Lagånd og tilhørighet              

 

 

Hvordan er det med lagånden etter korona?

 

Mange av de som har sittet på hjemmekontor helt siden mars 2020 skal snart tilbake på jobb. Fra fysisk avstand  og møter på Teams skal du nå etterhvert forholde deg til dine kollegaer og din nærmeste leder i et fysisk miljø igjen. Hvordan tror du at du vil takle den omstillingen?

 

Det var en stor omstilling den gangen du gikk den andre veien fra et fysisk felles arbeidsmiljø og til å sitte isolert på et hjemmekontor. Din nye arbeidssituasjon ble du etterhvert vant til selv om det for noen kanskje tok lang tid. Kanskje du no er blitt så vant med å sitte på et hjemmekontor at du gruer deg til å gå tilbake til en fysisk arbeidsplass i sammen med kollegaer?

 

Du har vent deg til dine «nye» vaner på ditt hjemmekontor. Du har hatt en form for frihet under ansvar, men likevel har du i stor grad kunnet styre hverdagen din og tilpasse deg arbeids-situasjonen med møter i Teams som den eneste kontakten du har hatt med dine kolleager. Kanskje har du ikke truffet noen av dine kollegaer fysisk siden nedstengningen 12.mars 2020?

 

Kanskje noen av kollegaene dine har sluttet og du har ikke fått anledning til å takke de av og ønske de lykke til videre. Kanskje du har fått mange nye kollegaer som du aldri tidligere har møtt annet enn på  teamsmøter?

 

Du får kanskje ikke klarsignal til å gå tilbake til fysisk oppmøte på arbeidsplassen din før etter sommerferien, men da vil det likevel bli en stor endring den dagen det skjer. Du skal kle deg for å gå på jobb etter en spesiell kleskode, eller kanskje kleskoden også har forandret seg etter Korona?  

 

Ja, det vil for mange være stor spenning som knytter seg til de første fysiske arbeidsdagene etter snart 1,5 år i «isolasjon».  

 

Det blir på en måte som å bli kjent på nytt, rebygge tilhørighet og en felles identitet. Finne tilbake til god lagånd, og det som kjennetegner et sterkt fellesskap.

 

Lagånd - hvordan vi har det sammen

 

Det er mange spørsmål ledere bør tenke igjennom og ha en formening om når alle møter opp igjen på sitt «fysiske arbeidssted» etter ferien.  Er du leder for en gruppe mennesker blir din viktigste jobb å være lagbygger.  Det er du som lagbygger som skal møte dine medarbeidere og ønske de velkommen tilbake, og sørge for at de får en god start.

 

Tilhørighet, felleskap, identitet og lagånd er de grunnleggende faktorene i god lagbygging. Dette er derfor trinn 1 i Lagbyggingsmodellen.

 

God lagånd er preget av at alle føler seg velkommen og som en del av laget. Det å føle seg hjemme i en gruppe skaper trygghet og åpenhet.  Vi-følelsen, "jeg er noe i sammen med" skaper stolthet, en felles plattform og en felles identitet. Det er vi som er ....

 

En gruppe mennesker kan bestå av mange forskjellige personlighetstyper (typologier). Sammensetningen og «styrkene» til den enkelte medarbeider kan også ha endret seg mye på 1,5 år. Det vil komme medarbeidere tilbake som har andre synspunkt på ting enn før pandemien, de har utviklet seg på noen områder og kan ha ønske om et endret arbeidsinnhold. 

 

Her er noen tanker og refleksjoner rundt hvordan du som lagleder kan være godt forberedt til dine medarbeidere kommer tilbake på "jobb", hvordan du kan bygge opp igjen et sterkt fellesskap der alle finner seg til rette i sin nye situasjon, som denne gangen er " tilbake på jobb i et fellesskap".

 

Ta en gjennomgang med deg selv og ha klare svar på spørsmålene under:  

 

 • Hvordan hadde vi det egentlig før den store omveltningen møtte oss 12.mars 2020?
 • Hva har endret seg, og hvor forberedt er alle på det som møter de når de kommer tilbake?
 • Hvilke nye personer har kommet inn i gruppen og som ikke har hilst på sine nye kollegaer fysisk?
 • Hvem har sluttet, og bør vi ha en "avslutning" for de slik at de får ta avskjed med sine tidligere kollegaer på en fin måte, slik at de forlater sin tidligere arbeidsplass med gode minner?
 • Er det noen som trenger ekstra oppmerksomhet de første dagene for å komme inn igjen i gruppen?
 • Hvordan har identiteten/bedriftskulturen utviklet seg med hjemmekontor, har vi fortsatt en felles identitet eller må vi gjøre noen tilpasninger? Hvem er vi nå, og har dette forandret seg?
 • Hvordan blir vår nye hverdag? Vil det fortsatt være behov for bruk av hjemmekontor, og i hvor stor utstrekning ønsker vi dette?
 • Hva vil være optimal bruk av hjemmekontor, når og hvor ofte er det behov for at alle er tilstede samtidig? 
 • Hva kan vi gjøre for å spleise oss godt sammen de første dagene hele gruppen er samlet?

 

Dette var bare noen tanker som lagbygger kan bruke for å sikre at teamet får en god start og et trygt felleskap når alle er tilbake.  Ledere som klarer å skape en felles identitet og en Vi-følelse får en god start med å bygge laget sitt. 

 

Når du kommer inn på en arbeidsplass som kunde merker du fort musikken i lokalet, stemningen som råder. Der det er god lagånd er det mye energi og glede. Du merker der det er stolthet som råder og fornøyde medarbeidere som gleder seg til å gå på jobb hver dag.

 

Vil du bli en dyktig lagbygger, start derfor alltid med å bygge opp laget rundt en felles identitet som fører til en sterk vi-følelse. Da får du medarbeidere som får eierskap til og er stolt av arbeidsplassen sin.  Det skaper mye energi og ny vekst for bedriften eller laget ditt. 

 

Lagbygging virker over alt, enten det gjelder bedrifter, virksomheter, idrettslag eller organisasjoner. 

 

Det at alt har «stoppet opp» i så lang tid, vil bety at det blir som å starte lagbyggingen på nytt. 12.september 2021 vil det være 1,5 år siden pandemien forandret landet vårt og måten vi jobbet på. 

 

Blant annet så har breddeidretten nærmest lagt helt nede siden den gang. I breddeidretten har personer over 20 år bortimot hatt null aktivitet siden pandemien traff oss. Her vil det være helt avgjørende med gode lagbyggere for å få tilbake de som har falt i fra under pandemien.

 

På bildet under ser du lagbyggingsmodellen min trinn for trinn. Tillhøringhet, felleskap, identitet, lagånd og vi-følelsen er trinn 1. 

 

 

 

Ønsker du hjelp til lagbygging, håper jeg at du tar kontakt med meg.

 

Som sertifisert mental trener kan jeg også være din samtalepartner med fokus på deg og dine ressurser, om du er leder, idrettsutøver, eller en person som rett og slett ønsker å gjøre noen endringer i livet ditt.  

 

Jeg er klar for å hjelpe deg og/eller teamet ditt med:

 

 • Lagbygging
 • Mental trening
 • Oppfølging og utvikling av medarbeidere og ledere
 • Målbildeprosesser
 • Utarbeidelse av rutiner og arbeidsprosesser
 • Servicekvalitetsprogram - «det lille ekstra»
 • Tekstoppdrag

 

 

Send meg gjerne en e-post og forklar nærmere hva jeg kan hjelpe deg med, så tar jeg kontakt med deg. Du kan også ringe meg på 97670504.

 

Hører jeg fra deg?

 

PS: Jeg har fortsatt noen eksemplar igjen av boken "Ledelse er enkelt",  fyll ut bestilllingsskjema ved å trykke på knappen under, så sender jeg den til deg for NOK 200 inkl. porto.

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad