Ledere med positiv energi

Vi ønsker vel alle å jobbe sammen med ledere som tilfører oss energi. Det er slike ledere som gjør at vi gleder oss hver dag til å gå på jobb og ta fatt på nye arbeidsoppgaver.

 

I dag vil jeg dele noen eksempler på ledere jeg har opplevd som skaper positiv energi.

Kanskje du vil kjenne igjen noen av de og har hatt ledere som stemmer med beskrivelsene?

 

Hvilken leder er du? Hvilken type leder ønsker du å jobbe sammen med?

 

 

Bilde fra Pixabay

«Hva kan vi få til sammen-lederen» - Lagbyggeren

 

Personen involverer alle medarbeidere i forhold til verdier,  strategi og mål. Personen er god på jevnlig oppfølging av den enkelte og teamet sitt. Alle vet hvor vi skal og hvordan vi skal komme dit, og får ta del i justeringer som må gjøres underveis. 


Personen måler den enkelte og teamet utifrå rolle og utvikling, men målet til teamet er overordnet individet. Lagbyggeren setter sammen personer som jobber godt sammen og som tilfører hverandre energi. Lagbyggeren gir konstruktive tilbakemeldinger,  og alle får utvikle seg i tråd med sine forutsetninger. 


Personen har utarbeidet en opplæringsplan for teamet og den enkelte i samarbeid med sine medarbeidere. Denne type leder lager en opplæringsplan individuelt tilpasset for nyansatte (med en fadderordning). Lagbyggeren er opptatt av å bygge opp spisskompetanse som teamet trenger, og ser at det er viktig at andre enn seg selv er best på fagområder de ønsker å spesialisere seg i. 


En slik leder er opptatt av å bygge kompetanse til andre, og at ledelse er «min spisskompetanse».

 

Personen løfter sine ansatte videre på karrierestigen når de er klar. Lagbyggeren inkluderer sine medarbeidere i viktige strategiske valg og innhenter nødvendig informasjon og innspill fra de som innehar spisskompetanse før strategiske beslutninger blir fattet. 


Ved behov for ny rekruttering er personen opptatt av hvem som kan tilføre ny kompetanse og utvikling, og ser spesielt etter hvilken kompetanse vi vil ha behov for i tilknytning til å oppnå langsiktige fremtidige mål.

 

Personen setter teamet fremfor seg selv.

 

«Kobler godt sammen ledelse og faget»-lederen 

 

Personen er flink til å utvikle seg selv faglig og er klok til å bruke sin kunnskap til beste for teamet samtidig med at denne personen er dyktig til å involvere alle i teamet, og utvikle deres kompetanse. 


Personen setter seg raskt inn i nye oppgaver og er derfor en god diskusjonspartner for sine medarbeidere. Selv om denne type leder selv er faglig dyktig, evner vedkommende å delegere oppgaver, og ser tydelig hvilke oppgaver det er mulig å delegere. 


Personen skaper kompetanseutvikling og evner, i dialog med sine medarbeiderne, å se hva den enkelte trenger for å komme videre. Denne ledertypen mestrer en kombinasjonen med selv å være faglig sterk samtidig med å se og utvikle den enkelte medarbeider. 


Personen er åpen og ærlig i kommunikasjonen og skaper på den måten trygghet, det frigjør god energi til teamet. Vedkommende viser med sin væremåte at hun/han bryr seg om sine medarbeidere og setter teamet foran seg selv, alle i teamet er stolte av å jobbe sammen med en slik leder. 


En slik leder setter teamet foran seg selv.

 

«Teame opp»-lederen

 

Personen er opptatt av at alle skal ha det bra og har en høy faktor av å bry seg om og ta vare på de han/hun leder. En slik leder misliker uro og konflikter i avdelingen og bruker mye tid og ressurser på å løse opp i slike forhold.

 

Personen viser omsorg og bryr seg om alle i teamet, og har en høy grad av rettferdighet. Denne ledertypen favoriserer ingen. 


«Teame opp-lederen» setter pris på det den enkelte presterer og leverer. Selv er personen kanskje ikke spesielt faglig sterk, men på grunn av lederen sin høye omsorgsfaktor så vil likevel medarbeiderne gjøre alt de makter for at lederen og avdelingen skal lykkes. 


I tillegg til omsorgsfaktoren har denne personen gjerne en herlig utstråling som skaper god energi, og det var gjerne derfor denne lederen ble foretrukket i stillingen selv om personen ikke var den av kandidatene med størst faglig tyngde.

 
De som er faglig dyktig på avdelingen slipper til og får mulighet til å synliggjøre sin dyktighet med en slik leder. Det legges vekt på at alle skal få mulighet til å delta på seminar og kurs dersom det vil styrke både  egen kompetanse og teamet.

 

Med sin væremåte er denne leder-typen godt likt, og alle i teamet ønsker å jobbe sammen med og for en slik leder. 

 

Personen setter teamet foran seg selv.

 

 

Ja dette var mine eksempler på leder-typer jeg har møtt og som skaper positiv energi. Du har kanskje andre eksempler på leder-typer som tilfører deg energi?

 

Hold deg i sammen med ledere som skaper energi og entusiasme, for det er utviklende både for deg selv og teamet du jobber i.  

 

Dersom du er en person som rekrutterer ledere så er mitt enkle og tydelige råd: «Vær bevisst på å ansette kun leder-typer som skaper positiv energi, vanskeligere er det ikke.» 

 

 

 

                                 Bilde fra Pixabay 

Fellestrekk for ledere med positiv energi 

Det som er felles for ledere som skaper positiv energi er at de setter laget foran seg selv. De er opptatt av at teamet og den enkelte medarbeider skal lykkes og utvikle seg. Det er slike ledere som får sine medarbeidere til å føle seg viktig og betydningsfulle. Medarbeidere som føler seg viktige og betydningsfulle identifiserer seg med og får eierskap til arbeidsplassens sin, det fører igjen til at slike bedrifter og virksomheter lettere når målene sine. Når det er et godt arbeidsmiljø og god lagånd øker medarbeidertilfredsheten.

 

På arbeidsplasser der leder skaper glede og energi hos sine medarbeidere ønsker medarbeiderne å stå på for lederen og laget. Med en slik leder føler du at du blir sett og og at du blir involvert i viktige beslutninger.

 

En leder med positiv energi ser dine sterke sider og ønsker å gi deg muligheten til å utvikle din spisskompetanse. Slike ledere er opptatt av å bygge kompetanse til andre, og er bevisst på at ledelse er «deres spisskompetanse.»

 

En av mine nettverks-kontakter på LinkedIn (Linda) gjorde meg oppmerksom på noen kloke ord fra Richard Branson;

 

«Kunden kommer inte först. Personalen kommer först. Om du tar hand om din personal, kommer de ta hand om dina kunder.»  

 

Og det er nettopp det som er hele poenget, bygger du god lagånd, så smitter det over på kundene. Energi og entusiasme er byggeklosser i god lagånd. Du merker den positive smittsomme energien når du er i kontakt med noen som jobber i et team der det er god lagånd. Team med god lagånd kjennetegnes med:

 

  • "Vi vil"
  • "Vi kan"
  • "Vi klarte det"
  • "Vi gleder oss sammen over fremgangen til hverandre og laget"

 

 

Ledere som skaper positiv energi er opptatt av å utvikle sine medarbeidere til å bli dyktigere enn seg selv. Det vil øke den totale kompetansen til laget samtidig som det frigjør tid leder kan bruke til andre lederoppgaver.

 

Den viktigste lederegenskapen er menneskekunnskap. Vær derfor bevisst på hvilke ledere du velger å jobbe for og i sammen med.

 

Ta vare på deg selv og dine medmennesker! 

 

I hovedmenyen på siden «Hjelper deg med» finner du hva jeg kan være din støttespiller på. Send meg en e-post eller ring meg på 97670504 dersom du ønsker å komme i kontakt med meg.  

 

PS: Mye av innlegget «Ledere med positiv energi»  og det jeg skrev i forrige uke om «Helseskadelige ledere» er hentet fra boken min «Ledelse er enkelt».   

 

Ønsker du å lese mer om hvorfor "Ledelse er enkelt" så har jeg fortsatt noen bøker igjen av første opplag. Trykk på bildet av boken for bestilling, så sender jeg den til deg for NOK 200 inklusiv porto.

 

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad