Målbilde-prosess                

 

Målbilde-prosess

 

Hvor vil vi og hvordan skal vi komme dit?    

En målbildeprosess vil være et godt hjelpemiddel å bruke for både små og større bedrifter/virksomheter til å skape ønsket utvikling.  For å få til en vellykket Målbildeprosess er medarbeiderinvolvering avgjørende. Der medarbeiderne er involvert i hele prosessen vil de identifisere seg sterkere med bedriften / virksomheten og målene det skal jobbes med å oppnå. 

 

Medarbeiderinvolvering utløser energi, forsterker entusiasmen og eierskapet. Å få delta i en målbildeprosess fremmer mange positive følelser; «jeg betyr noe», «jeg er viktig for bedriften» . Medarbeiderne vil ta mer ansvar for å nå målene i virksomheter der de blir involvert. Medarbeiderinvolvering øker motivasjonen, en motivert medarbeider vil gjøre sitt ytterste for at «vi skal lykkes» (lagånd). 

 

 

 

Utarbeide Misjon og visjon

 

Formuler en tydelig visjon og misjon for virksomheten dersom dette ikke allerede er på plass. Der det er ivaretatt kan det likevel være lurt å avstemme og etablere en felles forståelse av misjon og visjon hos alle ansatte.

 

Misjonen definerer virksomhetens oppgave, hvilket formål selskapet/virksomheten har og hvem vi er til for. Utform en misjon som frembringer stolthet og som ansatte og «kunder»  lett kan identifisere seg med og forstå.

 

Visjonen skal være virksomhetens drøm om fremtiden, den sier noe om retning vi ønsker og det langsiktige målet å jobbe mot eksempelvis 5-10 år frem i tid.

 

Definer også grunnverdiene som skal være gjeldene for hvordan virksomheten/bedriften skal fremstå overfor hverandre internt,  og eksternt hvordan vi ønsker å bli oppfattet (kunder og generelt omdømme).  

 

Når misjon, visjon og verdier er på plass (grunnmuren) er dere klare for å selve målbildeprosessen.

 

Tre trinns skapelsesprosess 

 

 

Start målbildearbeidet i sammen med dine medarbeidere og gjennomfør en 3 trinns Skapelsesprosess :

 

—>Tanke (idé - kreative tanker)

—> Ord (uttalt og skrevet ned)

—> Handling (gjennomføring)

 

 

MÅLBILDEPROSESS  for Bedrift A i år 20XX....og videre

 

Målbilde: X1............(hva vil vi? - hvor vil vi?)

 

Dato for gjennomføring_______(når) ferdig  

 

For hvert målbilde defineres en fullstendig endringsprosess.

 

Målbilde-prosess er å gjennomføre endringer som skal skape utvikling og styrke  bedriften eller virksomheten i fremtiden. I beskrivelse av endringsprosessen må alle forhold defineres til hvert hovedmålbilde i eksempelet over.

 

  1. Sett inn og beskriv målbildet,  den nye fremtidige situasjonen. 
  2. Beskriv hvorfor vi vil dit  
  3. Definer hvor vi er i dag i forhold til målbildet, nå situasjonen. 
  4. Noter ned alle mulige hindringer for å komme til ønsket fremtidig situasjon. 
  5. Definer hovedveien til målet, hvordan kommer vi til ønsket fremtidig situasjon. 

 

Utarbeidelse av Handlingsplan

 

Når alle målbilder er definert settes hvert målbilde inn som tiltak med tilhørende aktiviteter i en handlingsplan. I handlingsplanen må det være tydelig hvem som har ansvar for hver aktivitet og når de enkelte aktivitetene skal være gjennomført. I statusfeltet beskrives fremdriften fortløpende underveis. 

Ønsker du hjelp til målbilde-prosess?

 

Dersom du ønsker hjelp til gjennomføring av målbilde-prosessen i bedriften eller virksomheten setter jeg pris på om du tar kontakt. 

 

Send meg en e-post ved å trykke på e-post knappen under og oppgi ditt telefonnummer, eller send en SMS til 97670504 slik at vi kan avtale nærmere.  

 

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad