Ledelse og lagbygging

- foredrag og fysiske kurs 

 

Ledelse er først og fremst å bygge lag, og derfor setter jeg det litt på spissen og sier at

Ledelse = lagbygging + litt til.

 

Vi trenger flere dyktige lagbyggere både innen idretten og i næringslivet. Det er ledere som er lagbyggere vi ønsker å jobbe for.

 

Om du er leder innen næringslivet, om du er leder for en virksomhet, om du er leder i en organisasjon, om du er trener/leder for en gruppe innen idrett så vil alltid hovedoppgaven din være å bygge lag.

 

Hva kjennetegner en god lagbygger?

 

«En god lagbygger evner å behandle alle i gruppen

sin både som individ og som en del av laget! 

En lagbygger evner å se hele deg.

 

Dyktige ledere har forstått at de er lagbyggere!

 

 

 

Bygge et felleskap og en identitet

 

Hver enkelt i et team eller på et lag er byggeklossene du som leder skal skape et solid lag av.

 

Lagbyggeren legger et fundament i bunn, en felles grunnplattform der alle på laget føler tilhørighet.  Du bygger en felles identitet (bedriftskultur), hvem vi er og hva vi står for. Du får frem "Vi-følelsen", det er vi som er.....  

 

Lagånd er et dekkende ord for "Vi-følelsen"; hvordan vi har det sammen, hvordan vi oppfører oss og opptrer overfor hverandre.

 

Lagånd er altså temperaturen på hvordan vi har det sammen. Lag og team som kjennetegnes med "god lagånd" er lag med spillere / medarbeidere som står opp for hverandre, og som gleder seg over fremgangen til "laget" og hverandre.

 

Personer som identifiserer seg med bedriften, virksomheten, klubben eller laget sitt får en sterk lagfølelse og identitet. Det er å bygge opp den sterke lagfølelsen og tilhørigheten at du som lagbygger og leder har en viktig rolle.

 

 

Gjøre hverandre gode sammen

...og være beste utgaven av seg selv

 

Din oppgave som lagbygger er å sette alle i teamet/på laget ditt så ofte som mulig i situasjoner som gjør de til den beste utgaven av seg selv.  Jo oftere du klarer det jo mer fornøyde blir de, for da føler de seg viktig og at de betyr noe.

 

Ikke alle er bevisst på sin spisskompetanse og ser derfor ikke alltid hvordan de kan utvikle den ytterligere. En god lagbygger evner å gjøre sine medarbeidere/medspillere oppmerksom på sitt potensial og å ta ansvar for sin egen utvikling.

 

Dersom du får "dyrke" dine sterke sider, det du er god på,  vil du lettere blomstre enten det er på arbeidsplassen din eller i andre roller i livet. Vi mennesker trives best når vi får utvikle oss og skape innenfor områder som vi brenner for.

 

En lagbygger som ser deg og som lar deg få jobbe med dine sterke sider, vil få medarbeidere som får et sterkt eierskap til bedriften, virksomheten eller laget sitt.

 

Det er ofte små enkle ting som må på plass i din rolle som leder og lagbygger. Likevel,  du må gjøre det, og når du gjennomfører så vil du oppleve at det virker. 

 

Forskning understøtter mine erfaringer

 

Hverken boken min "Ledelse er enkelt"  og lagbyggingsmodellen min har jeg utarbeidet med bakgrunn i forskning eller studier, men med bakgrunn i egne erfaringer og opplevelser.

 

Selv om jeg har vært sikker i min sak på at det er riktig det jeg står for, så er det likevel ekstra hyggelig når jeg nå har kommet over forskning som sier de samme tingene i forhold til det jeg beskriver om ledelse og lagbygging. 

 

I boken "Positivt lederskap" av Merethe Drønnen vises det til gjennom forskning og studier at positiv psykologi/positivt lederskap øker engasjement og trivsel, forbedrer relasjoner, og øker ytelse og produktivitet på arbeidsplassen.

 

I forordet til boken sin sier Merethe blant annet følgende: "I de nærmere 20 årene der jeg har vært både leder, personalsjef, pedagogisk-psykologisk rådgiver og førsteamanuensis, har jeg erfart at ledelse først og fremst handler om enkle ting, og at en må forstå menneskelige mekanismer for atferd for å lede mennesker. Suksessrike ledere vet at organisasjoner bare kan oppnå økte prestasjoner gjennom sine medarbeidere." 

 

Det Merethe her beskriver er det jeg kaller lagbygging. Alle ledere som har ansvar for en gruppe mennesker er lagbyggere. Ledelse er å få på plass helt enkle og grunnleggende ting,  og derfor ble tittelen på min bok «Ledelse er enkelt».

 

De danske forfatterne Jim Hagemann Snabe og Mikael Trolle har i boken " Dreams and Details" kommet frem til mye av det samme. Menneskers basisbehov er ifølge de danske forfatterne;  "Kompetanse, en følelse av personlig utvikling og autonomi og en følelse av tilhørighet og være en del av noe. Får man disse elementærbehovene dekket, vil man oppleve arbeidet sitt meningsfylt og det vil være en motivator i seg selv." (Kilde: ledernytt.no)

 

«Book» meg for foredrag og kurs 

 

Ja som leder og lagbygger må du vise at du bryr deg om de du er leder for, du må se de og lytte til de. Du må la de få anledning til å blomstre og utnytte sine sterkeste sider. Alle på laget må føle at de betyr noe, at de er en del av noe "Vi er ..."

 

Siden jeg føler at jeg har mye å tilføre om Ledelse og lagbygging ønsker jeg å dele min erfaring, og du kan "booke" meg til:

 

  • Foredrag om ledelse og lagbygging 
  • Lagbyggingskurs (fysiske kurs på arbeidsplassen o.l. i "klasserom") 
  • Målbildeprosesser (hjelp til gjennomføring)

 

Om dette er noe for bedriften, virksomheten, organisasjonen du jobber for,  eller klubben/idrettslaget ditt, setter jeg pris på om du tar kontakt. 

 

Trykk på knappen «Forespørsel» og skriv litt om hva dere ønsker. Du kan også ringe/sende SMS til 97670504.  

 

PS: For totaloversikt (produkt, tjenester og priser) se " Mine tjenester" 

 

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad

Mental trener

Lagbygger

Forfatter

 

Lagbygging er å få alle til å gå i samme

retning mot et felles mål

 

En ekte lagbygger tilfører glede og energi til gruppen de er leder for.

 

Når du er engasjert i jobben din så utløser det positive følelser,

du føler deg verdifull og du gir mer av deg selv,

da øker også motivasjonen og kreativiteten.

 

Vi ønsker alle å jobbe der vi blir satt bris på og får utvikle oss

Her er de mest vanlige svarene til de som får spørsmål om hvordan de ønsker å bli behandlet av sin leder:

 

  •  Jeg ønsker å bli behandlet med respekt.
  • Jeg ønsker å bli satt pris på.
  • Jeg ønsker å få vite hva som forventes av meg.
  • Jeg ønsker å få tilbakemeling på hvordan jeg utfører jobben min.
  • Jeg ønsker å få være med på å påvirke og utforme arbeidsplassen min.
  • Jeg ønsker å få en følelse av at jeg vokser og utvikler meg i jobben min.