Refleksjoner inn i 2022                 

 

Refleksjoner inn i 2022

 

Rundt utgangen av et år og ved inngangen til et nytt er vel den tiden på året vi bruker mest tid på å tenke igjennom og reflektere over livet vårt.  Hvordan har jeg det egentlig?

 

Er jeg fornøyd med det livet jeg lever, er det ting jeg ønsker å endre på? 

 

 • Hvordan vil jeg gjennomføre endringene som jeg ønsker? 
 • Hva er jeg takknemlig for?  
 • Hvordan setter jeg pris på de jeg har rundt meg og som fyller meg med energi?  
 • Bruker jeg for lite tid på meg selv slik at jeg setter meg selv på vent for å tilfredsstille andre? 
 • Har jeg vanskelig for å si nei (til andre)? 
 • Gjør jeg alltid det andre forventer jeg skal gjøre? 
 • Lytter jeg til hjertet for å finne ut hva jeg egentlig ønsker med livet mitt? 

 

 

Ja det er tid for refleksjon og å minne seg selv på hvordan jeg har det, sette pris på og uttrykke takknemlighet for det som er bra og de som gir livet mening og et ekstra løft. Det tror jeg vi alle har behov for. 

 

Med refleksjon kan vi også få frem hva vi ønsker å fylle livet vårt med fremover, hva vi ønsker mer av og hva ønsker vi mindre av. Vi leter etter det som gir livet vårt mening, men kanskje ofte glemmer vi å leve her og nå og sette pris på det vi allerede har? 

 

Vi ønsker å være betydningsfull og verdsatt. Det er «innebygd» i oss at vi ønsker å bli satt pris på. Mest av alt er kanskje det aller viktigste å sette pris på seg selv.  Å sette pris på deg selv blir lettere når du finner det du trives med, det som er dine sterke sider og får utviklet de, rett og slett å finne det du er god på. For når vi får jobbe med og utvikle det vi er gode på (og brenner for), da tilfører i glede til oss selv og andre. Det gir livet vårt mer innholdsrikt når vi finner «vår greie». Ja kanskje selve meningen med livet, hvorfor jeg er her.

 

Refleksjon hjelper oss å finne den rette balansen i livet vårt. Vi burde derfor reflektere oftere over hvordan vi har det,  og sette pris på det vi har, det vi er stolt og takknemlig for, men gjør det ikke bare en gang i året, ja kanskje litt hver dag hele året vil være det beste.

 

Noen veier til målet

 

Når vi er på søking etter å oppnå våre drømmer og mål i livet, da er det helt naturlig at vi setter oss mål for det nye året, det som noen kaller nyttårs-forsett.

 

Likevel,  er det fortsatt aktuelt med nyttårsforsett siden 85% av alle nyttårsforsetter mislykkes? 

 

Selv om bare 15% klarer å gjennomføre de, tror jeg likevel det er nyttig å sette seg mål. Når vi setter oss mål,  må det ligge i bunn at dette virkelig er det vi ønsker å oppnå.  De 85 prosentene som «mislykkes» eller som gir opp underveis er ofte de som ikke brenner nok for målene sine,  eller at de ikke er tydelige nok på hva de må gjøre og hvordan for å komme i mål.

 

Å være fokusert på og gjennomføre de handlinger som bringer deg til målet må derfor alltid være hovedprioriteringene dersom du skal nå målene dine.  Du må stake ut en kurs med handlinger og aktiviteter som bringer deg til målet ditt og gjennomføre det som skal til hver dag. Ja, og motivasjon til å gjøre det må selvsagt ligge i bunn.

 

Mange velger seg ut ord som skal være retningsgivende og vise vei i det nye året. Ord som skal forme deg i det året som ligger foran deg. Ordene du velger setter du målene dine ut ifra. Chris Brogan – tre ord konsept er en slik metode. Du skal velge ut 3 ord som skal være ditt kompass eller ledestjerne for året. Ordene bruker du i det daglige, og du kan meditere over de og reflektere over de.  Derfor er det viktig å la ordene du velger være lett tilgjengelig slik at du ser de hver dag, for de skal minne deg på og hjelpe deg til å nå målene dine.  (Les mer om «tre ord konseptet» på Link markedsheltene).

 

En metode som jeg brukte i 2021 var med 4 ord. Jeg kom over en "tweet" der det var et bilde med mange bokstaver og i overskriften stod følgende: "The first 4 Words You see will be Your Mantra for 2021."

 

De 4 ordene som dukket opp for meg var:

 • Creation  (Skapelse)
 • Change    (Endring)   
 • Love        (Kjærlighet)
 • Health     (Helse - fysisk og mental)

 

Disse 4 ordene har vært styrende for meg i 2021, de passet godt i forhold til målene jeg satte meg for 2021, og den mer langsiktige visjonen som jeg jobber mot. 

 

Når jeg nå evaluerer hva jeg har fått til i 2021 så sitter jeg igjen med at det aller viktigste for meg var ferdigstillelse av nettkurset mitt i lagbygging.  I september 2021 var det fullført i 2 versjoner og ligger nå tilgjengelig på en egen kursportal. Den ene versjonen er beregnet for ledere i bedrifter og virksomheter, den andre versjonen er for trenere og ledere innen idrett. (En av mine hovedprioriteringer i 2022 blir å finne personer som ser nytten av å bli en god lagbaygger og som derfor ønsker å kjøpe kurset).  

 

I mars 2021 ble jeg sertifisert som Mental trener, slik at jeg kan hjelpe andre til å nå sine mål og få økt sin mentale styrke. 

 

I 2021 skrev jeg også mange blogg-innlegg og dikt som er publisert på min hjemmeside. 

 

Endringene (Change) som jeg skapte (Creation) i 2021 håper jeg vil spre glede og kjærlighet (Love) fremover,  og forhåpentligvis med bakgrunn i dette vil jeg kunne hjelpe mange i 2022 til å bli sterkere mentalt og bli dyktige lagbyggere.

 

 På bildet over er ordene som hjalp meg å gå i riktig retning i 2021

 

For 2022 har jeg kun valgt ut ett ord. Å velge ut bare ett ord har jeg sett mange har gode erfaringer med. Om du vil prøve metoden med ord for 2022, er det lurt å velge det som passer best for deg. 4 ord som var retningsgivende for meg i 2021 fungerte veldig bra da siden de fire ordene kom så tydelig og klart til meg.   Grunnen til at jeg i år går for kun ett ord er at jeg tror det ordet jeg har valgt vil være godt dekkende i forhold til alt jeg ønsker å gjennomføre i 2022. Mitt ord for 2022 er Balansert.  

 

Å være i Balanse

 

Ordet balansert handler om å være i balanse. Det handler om å ha indre ro for å unngå stress, og å ta seg inn igjen når jeg føler at ting går i mot. Refleksjon er en fin metode for å gjenvinne balansen.  Når vi er den beste utgaven av oss selv brukes ofte uttrykket «å være i balanse». 

 

Vi er i balanse når vi har det godt med oss selv, føler oss vellykket i livet og det vi holder på med. I livet vårt opptrer vi på forskjellige arenaer og i ulike roller. Er du på hjemmebane har du en rolle, på jobb har du en annen rolle. På fritiden har vi mange ulike roller vi dekker ut i fra interesser, når vi er sammen med venner og andre som vi omgås, og ellers i samfunns-sammenheng bekler vi flere ulike roller.

 

De mest vanlige områdene i livet vi bør mestre eller ha kontroll på er familie/venner, parforhold, helse, økonomi, jobb/karriere og visjon/personlig utvikling.  Når vi har det bra på alle disse områdene er vi i balanse med oss selv og våre omgivelser.  Men hvor ofte tar du selv en sjekk eller status på hvordan du har det på de ulike arenaene? Hva kan du gjøre for å få det bedre på et områder der du ikke har det bra?

 

Om du er i ubalanse på et område vil du ofte ta det med deg inn i de andre rollene, og det vil påvirke prestasjonene dine der.

 

Å være balansert handler også mye om å finne den rette balansen mellom hvile og aktivitet. Nok fysisk og mental hvile bidrar til å opprettholde balansen. Det gjelder å finne den «beste» formen for avkobling, og som gir deg påfyll av energi. Balanse handler mye om å finne roen i seg selv og det vi har rundt oss, samt å sette pris på seg selv og sine omgivelser. Å ta en pust i bakken for å observere nuet og legge merke til detaljer rundt oss. Mange finner også roen i meditasjon. Det handler om å finne sin greie, det som gir deg den beste roen i kropp, sinn og sjel,  det som gjenoppretter balansen. For når vi er avslappet og har roen i oss så skaper vi mer og er mer kreativ. 

 

Når vi er i balanse evner vi å ta være på oss selv både fysisk og mentalt. Vi er i balanse om vi evner å pleie samspillet mellom kropp, sinn og sjel på en god måte. Det gjør du best ved å lytte til og observere hele deg og dine omgivelser.

 

Området visjon/personlig utvikling handler om drømmene våre, og verdiene vi står for. Ja, hva vi personlig ønsker å få ut av livet vårt, det vi brenner for. Det å være i ubalanse kan ofte skyldes at vi ikke gir oss selv anledning til være den vi virkelig ønsker å være, eller at vi bærer på en drøm som vi ikke slipper til eller lar være å gjennomføre.

For å finne balanse i livet,  eller rettere sagt være i balanse, er det viktig å kunne stille seg selv spørsmål og reflektere over hvem jeg er og hvilken person er det jeg egentlig ønsker å være. Sagt på en annen måte, å finne «tilbake» til seg selv. 

 

Å stille seg selv filosofiske spørsmål om livet,  sette av tid til seg selv og reflektere,  gir ofte slipp på stress og fører til indre ro.  Indre ro er altså en viktig faktor i det å gjenopprette balansen.

 

Hva jeg står for er verdiene mine. Verdiene er mine leveregler og det jeg har tro på for å lykkes med å oppnå drømmene mine. Verdiene ligger i bunn og er det vi styrer etter i livene våre, vi kan sammenligne verdiene våre med et kompass.

 

Når vi er i ubalanse glemmer vi ofte å styre etter verdiene våre, vi har mistet kompasset vårt og kommet ut av kurs.  

 

Når jeg er i ubalanse ser jeg nytten av refleksjon og å stille spørsmålet «Er dette i tråd med mine verdier og vil det lede meg i riktig retning til det jeg ønsker å oppnå, og den jeg ønsker å være?» 

 

Her er noen andre spørsmål til refleksjon og bevisstgjøring som kan hjelpe oss med  å gjenopprette balansen:

 

 • Hvilke grunnverdier har jeg, og er dette verdier som jeg fortsatt står for, eller er det andre verdier som er mer riktig for meg?
 • Hva kan jeg gjøre for å etterleve verdiene mine bedre i det daglige?
 • Hvordan kan jeg bruke verdiene mine som kompass til hva jeg skal si nei og ja til?
 • Hvordan kan jeg ta bort det som hindrer meg i å oppnå visjonen og målene mine?
 • Hvordan samsvarer verdiene mine med målene mine, og er det behov for å justere på noe?
 • Hvordan kan jeg bli mer bevisst på hvilke handlinger jeg må gjøre mer av for å nå målet mitt? 
 • Hva er de viktigste oppgavene jeg må gjøre (hver dag) for å opprettholde balansen, og som vil bringe meg frem til mitt langsiktige mål (visjon)?
 • Hva må jeg gjøre mindre av eller slutte med?
 • Hva må jeg gjøre mer av? 

 

En annen grunn til at vi kan føle ubalanse er når vi begynner å tvile på oss selv.  Da dukker det opp noen tanker og spørsmål i hodet vårt som vi må ta stilling til.

 

 • Er det dette jeg egentlig ønsker, vil jeg det sterkt nok, og er jeg villig til å ofre så mye av alt annet for å oppnå det?
 • Hvor motivert er jeg?
 • Hvor sterkt tror jeg på at jeg kan klare det?

 

Det er nyttig å gå noen runder med seg selv når tvilen dukker opp. Når tvilen har fått festet seg blir tankene og følelsene rettet inn mot at jeg ikke er flink nok, selvtilliten blir satt på prøve. Jeg har kommet  i ubalanse med meg selv og målene jeg har satt meg. 

 

Jeg må da å gå igjennom og definere hovedpunktene i det jeg må gjøre for å gjenopprette balansen.  Jobben (handlingene) for å komme i mål må defineres så enkelt som mulig, og jeg må da «kun» være opptatt av det jeg må gjøre, det som er innenfor min egen kontroll, det jeg kan gjøre noe med. 

  

Å komme i ubalanse gjelder ikke bare i forhold til deg selv som enkeltperson, nei ubalanse kan også oppstå mellom en gruppe mennesker som jobber sammen. Spesielt der det er ulike personer (profiler/typologier), interessekonflikter og rolleoppfatninger, kan det fort oppstå ubalanse. 

 

Hva du sier til deg selv har stor betydning for din egen balanse. Hva sier du til deg selv når du føler ubalanse?

 

Hvordan du reagerer følelsesmessig når noe ikke går etter planen er med på å skape, forsterke eller minimere balansen din.  Om du i stor grad klarer å kontrollere dine tanker og følelser er det lettere å opprettholde balansen. Vær derfor bevisst på hvordan du reagerer følelsesmessig på ulike hendelser i livet ditt.  

 

Det å ikke ta helt av følelsesmessig når du oppnår noe stort, men at du da likevel klarer å beholde bakkekontakten kan være en stor styrke. Å beholde bakkekontakten er også viktig for å unngå  at du ikke går helt til bunns dersom du mislykkes med noe. De som klarer å forholde seg til den gylne middelvei i begge disse situasjonene vil klare seg best i det lange løp med hensyn til å være i balanse med seg selv.

  

Noen ganger opplever vi at enkelte personer tapper oss for energi, de drar energien ut av oss. Ha derfor et balansert forhold til slike personer, ikke la de få spise deg opp, for når vi blir tappet for energi er det lett å komme i ubalanse.  Kunsten er ofte da å ta på seg hatten som observatør ved å se på seg selv og situasjonen utenfra og inn. Da lar du deg i mindre grad påvirke av situasjonen,  og balansen gjenskapes lettere.

 

Når vi er i balanse føler vi en konstant rolig flyt, det kan sammenlignes med å ha kontroll på pusten sin. Å gjennomføre pusteøvelser når du føler ubalanse, stress og mangel på mestring, kan være et effektivt hjelpemiddel for å gjenopprette balansen. 

 

Dersom vi er i balanse så ofte som mulig kontrollerer vi bedre våre tanker og følelser.  Når vi er i balanse har vi lettere for å finne ressursene som bor i oss.  Når pusten vår blir uregelmessig er det lett for at vi blir i ubalanse med oss selv,  vi binder oss, blir anspent og tenker ikke så klart.  Når vi er rolig og balansert presterer vi bedre. 

 

Hele universet puster og er i bevegelse, alt har sin rytme (Loven om rytme). Dag og natt, soloppgang og solnedgang, flo og fjære er eksempler på slik rytme. Hjertet vårt har sin rytme og pumper blod hele tiden.

 

En annen av Universets Lover som påvirker balansen i livet er "Loven om kjønn" eller loven mellom Yin og Yang. Denne loven handler mye om å skape balanse. Vi innehar alle både Yin, den kvinnelige energien, og Yang, den mannlige energien. Yin er omsorgssiden og intuisjonen vår, det å lytte til hjertet, å snu fokuset innover for å fange opp idéer og drømmer. Yang er handlingsorientering, det å iverksette idéene våre til praktisk handling, selve gjennomføringen for å bringe idéene våre ut, å iverksette det som startet med en tanke og idé.

 

Det er derfor det er så viktig å bruke begge energiene, og få til en god balanse mellom Yin og Yang, å gjennomføre (Yang) det vi får tilgang til gjennom intuisjonen vår (Yin). 

 

 • Når vi er i balanse kontrollerer vi bedre våre tanker og følelser 
 • Når vi er i balanse har vi lettere for å finne ressursene som bor i oss.
 • Når vi er rolig og balansert presterer vi bedre.

 

 

 

PS: Om du ønsker å lære mer om Universets lover vil jeg anbefale deg å ta en titt innom Camillo Løken sin nettside om Universets lover . 

 

 

Håndtere medgang og motgang i  2022. 

 

Koronaen herjer fortsatt ved inngangen til 2022, og vi er nesten blitt vant med innstramminger og restriksjoner i forhold til måten å leve på.  Hvor lenge dette vil vare og påvirke livene våre er det ingen som vet i dag, men i snart 2 år nå har vi klart å tilpasse oss og leve med Korona og dens stadig nye mutasjoner. Selv om mange har opplevd mye motgang så er det utrolig hvor tilpasningsdyktige vi tross alt har blitt.

 

Det er to vanlige måter å håndtere motgang på: 

 

 • Håndterer du motgang med negative tanker blir dine negative følelser forsterket ytterligere. 
 • Klarer du derimot å snu din indre dialog til å prate deg selv opp, vil det gi deg økt selvfølelse.

 

For å øke din selvfølelse og selvtillit skriv ned og si gode ord til deg selv og om deg selv. Begynn i det små så vil du, etterhvert som du blir tryggere på deg selv kunne "fremstå" som din egen mentale trener. 

 

Med bedre selvfølelse vil du merke økt velvære og at du blir sterkere mentalt. Mental trening er hodetrening, og vi bruker det bevisst eller ubevisst hele tiden. Det du mater inn av tanker og følelser vil påvirke din mentale styrke. Hvordan du snakker med deg selv vil påvirke din viljestyrke, hvordan du mestrer stress, din motivasjon, dine rutiner og handlinger til å nå målene dine. Velg derfor å si gode ting til deg selv.

 

Hvordan nå målene sine 

 

Sett deg mål som balanserer med den du ønsker å være og slik du ønsker å fremstå. Eller sagt på en annen måte;  målet må være samstemt med dine verdier.  Vi må heller ikke glemme å være (eller å leve i nuet) for det er i nuet vi skaper, og det er der handlingen skjer.

 

For å nå målene dine må du alltid gjennomføre de handlingene som er nødvendig for å lykkes. Og ikke minst; "Du må ville det."

 

Det er ingen fasit, men mange svar tror jeg ligger i hvordan vi takler det mentale. Hva vi sier i dialogen med oss selv?

 

Om du virkelig har troa på å oppnå noe du ønsker å vie din oppmerksomhet til, så har du tatt et viktig første steg på veien når du har troa på at dette skal jeg klare.   

 

Når du setter deg et mål eller å oppfylle en drøm, se deg selv i at du allerede har nådd målet ditt, se for deg situasjonen, hele settingen, hvem som er der, hvor det skjer, hva du føler når det skjer deg. Ja,  faktisk så detaljert at du sanser hva det lukter, hvilket vær det er den dagen. Kjør denne filmen så ofte som mulig der du selv spiller hovedrollen, du visualiserer eller ser for deg hvordan dagen din blir når du når målet ditt. 

 

Et annet viktig mentalt hjelpemiddel er Affirmasjoner (positivt selvsnakk til seg selv). Skriv ned noen setninger til deg selv på alt du er god på og gjenta de høyt noen ganger til deg selv hver dag.  Du kan også spille de inn på en lydfil som du setter på daglig, da hører du deg selv snakke positive ting om deg selv. 

 

Å lage seg en takknemlighetsliste over alt du er takknemlig for og setter pris på, vil gi deg økt mental styrke.

 

Daglig meditasjon og øvelser i mindfulness åpner oppmerksomheten mot nuet,  og du blir mer bevisst på å ta vare på øyeblikket isteden for å se at ting bare farer forbi i full fart.

 

Dette var bare en liten smakebit på at det mentale aspektet blir mer og mer viktig for å lykkes. Slik jeg ser det så vil Mental trening få større og større plass, og din mentale styrke vil være av stor betydning om du lykkes eller ikke. 

 

Det er ditt valg

Alt vi gjør er basert på valg. Mangel på beslutning, å utsette en beslutning, eller beslutningsvegring, er valg. Om du prøver å telle hvor mange beslutninger du tar på en dag så tviler jeg på at du klarer å telle det. Helt fra du åpner øynene om morgen til du er i søvn igjen om kvelden har dagen din bestått av valg og beslutninger. I løpet av dagen kan du ha tatt alt fra ubetydelige valg til større valg som kan endre livet ditt totalt.

 

De aller fleste valgene vi foretar oss starter med en tanke, men vi foretar også valg uten at en tanke ligger til grunn for valget. Slike valg gjøres på ren impuls, vi gjør ting på autopilot uten av vi merker at vi gjør det. 

Veldig mange av oss har lagret begrensinger i vårt underbevisste sinn ( i kroppen vår) på hva vi kan få til. Slike lagrede begrensninger gjør at vi også begrenser våre valg og beslutninger i forhold til troen på oss selv.

 

Vi tar våre beslutninger med bakgrunn i vaner som er lagret i det underbevisste. Vi kan derfor si at det er det underbevisste som styrer våre beslutninger og våre liv basert på vanene vi har lagret der. 

Dersom vi skal endre våre vaner og få mer tro på oss selv, og valgene vi foretar, er det derfor nødvendig at vi kvitter oss med de tankene som begrenser hva vi kan oppnå. Tanker som; "Dette får jeg ikke til... Jeg er elendig..... Alle er bedre enn meg til dette..... "

 

Vi må mate oss selv med tanker som;  "Dette får jeg til.... Dette er jeg kjempeflink til...... Jeg gleder meg til å løse dette som jeg er så god på....", for da etableres det og lagres som nye gode vaner i vårt underbevisste sinn. 

 

En ferdighet du kan trene deg opp til å bruke mer er din intuisjon. Du tar de beste valgene og kommer frem til beste løsningene når du trener opp ferdigheten med å bruke intuisjonen din. 

  

For å skape varige endringer i våre vaner må vi derfor omprogrammere vårt underbevisste sinn. De sannhetene som vi har blitt matet med i oppveksten, og som ikke lenger er vår sannhet, de må bort. De "gamle" sannhetene er det som er våre holdninger og atferd, det våre valg og beslutninger er styrt av.  Våre begrensinger ligger i oss selv inntil vi er i stand til å gjøre en endring i disse vanene. Selv om det vi ble matet inn med i ung alder er vanskeligst å endre, så er det likevel mulig å få inn nye vaner for å gi slipp på de gamle sannhetene våre. 

 

Når du forstår at du kan endre ditt liv ved å endre dine tanker og følelser, da endrer du også dine vaner. Det er våre vaner som styrer våre valg og beslutninger.  Du endrer en vane ved å gjøre det du vil endre om og om og om igjen.  Du må begynne med å bryte tankemønsteret ditt. 

 

På hvilket grunnlag tar du dine valg og beslutninger? 

Du vet selv hvilke valg som tjener deg og din utvikling best.

Lytt til hjertet hver gang du tar en beslutning, for da tar du som regel det klokeste valget. Det er ditt valg om du vil nå målene dine og oppnå det du ønsker med livet ditt.

 

 • Ønsker du å gjøre en endring?
 • Er du klar for å gjøre en endring?
 • Hvilke verdier har du?
 • Hva er viktig for deg?
 • Hvem er du egentlig?
 • Hvor godt kjenner du deg selv?

 

Dette er grunnleggende spørsmål å reflektere over når du setter deg mål og ønsker å gjøre en endring i livet ditt.  

 

Lykke til med målene dine i 2022!

 

PS: Trenger du hjelp til å komme igang med endringsprossen din, da er det bare å ta kontakt.

 

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad 

 

 

 

I hovedmenyen under «Mine tjenester» finner du informasjon om det jeg kan hjelpe deg med. Jeg setter pris på om du tar kontakt for en uformell samtale eller har spørsmål om mental trening og lagbygging. 

 

Å gjennomføre en målbildeprosess kan være en god investering dersom du er leder for en gruppe mennesker.

 

Send meg en e-post eller en sms til 97670504 så hører du fra meg.

PS: Ønsker du å kjøpe  boken "Ledelse er enkelt",  kan du bestille den til din postkasse ved trykke på boken eller knappen under.