Mental trening                

Fremover ønsker jeg å bruke tiden min på å være medspiller til at andre lykkes med å nå sine mål,  være tilgjengelig for de som ønsker å gjøre en endring i livet sitt.  

 

Som Mental trener kan jeg hjelpe deg med å gjøre deg bevisst på deg selv og dine ressurser, slik at du lettere finner ut hva du ønsker å utrette i livet ditt.

 

Nå har jeg fått formidlet mine tanker om ledelse og lagbygging, og er klar til å praktisere mer både som Mental trener og Lagbygger. 

 

 

Hva ønsker du med livet ditt?

 

  • Ønsker du å gjøre en endring?
  • Er du klar for å gjøre en endring?
  • Hvilke verdier har du?
  • Hva er viktig for deg?
  • Hvem er du egentlig?
  • Hvor godt kjenner du deg selv?

 

Dette er grunnleggende spørsmål å tenke igjennom når du ønsker å gjøre en endring i livet ditt.  Spørsmålene er til god hjelp til å finne den rette balansen i det daglige.

 

Når vi er stresset lagres spenninger i kroppen og vi presterer da dårlig. Vi blir ukonsentrert og mister fokus.  Mental trening bidrar til å løse opp spenninger og hjelper deg til å bli mer rolig og balansert.  

 

 

 

Tanker og følelser

 

Det er hva vi tenker og føler som styrer hverdagen vår. Det gjelder derfor å være bevisst på hva du tenker og føler. Tenk gode ting om deg selv. Lytt til hjertet og bruk din intuisjon mer.

 

 

Vaner kan være vondt å vende

 

  • Går du i de samme sporene og har gått deg litt fast?
  • Trenger du hjelp til å se nye stier som fører deg dit du ønsker?

 

Det kan ofte være bare en liten justering som skal til for å snu en negativ trend eller å finne tilbake til den gode følelsen. En liten justering i hvilke valg du foretar deg, eller å snu på noen inngrodde vaner, kan være nok til at du får ut potensialet ditt.

 

Vi har lett for å gjøre det samme og tenke det samme hver dag. 90 -95% av alle tankene våre er ubevisst, og vi tenker mange av de samme tankene hver dag. Det positive med dette er at tanker kan snus.

 

For å innarbeide nye vaner vil hvordan vi tenker være avgjørende. Det er på den måten vi kan "avlære" gamle sannheter som vi alltid trodde var den eneste sannheten. De "gamle" sannhetene kan være "historier" vi ble fortalt i oppveksten, og siden den gang har vi tatt de med oss hele veien og gjort de til vår sannhet.  Vi har vært helt sikker på at det var den eneste sannheten.

 

Hvor mange har blitt fortalt; "Det får du ikke til, du er ikke flink nok, dette klarer ikke du".  Til slutt trodde vi på det. De er derfor blitt lagret i vår underbevissthet, og når det dukker opp lignende situasjoner så hentes de fram og fremstår som vår sannhet. Sannheten er at det gjelder å finne tankene som støtter oss på veien vi ønsker å gå og legge vekk de "gamle" sannhetene våre.

 

For å snu en vane handler det mye om å gjøre de riktige og viktigste tingene om og om igjen hver dag.  Dersom du klarer det vil du kunne endre vanene dine.

 

Du må  heller ikke la impulsen ta deg bort fra det som er viktig. Impulsen, det å gjøre noe annet enn det som bringer deg dit du vil, kan til tider være en av de største "tidstyvene" våre. Impulsen lokker oss bort fra det vi vet vi må gjøre.  Impulsen er en "Albert Åberg -  jeg skal bare..".  

 

Forpliktelse

 

Det er du selv som må gjennomføre og forplikte deg til å gjøre det som skal til.  Det er selve handlingen, det å gjøre det, som fører deg dit du ønsker.

 

Du må ville det.., ... og du må gjøre det, du må forplikte deg selv til å gå veien.  De gode grunnverdiene dine, det du står for,  legger du i bunn samtidig som du er bevisst på hvor du vil (målene dine).

 

Handlingen, det å gjøre det, er veien (prosessen) for å komme dit. Det kan være mange veier og små stier til målet, det gjelder å finne den veien og de stiene som passer for deg.

 

Mental styrke

 

Oppfør deg som den personen du ønsker være (bli). Spør deg selv hvordan fremstår en person med selvtillit, hva kjennetegner en person med selvtillit?  Vær og fremstå som om du er sterk, har selvtillit og har tro på deg selv.

 

Rett oppmerksomheten din på oppgavene som fører deg dit du vil og den personen du ønsker å være.  Oppfør deg som om du er sterk allerede, og fortell det til deg selv.    

Når er du den beste utgaven av deg selv? 

 

En gang  når du var den beste utgaven av deg selv, hva gjorde du da?  Husker du en slik situasjon? Hva følte du i den situasjonen, og hva fikk frem den gode følelsen i deg? 

 

Det å kunne finne den gode følelsen, når kropp og sinn jobber sammen, da er du som regel den beste utgaven av deg selv.

 

Ved å «omprogrammere» tankene og det du sier til deg selv, endrer du synet på deg selv. Fortell gode ting til deg selv, selvsnakk (affirmasjoner). Gjenta det ofte, hver morgen og kveld.  Du kan lese det inn på en lydfil som du spiller av, eller skrive det ned og henge det på en synlig plass.

 

Visualisering er et annet virkemiddel i mental trening. Se for deg (visualiser) at du allerede er der du ønsker og alle detaljene rundt. Lev og opptre som om du er den «nye» versjonen av deg selv.

 

Det handler om å være tilstede her og nå, å slippe taket i ditt «gamle jeg»,  og vite at du kan skape ditt liv slik du selv ønsker.  

 

Veien må du gå selv

 

Ja, du må gå veien selv for å bli den «nye» versjonen av deg selv, men du trenger kanskje litt starthjelp for å komme igang?

 

Som sertifisert mental trener kan jeg hjelpe deg med  «å finne» ressursene du har i deg og vise deg noen nye «stier» som du kan dra nytte av. 

 

Om du er leder, idrettsutøver, eller en person som ønsker å gjøre noen endringer i livet ditt,  ta kontakt med meg. Vi avtaler da først en uforpliktende samtale og finner ut om det jeg kan tilby matcher dine behov.  

 

Send meg en e-post ved å trykke på e-post knappen under og oppgi ditt telefonnummer, eller send en SMS til 97670504 slik at vi kan avtale nærmere.  

 

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad