Rause ledere viser vei!               

 

Bare en liten bakketopp igjen sa Norges Statsminister om Korona-situasjonen. 

 

Ja,  la vi håpe at hun har rett, men det har vært mange bakketopper å forsere, og det har vært litt av en tålmodighetsprøve for noen og enhver av oss. 

 

Hele livet her på jorda består av bakketopper, noen er vanskeligere å forsere enn andre. Vi mestrer godt de fleste hver på vår måte, og det er utrolig hva vi kan klare når vi må. Livet består av mange oppturer og nedturer. 

 

Statsministeren har fått kritikk for brudd på Koronareglene, som hun selv i form av å være landets øverste leder,  har et hovedansvar for.  En nestleder i Arbeiderpartiet har vært på Nachspill på en hotellsuite i Bodø, det var heller ikke i tråd med Koronaretningslinjene.  Statsministerkandidat Støre tok T-banen uten munnbind og en annen gang uten gyldig billett. Helsedirektør Bjørn Gulvog viste selv usikkerhet i hvilke retningslinjer som gjelder både for ditt og datt når han fikk spørsmål i TV-ruta om hvor mange som kunne være samlet i ulike sammenhenger og antall nærkontakter du kan ha.

 

Ja, alle kan gjøre feil, men uansett må det oppleves rettferdig for loven om det er Kong Salomo eller Jørgen Hattemaker som ikke overholder regler og retningslinjer. Likhet for loven er viktig for å skape tillit. Ledere skal gå foran og være gode eksempler til etterfølgelse og etterlevelse av det de selv prediker og står for.  Du kan legge deg så flat du bare vil, men ord og handling må stemme. Du må selv gjøre det du sier at andre skal gjøre.

 

Du må vise at du er tilliten verdig, og det er valg til høsten.  Da er det opp til hver enkelt av oss å gi tillit til den eller de som vi ønsker skal styre dette flotte landet vårt de neste 4 årene. Vi er heldig i Norge som kan velge hvem vi tror har de beste forutsetningene til å lede oss videre på veien. 

 

Uansett hvilket politisk ståsted du har, og hvem du heier på, så må du likevel ikke bli sløv og «fire på kravene» i innspurten av Korona, selv om enkelte av de som burde gå foran ikke alltid klarer det.  Dersom vi firer på kravene nå,  vil det bli enda flere bakketopper vi må over før vi kan slippe jubelen løs for endelig å ha seiret over viruset. 


Likevel det er lenge til hver enkelt av oss har klatret like mange bakketopper som de Nelson Mandela måtte over før han ble en fri mann. Det han var igjennom før han ble sluppet fri og senere ble president, viser at noen  mennesker klarer å hente frem utrolig med krefter i svært vanskelige situasjoner. 

 

I diktet  «Litt perspektiv på livet» har jeg beskrevet noe av mine tanker og følelser.  

 

På siden «Diktene mine» finner du flere dikt som jeg har skrevet.

 

 

Litt perspektiv på livet

 

Å leve er å kjenne skilnaden 

på varmt og kaldt

Å leve er å oppdage skilnaden 

på høgt og lavt

 

Å leve er å sjå forskjellen på lite og stort, 

og at stort kan bli lite når noko 

er enda større.

 

Å leve er å kjenne på sorg 

Å leve er å kjenne på glede

 

Å leve er å gi kjærleik, og få følelsen av 

å bli fylt med endå meir kjærleik

 

Å sjå på livet med ulikt perspektiv 

gjer at di sanning 

ikkje alltid blir mi sanning, 

og at mi sanning

ikkje alltid blir di sanning

 

Dersom du ser på livet med 

eit ego-perspektiv 

er det berre ei sanning, di sanning 

for den er alltid den beste for deg. 

 

Når du ser på livet med 

eit ope perspektiv, 

ser du at alt henger saman 

og at berre 

lyset kan vinne over mørket

 

Når du ser på livet med 

eit ope perspektiv 

forstår du at alle er like verdifull 

og at kjærleiken er alt som er.

 

Å leve er å kunne sjå seg sjølv 

nyte livet her og no, og kjenne på 

alt som livet gir,  det å få vere 

ein del av alt som er.  

 

Stabekk 20.mars 2021

Bernt-Åge Grimstad

 

Planetens fremtid og maktbruk

 

Vi opplever alle oppturer og nedturer, noen nedturer er store og andre er så små at vi klarer å løse de selv.   Verdenssamfunnet har alltid stort sett de samme metodene for å finne løsninger på  problem og konflikter landene i mellom, og det er stort sett de samme metodene som brukes for å løse interne utfordringer i eget land.

 

De mest vanlige virkemidlene som brukes er enten politiske, økonomiske eller militære.  I politiske løsninger legger jeg diplomati og forhandlinger mellom parter for å få til en løsning på problemet eller konflikten. Om det ikke hjelper prøves det med økonomiske virkemidler, enten gis det da pengegaver eller det motsatte,  man straffer med økonomiske sanksjoner og handelsboikott.  Det 3.virkemiddelet er militære tiltak.

 

Alle disse virkemidlene blir brukt jevnlig, og med bruk av de skapes det en "vi mot de-holdning" og et maktspill med trusler begge veier.

 

Det er synd at vi fortsatt i 2021 enda ikke klarer å leve sammen på denne planeten uten konflikter, at vi ikke klarer å leve i fred og harmoni med hverandre.  Siden vi alle er lik og er laget av det samme stoffet har vi spesielt i pandemien fått erfare at vi gjensidig, alle og enhver på denne kloden,  er avhengig av hverandre for å få til gode løsninger for alle.

 

Der er dessverre også et fjerde virkemiddel som blir brukt for å oppnå makt, og det er kanskje det aller verste.

 

Det er når "makthavere" bruker religion for å skape frykt. De truer med helvete og påtar seg å være dommer i hva som er rett eller galt. Slike maktpersoner har en klar oppfatning av at de alltid har rett, og at de til og med kan drepe i Guds navn dersom det er noen som ikke følger og lever etter Guds lover. Det skapes en holdning at man skal være redd for Gud og frykte Gud. Budskapet til de aller fleste religioner er det stikk motsatte, at Gud er kjærlighet.  Det å frykte Gud og gi straff om du ikke gjør slik og slik,  er framsatt av maktpersoner for å skape mer frykt slik at de får mer enda mer kontroll og enda større makt. 

 

De sier at Gud vil straffe dem som ikke lever slik Gud har bestemt. De tvinger sitt syn på andre og prøver å påføre dårlig samvittighet og frykt med evig fortapelse og brenning i helvete.

 

«Problemet»  med tro er at alle tror på et eller annet, det å ikke tro på noe er også en tro. Så makt og trusler brukes for å skape frykt for hva som skjer med deg etter døden dersom du ikke følger Guds lover. Det går så langt at selvmordsbombere blir rekruttert, de ofrer sitt eget liv og tror de dreper i Guds bilde,  og vil bli belønnet for at de har fjernet de vantro. De vantro er de som ikke innretter seg og tror på det samme som «jeg».  Et slikt Gudsbilde har blitt skapt gjennom tusenvis av år.  Du skal frykte Gud,«Gudsfrykt»,  har blitt påført videre til barn og barnebarn, naboer og venner i generasjon etter generasjon.  

 

"Rause" ledere samarbeider

 

Korona-viruset er et godt eksempel på at det er samarbeid som er eneste nøkkelen til å løse alle problemer verdenssamfunnet står overfor.  Det hjelper ikke at vi vaksinerer hele den vestlige verden for å få bukt med Korona-viruset, her må alle statsledere i verden vise raushet og gi nok vaksiner også til fattige land.

 

En "vi og de -holdning" må vi en gang for alle legge bak oss på jordkloden vår. Det gjelder ikke bare for Korona. Vi har mange andre store problem som må løses i fellesskap i årene fremover.  Jeg håper at vi kan lære av Korona-perioden vi nå har levd under til å finne løsning også på andre forhold på denne kloden, og de må vi løse sammen til det beste for verdenssamfunnet og planeten vår.

 

Dette trenger vi en felles løsning på:

 

 1. Utrydde sult. Minst 8000 barn dør av sult hver dag. En liten elite eier og disponerer over størsteparten av jordas ressurser og verdier.
 2. Ta vare på (redde) klima,  miljø og mangfold av arter. Antall høyerestående arter er redusert med 58% siden 1970.  Vi må redusere klimautslipp og forsøpling av naturen.  
 3. Kriger og flyktningstrømmen må alle statsledere ta et felles ansvar for å finne en løsning på. 
 4. Mindre sløsning av ressurser, mer gjenbruk og gjenvinning er nødvendig.
 5. Håndtering av sykdom og helse er et felles anliggende for hele kloden
 6. Rent drikkekvann til alle. Vannmangel er blitt en kritisk faktor allerede i store byer og mange land
 7. Mer rettferdig fordeling av økonomiske ressurser. 
 8. Ny vekst må kun være basert på bærekraft

 

Vi har alle, hele verdenssamfunnet, mange store oppgaver som vi i fellesskap må finne løsninger på. Til det trenger vi at ledere som vi velger til å styre verden evner å samarbeide med hverandre til det beste for alle. For vi løser ikke fremtiden på hver vår tue.  Det løser heller ingenting om vi fortsetter med en "vi og de-holdning".

 

Løsningen blir å tenke enhet, at vi alle er avhengig av hverandre. For å endre verden må vi endre vår tro og våre verdier som er forankret i vårt underbevisste sinn.  

 

Vi er gjennom generasjoner «programmert» til å tenke og handle på en spesiell måte. For å få til endring i verden må vi hver enkelt av oss foreta en «omprogrammering».

 

Tankemønster (programmene)  gjenspeiler vårt verdigrunnlag og sannhet om noe, og det påvirker våre handlinger og den virkeligheten vi skaper for oss selv og våre omgivelser. Kanskje vi kan begynne der?

 

Det er hva du gir oppmerksomhet til som skaper livet ditt, dine tanker og følelser. Dine handlinger viser hvem du er   og det du gjør her og nå. Din virkelighet kan du påvirke med det du tenker og føler.  Du bestemmer hva du vil ta inn fra omverdenen og lagre på harddisken din som dine verdier og sannheter.  Vi høster det vi sår er det noe som heter.  

 

Det er er nok av ressurser til alle, men hovedproblemet er at ressursene til de grader er skjevfordelt. En liten elite eier og råder over store deler av verdens ressurser slik at veldig mange ikke engang har mat til livets opphold. 

 

Energi og frekvens

 

Uvitenhet er ofte grunnen til at vi dømmer andre mennesker. Folk blir satt i fengsel, folk blir drept fordi de utfordret en etablert sannhet. Vitenskapen endrer ikke sin sannhet før de selv får interesse for den nye idéen,  som kanskje ble lansert for lang tid siden, og som de da avviste og kalte for løgn. Vitenskapen har en tendens til at det som ikke kan observeres med våre 5 sanser og dermed bevises, er usannheter. Alt annet blir som oftest avvist selv om det kan være gjort vitenskapelige tester som kan bevise at «den nye sannheten» er riktig. 

 

Det vi ikke ser som materie er energier som omgir oss, akkurat som radiobølger og bølger fra mobiltelefonen. Energien er der, men vi ser den ikke. Energien er vår personlige vibrasjon, det vi tenker og det vi føler,  skaper altså vår sinnstilstand. Vår sinnstilstand vil derfor påvirke vår frekvens, det vi sender ut til våre omgivelser. Vi er alle kanaler med en egen frekvens av tanker og følelser. 

 

Enkelte maktpersoner vet hvordan energi og frekvens fungerer og hvordan de kan utnytte dette til sin fordel. De benytter seg av dette til å kontrollere og påvirke ved å skape frykt.

 

Kjærlighet er limet som holder alt sammen, og alt som kommer fra kjærlighet har en høy frekvens. Kjærlighet skaper enhet, frykt skaper splittelse. 

 

Sitat Nelson Mandela:

«I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it.  The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.»

 

 

Spre budskapet 

 

Om du vil være med på å få til en endring, der felleskapet er viktigst,  må du hjelpe til med å formidle tankesettet og budskapet i punktene under til alle på din vei. Det er et budskap av kjærlighet.

 

Begynn med din egen kohort, og spre det derifra som et smittsomt virus, ingen avstand er nødvendig, jo tettere og raskere budskapet spres,  til større håp er det for kloden vår:

 

 • Alle er like verdifull uansett hva de tror på
 • Alle er like verdifull uansett hvilken hudfarge de har  
 • Alle er like verdifull uansett hvilken seksuell legning de har
 • Det finnes kun en verden og den omfatter mange folkeslag
 • Det finnes kun en rase i verden og den er flerkulturell i sitt uttrykk
 • Det finnes kun et mål med rikdom, og dets røtter ligger i medfølelse
 • Vi er alle laget av det samme stoffet 
 • Vi er alle en del av alt som er 

      

Ta vare på deg selv, ta vare på hverandre, for det er nå vi virkelig trenger hverandre!

 

Send meg gjerne en e-post dersom du ønsker å komme i kontakt med meg. Du kan også ringe meg på 97670504.

 

Det er med glede jeg deler min kunnskap og erfaring om du trenger en samtalepartner. 

 

Ta kontakt om du ønsker hjelp til:

 

 • Lagbygging
 • Målbildeprosesser
 • Lederutvikling
 • Servicekvalitetsprogram- «Det lille ekstra»
 • Tekstoppdrag

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad