Ledelse, lagbygging og forskning               

 

Ledelse, lagbygging og forskning 

 

Boken "Ledelse er enkelt" var ferdig i november 2019. Den ble skrevet ut i fra mine egne erfaringer og opplevelser med ledelse og lederrollen.  Boken ble til med bakgrunn i hva jeg har opplevd som leder selv, dyktige ledere som jeg har møtt på min vei, men også mine erfaringer med  ledere som ikke forstod at når du er leder så er din viktigste oppgave å bygge lag. Jeg er opptatt av at ledelse først og fremst er lagbygging, og derfor har jeg nå tatt et nytt steg og utarbeidet et nettkurs i lagbygging. Nettkurset bygger mye på de samme enkle prinsippene som boken. Kurset tar utgangspunkt i en lagbyggingsmodell på 8 trinn som jeg har utarbeidet, til hvert trinn eller modul  er det laget en video som beskriver hvordan du blir en god lagbygger.  

 

I forrige blogginnlegg skrev jeg om individuelle samtaler, og at du gjennom gode samtaler med dine medarbeidere får vite deres sterke sider og spisskompetanse. Dersom du får "dyrke" dine sterke sider, det du er god på og det du brenner for,  vil du lettere blomstre enten det er på arbeidsplassen din eller i andre roller i livet. Vi mennesker trives best når vi får utvikle oss og skape innenfor områder som vi mestrer godt og brenner for.

 

Hverken boken min eller kurset i lagbygging har jeg utarbeidet med bakgrunn i forskning eller studier, de er kommet ut av egne erfaringer og opplevelser. Selv om jeg har vært sikker i min sak på at det er riktig det jeg står for, så er det likevel ekstra hyggelig når jeg nå har kommet over forskning som sier de samme tingene i forhold til det jeg beskriver både i boken min og i lagbyggingskurset. 

 

Merethe Drønnen har skrevet en bok som heter "Positivt lederskap" og den bygger på forskningsbasert positiv psykologi for å øke engasjement og trivsel, forbedre relasjoner og øke ytelse og produktivitet på arbeidsplassen. 

 

I forordet til boken sier Merethe blant annet følgende: "I de nærmere 20 årene der jeg har vært både leder, personalsjef, pedagogisk-psykologisk rådgiver og førsteamanuensis, har jeg erfart at ledelse først og fremst handler om enkle ting, og at en må forstå menneskelige mekanismer for atferd for å lede mennesker . Suksessrike ledere vet at organisasjoner bare kan oppnå økte prestasjoner gjennom sine medarbeidere." 

 

Det Merethe her beskriver vil jeg kalle lagbygging. Alle ledere som har ansvar for en gruppe mennesker er lagbyggere. Ledelse handler altså i utgangspunktet om helt enkle ting og det er derfor tittelen på min bok ble «Ledelse er enkelt». Men selv om ledelse handler om enkle ting så må de likevel gjøres. Som leder og lagbygger må du vise at du bryr deg om de du er leder for, du må se de og lytte til de. Du må la de få anledning til å blomstre og utnytte sine sterkeste sider.

 

Merethe henviser mye til forskning i sin bok og at forskning har vist at positiv psykologi-intervensjoner på arbeidsplassen har gitt høyere score på seks viktige dimensjoner; fortjeneste, produktivitet, kvalitet, innovasjon, kundetilfredshet og lengden på ansettelsen. Flere studier viser at positivt lederskap har effekt i alle typer organisasjoner.  I en undersøkelse fra Gallup Organization med forskning fra 50000 bedrifter i 45 land, kommer det tydelig fram at der de innførte positiv psykologi, og jobbet med å bruke medarbeidernes og ledernes styrker, så økte salget fra 10% til 19%, og fortjenesten økte fra 14% til 29% sammenlignet med kontrollgruppen.

 

Dette viser at det bør tilrettelegges for at medarbeidere får bruke sine styrker og sin spisskompetanse i størst mulig grad.

 

Der er også en annen undersøkelse som det vises til med bruk av positiv psykologi; Lykkelige /glade medarbeidere var 31% mer produktive, de var 300% mer kreative og produserte 37% mer i salg (Lyubomirsky, 2008 og Sonja Lyubomirsky,pH.d.,2008)

 

En leder som anvender positiv psykologi/positivt lederskap vil også oppleve at det påvirker medarbeiderne sin helse og lavere sykefravær. Forskningsrapporter som det henvises til viser at positive emosjoner (følelser) påvirker vår helsetilstand betraktelig.

 

Her er noe som kom frem (Barbara Fredrickson 2009) av forskning på positive emosjoner og biologiske reaksjoner:

 

 • lavere blodtrykk
 • mindre smerte
 • mindre forekomster av depresjoner
 • færre forskjølelser
 • lavere risiko for sykdom
 • bedre søvn

 

Når du er mer engasjert i jobben din så utløser det positive følelser, du føler deg mer verdifull, du føler deg viktig, du får gi av deg selv, motivasjonen og kreativiteten øker.

 

En lagbygger som ser deg og som lar deg få jobbe med dine sterke sider, vil få medarbeidere som identifiserer seg med og har eierskap til bedriften, virksomheten eller laget sitt.

 

I boken sin viser Merethe Drønnen også noen konkrete teknikker du kan lære deg for å anvende positiv psykologi/positivt lederskap. Jeg vil anbefale boken for deg som er leder og lagbygger for en gruppe mennesker.

 

Det var betryggende for meg som nettopp har laget et nettkurs i lagbygging, og som har skrevet boken "Ledelse er enkelt",  å lese at forskningen har kommet frem til mye av det samme som er mine erfaringer om ledelse og lagbygging. Det er ofte små enkle ting som må på plass i din rolle som leder og lagbygger. Likevel du må gjøre det, og når du gjennomfører det så vil du oppleve at det virker. 

 

Lagbygger - holdning til seg selv 

 

Hvilken holdning har du til deg selv? Hvilken holdning har du til deg selv som lagbygger? Dette er to spørsmål du jevnlig bør stille til deg selv dersom du er leder og lagbygger for en gruppe mennesker.

 

Har du tro på deg selv og det dere holder på med? Kanskje du av og til begynner å tvile på deg selv, spesielt i situasjoner der dere føler motgang? 

 

En tanke som har dukket opp hos meg den siste tiden er «Tenk om noen ikke kjøper kurset mitt i lagbygging». Vi bruker mye tenk om, det er frykten for å mislykkes som da dukker opp. Eller en annen tanke som dukker opp; «det er jo så mange som er mer kjent enn meg, kanskje jeg ikke er god nok, jeg er ikke en kjent person så de vil sikkert tro at dette har jeg ikke greie på.»  

 

Når slike tanker kommer så er det viktig at de ikke får feste seg, for da vil de forsterke seg slik at du selv til slutt tror på at de er sanne. Det gjelder da å snu det til; «hva kan jeg gjøre for at flest mulig ønsker å kjøpe kurset mitt i lagbygging? Hvordan kan jeg fortelle flest mulig i målgruppen hvor bra kurset er?» 

 

På den måten vil jeg snu en negativ tanke til en positiv kreativ prosess. «Jeg vet at dette kurset er bra, både mine erfaringer, opplevelser og forskningen viser hvor viktig det er å bygge lag når du er leder eller trener for en gruppe mennesker. Jeg vet hva som skal til, jeg er en god lagbygger og nå har jeg lyst å gi av min erfaring slik at flere kan bli god på lagbygging» 

 

Mye handler altså om hva du sier til deg selv.

 

Ofte kan det være lurt å sette seg selv på utsiden og observere ulike situasjoner,  å bare være observatør og iaktta hvordan andre reagerer på ting. Legg for eksempel merke til reaksjoner og kropps-språket til spillere og trenere på et fotball-lag når de får mål i mot eller når en kamp som endte med tap avblåses.

 

Mange som er i en slik «negativ»situasjon vil lete etter å finne årsaker til tapet, prøve å få skylden over på andre. «Det var dommeren sin feil at vi tapte.»

 

Likevel det er ingen andre sin feil når dere ikke lykkes enn du og laget ditt. Bitterhet og frustrasjon tapper energi.  Ja, det er greit å ta en stopp ved tapet og lære av feilene som ble gjort, men gå deretter videre og finn ut av hva dere kan gjøre noe med.

 

Andre igjen er altfor flink til å snakke ned seg selv og fortelle hvor dårlige de er, men hva hjelper det på selvtilliten da? Du blir ikke noe bedre av å prate ned deg selv heller.

 

Finn en annen innfallsvinkel og rett fokus mot det som var bra i kampen, for det er det dere skal bygge videre på. Fortell hverandre hva som var bra og finn ut hvordan dere løser det som ikke var bra til neste kamp. Om dere føler at dere er veldig langt nede, så finn noen små mål som kan forbedres og som dere trener på til neste kamp. Likevel glem ikke å sette pris på deg selv og hverandre, for det er i motgang vi må støtte hverandre.

 

Finn ut hvordan dere best mulig bruker tiden frem til neste kamp, hva skal dere ha fokus på, ikke la andre ting ta bort oppmerksomheten fra det dere må ha størst fokus på.

 

Hjerneforskning har vist at multitaskingen ikke fungerer, for når vi prøver å gjøre flere ting, eller mister fokus og konsentrasjon på det vi holder på med, vil vi ikke være mentalt nok til stede med det vi skal ha fokus på.

 

Det samme gjelder når du skal trene på en oppgave, om du tror du ikke får den til er det stor sannsynlighet for at du ikke gjør det. Se derfor for deg at du løser oppgaven perfekt, bruk også visualisering til å se deg selv gjennomføre oppgaven perfekt flere ganger gjennom alle stegene, da løser du den nok sikkert bedre neste gang.

 

Når du brenner en stor målsjanse og tenker neste gang ballen kommer i mot, "å nei nå bommer jeg igjen", så gjør du nok det.

 

Tenk heller "dette kan jeg, det er bare å gjøre slik og slik og så pang er ballen i mål, dette er jeg flink til, dette har jeg trent så mye på nå, det er så lett",  da vil du nok ekspedere ballen i mål. Det vi tenker der og da styrer utfallet av situasjonen vi er i.   

 

Som lagbygger har du en viktig rolle i å hjelpe dine medarbeidere eller medspillere med å bygge både den individuelle selvtilliten til hver enkelt,  og den kollektive selvtilliten til laget du er leder eller trener for.

 

Selvtillit bygges av:

 

 • av gode prestasjoner
 • av fremgang og utvikling
 • når vi har tro på egne ferdigheter
 • når vi fokuserer på det vi er gode på og mestrer
 • når vi mestrer nye ferdigheter.

 

Selvtillit for laget skjer når hver enkelt føler seg trygg til å være den beste utgaven av seg selv i sammen med de andre, og når: 

 

 • Du blir gitt tillit og ansvar
 • Du får være en del av noe felles 
 • Du  føler at jeg betyr noe
 • Du får være til nytte i sammen med noen

 

Et lag i flyt

 

Har du observert et lag, en gruppe eller et team som er i flyt, der alt ser ut til å fungere som det skal og alt går på skinner? Hva kjennetegner for eksempel et fotball-lag som er i flytsonen, hva utstråler alle spillerne og hvilke ord vil du bruke til å beskrive det du ser?

 

Et lag i flyt i Norge de siste årene er Bodø/Glimt. Selv om de gang på gang mister spillere og må finne erstattere, så klarer de å komme tilbake og troner stadig helt øverst på tabellen. Det oser trygghet og selvtillit av spillerne. Selv om de ligger under så vet de at dette vil vi klare om vi gjør det vi vet at vi kan. Der er ingen tvil på egne eller laget sine ferdigheter. De fremstår som de beste og er meget dyktige på lagbygging.  I tillegg vet de  hvor stor betydning det mentale har for å øke prestasjonene til hver enkelt og laget, og legger derfor stor vekt på mental trening i det daglige.

 

Så for dere som ønsker å nå nye mål sammen med andre så ser dere at Bodø/Glimt har bevist at det er mulig å få det til med god lagbygging i alle ledd.

 

Lagbygging er altså å utnytte strykene til hver enkelt til det beste for laget. Om du vil øke engasjementet og energien til dine medarbeidere eller medspillere, få frem deres sterke sider, se hvor de best kan gjøre nytte av ferdighetene sine, la de få komme med sine gode innspill på hvordan de best kan løse oppgavene sine, si til personen hvor betydningsfull han/hun er for laget/teamet, vis at du bryr deg ved å se og lytte til de. 

 

Ja, starter du med å ta disse enkle grepene, da vil du være godt i gang med å bli en god lagbygger.

 

 

 

Kanskje du trenger litt påfyll  for å bli en bedre lagbygger? Da kan jeg tilby deg et nettkurs i lagbygging med 8 moduler.

 

Kurset passer godt for deg som er leder for en gruppe mennesker i en bedrift, organisasjon eller virksomhet.  En egen versjon er utarbeidet for deg som er leder eller trener innen idrett. Nettkurset i lagbygging er nyttig også for deg som ønsker å bli leder eller trener. 

 

Du finner flere detaljer om kurset, og kan kjøpe det for NOK 950 (introduksjonstilbud til 31/12-2021) ved å følge denne linken: Ledelse og lagbygging.(link). 

 

Som sertifisert mental trener tar jeg gjerne en prat med deg om du vil ha hjelp til «å finne» ressursene du har i deg enten du er leder, idrettsutøver, eller en person som ønsker å gjøre noen endringer i livet ditt.  

 

Dette kan jeg hjelpe deg og/eller teamet ditt med:

 

 • Ledelse og Lagbygging
 • Mental trening
 • Målbildeprosesser

 

Ikke nøl med å sende en e-post om hva du ønsker hjelp til, du kan også ringe meg på 97670504.  Jeg gleder meg til å høre fra deg. 

 

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad

 

PS: Jeg har fortsatt noen eksemplar igjen av boken "Ledelse er enkelt",  fyll ut bestilllingsskjema ved å trykke på knappen under, så sender jeg den til deg for NOK 200 inkl. porto.

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad