Mål og mening                                             

Det er nytt år med nye muligheter som det heter, året er 2021. Skal tro hva det nye året vil fylle oss med av gleder og sorger? For det vet vi, hvert år blir det både gleder å sorger som møter oss i et nytt år, men hva ønsker du å fylle 2021 med?

 

Vi sitter igjen med minnene fra 2020, året preget av pandemien som herjet i hele verden, og som begrenset friheten vår.

 

Året 2020 fikk en tragisk utgang i Norge for de som ble rammet av den store rasulykken i Gjerdrum Kommune.

 

Andre  igjen har mistet personer i nær familie, eller venner som har betydd mye i livene sine, personer som kanskje var «Bautaen» eller tryggheten i livet deres er blitt borte.  Det er tungt å gå videre uten slike faste følgesvenner.

 

Mange har mistet jobben sin på grunn av pandemien. Mens andre igjen har mistet livsgrunnlaget sitt, det som de bygde opp og utviklet i årenes løp, bedriften deres klarte ikke å overleve når Korona-viruset herjet som verst. 

 

2020 har satt dypere spor for mange, selv om nok de aller fleste av oss er sterkt preget av at Korona-viruset traff oss med så stor kraft 12.mars,  og fortsatt styrer mye av hverdagen og livene vår. 

 

Korona-depresjon eller nye muligheter?

 

Søndag 4.januar kl.18:00 ble vi påminnet at Koronaen fortsatt herjer. Nye innstramminger og frihetsbegrensninger ble formidlet av landets regjering. Bort imot en total nedstengning av hele landet må vi leve med, i alle fall de første ukene av 2021. 

 

Klarer du likevel å se noen lys i tunnelen? Er det bare like greit å legge inn årene og vente på at alt går over? Lider mange nå av såkalla koronadepresjon, og ikke klarer å sette seg nye mål for 2021?

 

Er du en av de som er iferd med å miste fotfestet, er du preget av oppgitthet og frustrasjon over at du ikke kan leve ditt normale liv? Ja, det dukker opp mange tanker etter et år som var langt utenfor A4.  

 

Likevel om du ser tilbake på 2020,  så er det kanskje også noe positivt du kan ta med deg, noe du har tatt lærdom av og som kan bringe deg og oss inn i 2021 med ny erfaring og kunnskap.

 

Kanskje du er av dem som skapte noe nytt i 2020? Kanskje du brukte 2020 til å gjennomføre noe du ikke hadde muligheten til før Korona kom inn og preget livet ditt? 

 

Vi ser noen lyspunkt for 2021, vaksineringen er igang og vi lever med et håp om at vi gradvis kan vende tilbake til en tilnærmet normal hverdag.

 

 

 

Hvilke mål har du for 2021?

 

Vi er oppvokst med såkalla nyttårsforsett og at neste år da skal jeg ..... nå nye mål i livet mitt. Likevel viser statistikk at 85% av alle nyttårsforsetter mislykkes. Det kan tyde på at vi egentlig ønsker å fortsette med å gjøre slik vi alltid har gjort?

 

Det viser seg at det er vanskelig å endre vaner. Å endre vaner kan ta flere måneder. 

 

Et vanlig ord som også hindrer oss i å gjennomføre en endring er ordet «prøve». Når vi bruker ordet «prøve» så har vi indirekte sagt at det gjør kanskje ikke så mye om jeg ikke får det til?

 

Eller er det  troen på deg selv som begrenser hvilke mål du oppnår?

 

Å være selvkritisk er et hinder for å nå målene sine, da skaper du begrensninger i steden for muligheter. Håndterer du motgang med negative tanker blir dine negative følelser forsterket ytterligere. Klarer du derimot å snu din indre dialog til å prate deg selv opp,  vil det gi deg økt selvfølelse.

 

For å øke din selvfølelse eller selvtillit skriv ned og si gode ord til deg selv og om deg selv. Begynn i det små så vil du, etterhvert som du blir tryggere på deg selv,  kunne "fremstå" som din egen mentale trener.

 

Med bedre selvfølelse vil du merke økt velvære og at du blir sterkere mentalt. Mental trening er hodetrening, og vi bruker det bevisst eller ubevisst hele tiden. Det du mater inn av tanker og følelser vil påvirke din mentale styrke. 

 

Hvordan du snakker med deg selv vil påvirke din viljestyrke, hvordan du mestrer stress, din motivasjon, dine rutiner og handlinger til å nå målene dine.   

 

Det gjelder å finne det som virkelig betyr noe. Å finne målene som gir livet mening.

Har du funnet målene som gir livet ditt mening? Hva er dine mål for 2021?

 

 

Veivalg til målet - hva velger du?

 

En enkel metode for å sette seg og oppnå mål er å bruke Målbildeprosess. Metoden er egentlig tenkt brukt for grupper, lag og bedrifter, men kan like godt brukes i tilknytning til individuelle mål.

 

Det er 3 enkle spørsmål i en Målbildeprosess:

 

 • Hvor er jeg?
 • Hvor skal jeg, (hva ønsker jeg å oppnå)?
 • Hvordan skal jeg komme dit?

 

Etter at målene er definert, sett opp en handlingsplan med detaljerte tiltak på hvordan du skal nå målene og tidspunkt når Mål/delmål skal være oppfylt.

 

En annen metode som jeg har sett blitt brukt,  er å velge seg ut 3 ord for 2021 (Chris Brogans - tre ord konsept).  Tre ord til å forme deg i året som ligger foran deg.  De tre ordene du velger setter du målene dine utifra. Disse ordene vil da være ditt kompass eller din ledestjerne for 2021.  Ordene bruker du i det daglige, du kan meditere over de og reflektere over de.

 

Du kan lese mer om "tre ord konseptet" på markedsheltene.no  (Erlend Førsund). Se link under.

 

 

Å balansere målene  

 

Sett deg mål som balanserer med den du ønsker å være og slik du ønsker å fremstå. Eller sagt på en annen måte;  målet må være samstemt med dine verdier.  Vi må heller ikke glemme å være (eller å leve i nuet) for det er i nuet vi skaper, og det er der handlingen skjer.

 

For å nå målene dine må du alltid gjennomføre de handlingene som er nødvendig for å lykkes. Og ikke minst; "Du må ville det."

 

Hvorfor er det da noen som lykkes og andre ikke. Hvorfor mislykkes 85% med å oppnå målene eller nyttårsforsettene sine?

 

Camillo Løken har skrevet boken «Hva er grunnen til at noen lykkes ...og andre ikke» (som jeg har referert til tidligere).

I boken nevner han 8 egenskaper, suksess-prinsipp identifisert av Richard St. John.  Alle 8 egenskapene er gjennomsyret av tanken på å nå målet du har satt deg.  Du tenker på de og er lidenskapelig opptatt av de hver dag.

 

Du har en sterk tro på deg selv og at du vil lykkes.

 

Her er de 8 egenskapene for å lykkes (og som bunner i at tankene er gjennomsyret av å nå målet):

 

 • Du brenner for det (lidenskap)
 • Du jobber mye for det
 • Du fokuserer på det
 • Du utfordrer deg selv for å nå det
 • Du tar tak i idéene som dukker opp
 • Du ønsker stadig å bli bedre for å nå det
 • Du gir noe i verdi til andre som en del av det å nå det
 • Du står på og holder ut  

 

Send meg gjerne en e-post dersom du ønsker å komme i kontakt med meg. Jeg hjelper deg gjerne i gang med å nå målene dine. Du kan også ringe meg på 97670504.

 

Husk at det bare er 15% av de som setter seg mål, eller har nyttårsforsett, som når målene sine. Ikke bli blant de andre 85% som ikke når målene sine.

 

Gjør det du har bestemt deg for.  Det er aldri for sent å finne det du brenner for, endre atferd og gjennomføre drømmene dine.

 

La ikke diktet til Jakob Sande fra 1956 «Etter ein rangel» bli retningsgivende for deg. Du kjenner sikkert til diktet fra før, men hvis ikke så kan du lese det her.

 

Lykke til med å nå målene dine for 2021!

 

 ———————

Etter ein rangel

 

I morgon vil eg byrja på eit nytt og betre liv,
trur eg.


Eg skal aldri gå på fylla meir og skjera folk med kniv,
trur eg.


Eg skal aldri skråla visar meir i laddevinsrus,
men synge åndelege sanger i Zions bedehus,
trur eg.

 

Alle kvinnfolk som eg møtar skal eg sky som bare fan,
trur eg.


Og gå vyrdeleg forbi dei som ein nybakt kappelan,
trur eg.


Eg skal sitte som ein munk i ein misjonskone-ring,
og drikka kaffe medan drøset går om andelege ting,
trur eg.

 

Der skal ingen meir få sjå meg når det lir til høgste natt,
trur eg,


koma ruslande på heimveg utan stivety og hatt,
trur eg.


Eg skal legga meg når grisen går til kvile i sitt bol,
og stå opp når hanen flakser og gjel i morgonsol,
trur eg.

 

Ja, i morgon skal eg byrja på den gode veg som sagt,
trur eg.


Taka striden upp mot kjøtet og den heile develsmakt,
trur eg.


Men i dag lyt det få vera, for eg er so spøkje tyrst
at eg må ha eit ølkrus til å leska meg på fyrst.

 

Jakob Sande

 

—————

Ta vare på deg selv!

Ta vare på hverandre!

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad

 

Mine Instagram-innlegg finner du ved å trykke på bildene under.