lagbygging enkelt.  Så gjennomfør lagbyggingskurset  steg for steg. Alt blir ikke perfekt med en gang, men se hele tiden på hvem laget ditt består av og ta utgangspunkt i de du har, og hva dere kan få til sammen. 

 

Det er de du til enhver tid har til din disposisjon som du skal gjøre god, og få de til å føle seg vel. De  vil føle seg vel når de får utnyttet og utviklet sine sterke sider til det beste for laget. Så da er det bare å finne ut hva den enkelte er god på, og sette i gang med utviklingen av teamet ditt. Lagbygging er like viktig uansett hvilket team du er leder for, om du er leder for en bedrift, en virksomhet, en organisasjon, eller om du er leder eller trener innen idrett. Det er lagbygging det handler om.

 

Blir du god på lagbygging, vil du finne deg bedre tilrette i din rolle som leder.  Når du i tillegg blir flinkere til å observere deg selv som leder og lagbygger utenfra og inn, evner du å se det du selv  gjorde som var bra, hvorfor det var bra og hva du lærte av det.  Slik vil du få økt livskvalitet og vil i større og større grad lære deg selv bedre å kjenne, og slik blir det lettere « å være seg selv fullt og helt», den du er, den «ekte» deg.   

 

Etterhvert vil du da også se at du utvikler en større raushet overfor andre, og evner å glede deg over andre «lag» som har fremgang. Du vil da se at når du gleder deg over andre sin fremgang, åpner det for enda mer fremgang for deg selv og laget ditt. Du vil føle deg enda mer verdifull når du gleder deg over at andre lykkes. Det er nemlig slik at om du gir det du ønsker for deg selv til en annen, for eksempel lykke, får du lykke tilbake. Så la det gode jobbe for deg og for alle andre du møter på.  

 

Gjør alt du gjør av oppriktighet. Lytt innover i deg selv (til hjertet), uansett om det er ledelse som er din «livsoppgave»,  eller om det er en annen oppgave du brenner for i livet ditt. Velger du det som er bra for deg selv, vil det mest sannsynlig også være bra for andre, enten du er i en lederrolle eller i andre roller. For finner vi det vi brenner for, er muligheten for å lykkes aller størst.

 

Vi kommer ikke langt ved å tråkke på andre for å fremheve oss selv.   Ha fokus på å bare imponere deg selv, vær ikke opptatt av å imponere andre. Vær bare deg selv. Så begynn med å finne ut når og i hvilke situasjoner du virkelig er deg selv. På den måten kan du lettere bruke din «mentale» energi på de og det som betyr noe for deg.

 

For det er «genuine» relasjoner som bringer oss lykke. Du utvikler deg og dine relasjoner best når du slutter med å prøve sterkt på å imponere andre. Du kommer nemlig lengst med å bare være deg selv.

 

Å lære av andre sine feil vil gi deg større mulighet til selv å bli mer vennlig, tilgivende og forståelsesfull. Du lærer av andre sine feil ved å observere, og ikke dømme de for feil og mangler. Å observere er en styrke, å dømme er en svakhet.

 

Det vil ofte ligge en frykt for å mislykkes, den ligger der i oss og «lurer», men du kan temme den ved å si til deg selv dersom frykten dukker opp og viser seg i en tanke; «Hva er det verste som kan skje og hva er det beste som kan skje?» 

 

For frykten prøver å hindre deg i å satse på drømmen din, den dukker opp som stemmen som sier; «Dette blir vanskelig, dette klarer du ikke......». 

 

Frykten for å mislykkes dukker ofte opp når vi tenker for komplisert, men vit da at det å gjøre det enkle er den korteste veien til målet, det å gjøre det aller viktigste hver dag, å gjøre det som er mest hensiktsmessig og som gir deg og laget ditt størst nytteverdi. Hold deg derfor til planen og ikke la impulsen få deg til å gjøre noe annet. Tenk da først og fremst på at jobben din som lagbygger er å gjøre lagbygging enkelt. 

 

Ved slutten på dagen er evaluering og refleksjon nyttig for en leder og lagbygger, så ta da en gjennomgang med deg selv:

 

  • Hva har jeg lært idag?
  • Hva har jeg gitt idag?
  • Hvordan har dagen vært i forhold til kvaliteten på livet mitt?
  • Hvordan kan jeg bruke dagen i dag som en investering for fremtiden?

 

 

Dette er spørsmål til deg selv for å bli mer bevisst på følelsene dine,  og rundt din egen oppfatning av deg selv. Mer besvissthet rundt dette vil gi deg bedre livskvalitet, forståelse for det du står for og hvem du «egentlig» er. 

 

Om du ønsker å gå enda mer i dybden så er her noen spørsmål du for eksempel 

månedlig kan stille til deg selv :

 

  • Hva er jeg glad for i livet mitt nå?
  • Hva synes jeg er spennnde i livet mitt nå?
  • Hva er jeg stolt av i livet mitt nå?
  • Hva er jeg takknemlig for i livet mitt nå?
  • Hva liker jeg å gjøre i livet mitt nå?
  • Hva er jeg forpliktet til i livet mitt nå?

 

 

Lykke til som leder og lagbygger, ja ....om det er leder du ønsker å være da! 

 

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad

lagbygger

 

 

Nettkurs i lagbygging

For å gi deg et innblikk i nettkurset i lagbygging har jeg lagt ut de 2 første modulene på YouTube. Du finner linker litt lenger nede på siden.  Kurset består til sammen av 8 moduler. Det er laget 2 versjoner, en for ledere i bedrifter og virksomheter, og en versjon for ledere og trenere innen idrett.  Ønsker du hele kurset (alle modulene) så koster det NOK 950 og gir deg fri tilgang til kursportalen i 6 måneder.

 

Trykk på knappen «Lagbygging - Bestilling» dersom du ønsker å kjøpe Nettkurset i lagbygging.

 

 

Mental trening

Som sertifisert mental trener kan jeg være din samtalepartner med fokus på deg og dine ressurser, om du er leder, idrettsutøver, eller en person som rett og slett ønsker å gjøre noen endringer i livet sitt.  Om du trenger litt drahjelp med å finne ressursene dine, og hente frem den gode balansen i livet ditt,  kan mental trening være en mulig løsning for deg.  

 

Trykk på bildet under dersom du ønsker en uforpliktende gratis samtale.