Ledelse og verdier i lagbyggingen               

 

Alle ledere som har ansvar for en gruppe mennesker er lagbyggere. Jeg vil påstå at det meste innen ledelse handler om å være lagbygger. LEDELSE = LAGBYGGING + LITT TIL.


Om du er leder innen næringslivet, om du er leder for en virksomhet, er leder i en organisasjon, eller er trener/leder innen idrett for en gruppe, enten det gjelder lagidrett eller individuell idrett, så er hovedoppgaven din å bygge lag.

 

En lagbygger må først bygge et solid fundament i bunn, et fellesskap der alle på laget føler tilhørighet og føler seg hjemme.  Du skal bygge en identitet (bedriftskultur), hvem vi er og hva vi står for. Som lagbygger skal du få frem "Vi-følelsen", det er vi som er.....  

 

Lagånd er et dekkende ord for "Vi-følelsen"; hvordan vi har det sammen, hvordan vi oppfører oss og opptrer overfor hverandre. Lagånd er altså temperaturen på hvordan vi har det sammen. Lag og team som kjennetegnes med "god lagånd"er lag med medspillere / medarbeidere som står opp sammen for hverandre, og som gleder seg over fremgangen til "laget" og hverandre.

 

Personer som identifiserer seg med bedriften, virksomheten, klubben eller laget sitt får en sterk lagfølelse og identitet. Det er det å bygge denne sterke lagfølelsen og tilhørigheten at du som lagbygger og leder har en viktig rolle.

 

Bruk verdiene i lagbyggingen  

 

Mange bedrifter, virksomheter, organisasjoner og idrettslag har flotte verdier, men hvordan blir de brukt? Hvor ofte hentes de fram, og hvordan blir de kommunisert og jobbet med i felleskapet mellom medarbeidere/medspillere og ledere/trenere?

 

Er det alle som kjenner til verdiene på arbeidsplassen sin eller til klubben de er medlem i?

 

Og hva med deg som leder eller trener for en gruppe, kjenner du til verdiene til bedriften/virksomheten/klubben du jobber i?

 

Hvor ofte og hvordan jobber du med verdiene i teamet ditt? 

 

For i lagbygging hjelper det ikke å ha verdier, visjon og misjon, dersom de ikke etterleves. Fellesskap og tilhørighet må bygges rundt ekte følelser og stolthet til klubb eller arbeidsplass. Å kjenne til og etterleve verdiene burde ikke være nødvendig å påpeke, men det viser seg at verdier ikke er nok i fokus på mange arbeidsplasser/virksomheter og i lag/organisasjoner.  

 

Alle medarbeidere, spillere og andre som er tilknyttet en klubb, en arbeidsplass eller en organisasjon bør derfor kjenne til misjon, visjon og verdier, og etterleve de i praktisk handling,  hva de betyr for meg som person og for laget/arbeidsplasssen jeg representerer.

 

Det burde være en selvfølge at verdiene gjenomgåes med jevne mellomrom, og spesielt når det kommer nye personer inn i en gruppe.

 

 

Gjennomgang av verdiene

 

Du som leder eller trener har en viktig rolle med å formidle og forsikre deg om at alle i gruppen din kjenner til og har et forhold til de gjeldende verdiene.  Dersom det ikke finnes verdier fra tidligere bør dette utarbeides. Gode og sunne grunnverdier kan være av stor betydning for hvordan du som leder klarer bygge et sterkt fellesskap.

 

Sett deg sammen med «laget ditt» og ta en gjennomgang av verdiene, hva de betyr og hvordan de etterleves i praktisk handling.

 

Her er noen enkle spørsmål som setter fokus på verdier:

 

 • Hvilke grunnverdier har vi?
 • Hva betyr verdiene for oss?
 • Hvordan etterlever vi verdiene våre?
 • Hvordan opptrer vi overfor hverandre?
 • Hvordan opptrer vi overfor omgivelsene våre?

 

 

Holdninger og adferd

 

Hva gjør du som leder eller trener når du oppdager at noen viser holdninger og adferd som ikke samsvarer med verdiene? 

 

En dyktig leder og lagbygger tar tak i dårlige holdnigner og adferd i forhold til verdier der og da.

 

Eksempelvis:

 

 • Hva gjør en fotballtrener som hører en medspiller skjelle ut en annen medspiller, når verdiene sier at vi skal oppmuntre og skryte av hverandre?  
 • Hva gjør en leder som gjentatte ganger observerer at en medarbeider viser tydelig at hen er uengasjert og likegyldig i «alle»sammenhenger (dårlige holdninger og adferd) når verdiene sier «Vi gjør hverandre gode» og «Vi bryr oss» ?

 

Verdiene «sin hensikt» er å etablere og bygge gode holdninger. Dersom en leder eller trener ikke tar tak i mangelfulle holdninger og oppførsel, vil teamet/laget utvikle seg i feil retning. Både selvtilliten til laget og den enkelte medarbeider/medspiller vil da synke til et lavmål. 

 

En spiller som til stadighet får kjeft av sine medspillere vil binde seg og bli redd for å gjøre flere feil, og gjør da enda flere feil. Frykt setter spenninger i kroppen. En medarbeider som hele tiden får vite hvor lite hen bidrar og hvor ubrukelig hen er, vil da levere enda mindre. 

 

Personer som finner noen å hakke på er ikke lagspillere og de kan med sin væremåte fort spre en usunn og negativ kultur dersom ledere og trenere ikke tar tak i slike holdninger før de får utvikle seg. Ledere som ikke tar tak i slike situasjoner er «feige» og kan ødelegge lagånden i gruppen sin.

 

En god lagbygger tar fatt i slike situasjoner der og da. En god lagbygger sørger for å «drepe» negative holdninger og adferd. Mental styrke, økt selvtillit og etterlevelse av verdiene vil være fremtredende i teamene/lagene til slike ledere/trenere. Gjennom handling viser du da at du er en lagbygger som ser og hører den enkelte medarbeider / medspiller.

  

Det er ledere som viser at de er lagbyggere vi ønsker å jobbe for. Slike ledere viser at de bryr seg om deg, og det gjør at du føler deg viktig for «laget». 

 

En god lagbygger evner å behandle alle i gruppen sin både som individ og som en del av laget!

Dette er ledere som ser hele deg. Dyktige ledere har forstått at de er lagbyggere. 

      

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad

 

 

 

 • Hva er dine grunnverdier?
 • Hvilken person ønsker du å være?
 • Hva er viktig for deg?

 

Mine grunnverdier er kjærlighet - sannhet - glede. Disse verdiene har stor betydning for meg, og jeg legger mye i  å se de i sammenheng med målene mine og det jeg jobber med i det daglige. I tillegg er Creation, Change og Health viktige ord og verdier for meg, Creation i det å skape, Change for å få til endring, og Health i det å ta vare på meg selv både fysisk og mentalt. 

 

PS: Nå er jeg i sluttfasen med utarbeidelse av nettkurset i lagbygging for ledere og trenere. Kurset kommer i 8 moduler og vil være tilgjengelig i løpet av september 2021.

 

Kurset vil passe godt for deg som er leder for en gruppe mennesker i en bedrift, organisasjon eller virksomhet.  En egen versjon av kurset er utarbeidet for deg som er leder eller trener innen idrett.

 

Flere detaljer om kurset finner du på siden  Ledelse og lagbygging.(link). 

 

Siden jeg er sertifisert mental trener tar jeg gjerne en prat med deg om du vil ha hjelp til  «å finne» ressursene du har i deg enten du er leder, idrettsutøver, eller en person som ønsker å gjøre noen endringer i livet ditt.  

 

Dette kan jeg hjelpe deg og/eller teamet ditt med:

 

 • Lagbygging
 • Mental trening
 • Oppfølging og utvikling av medarbeidere og ledere
 • Målbildeprosesser
 • Utarbeidelse av rutiner og arbeidsprosesser
 • Servicekvalitetsprogram - «det lille ekstra»
 • Tekstoppdrag

 

Du kan sende en e-post og forklare nærmere hva du ønsker hjelp til eller ringe meg på 97670504. Jeg vil sette pris på om du tar kontakt. 

 

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad

 

PS: Jeg har fortsatt noen eksemplar igjen av boken "Ledelse er enkelt",  fyll ut bestilllingsskjema ved å trykke på knappen under, så sender jeg den til deg for NOK 200 inkl. porto.

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad