Sannhet - en viktig grunnverdi                

 

Vrenger du på sannheten? 

Hvor er det blitt av ærligheten?

Å lyge er å gjemme sannheten for andre

 

Sola skin på deg....

 

«Sola skinn på deg, 

så skuggen fell på meg, 

men graset er grønt for alle. 

Men både jeg og Salomo kom nakne til vår jord.» 

Slik har så treffende Alf Prøysen sagt det. 

 

Vi er kommet hit til moder jord nakne og med samme forutsetninger. Likevel vil noen få et godt liv med bare solskinnshistorier, mens andre lever i skyggen i slit og motgang, en blir til Kong Salomo og en annen blir en Jørgen Hattemaker for å sette det på spissen.

 

Er graset grønt for alle? 

Ja, graset er grønt for alle og vi setter alle spor etter oss når vi forlater planeten fra vår fysiske tilstedeværelse.

Men hvorfor klarer noen seg bedre enn andre selv om vi alle ble født naken, hjelpeløs og fullstendig avhengig av å bli tatt vare på av de som tok i mot oss? Ja, tenker sikkert de fleste;  det har jo med hvor på denne kloden du blir født, hvor ressurssterke foreldre du vokser opp med, og hvilken ballast de gir deg. 

 

Ja, mye av sannheten ligger nok der, men det er mange personer som det har gått dårlig med som da burde hatt de beste forutsetninger for å lykkes i livet. Og motsatt,  det er personer som klarer seg fantastisk bra på tross av mange dårlige forutsetninger. 

 

Men hva er å lykkes i livet, det er vel ikke en fasit på hva som er lykke? Å beskrive hva som er å ha det bra for en person er ikke nødvendigvis det samme for en annen? Gjør rikdom oss mer lykkelig? Evner vi å sette pris på og være takknemlige for det vi har, er det en beskrivelse av å være lykkelig? 

 

Gamle sannheter og myter

 

Foreldrene våre er de som former oss mest og det er spesielt de 6 første årene vi blir mest formet til den personen vi er. Det er da våre sannheter og oppfattelse av hvordan verden ser ut blir lagret i oss på godt og vondt. 

Vi tar med oss ofte holdinger og sannheter fra foreldre,  og de igjen har tatt med seg sine sannheter fra sine foreldre. På den måten bærer vi med oss mange myter videre i livet som «våre sannheter» om hvordan verden rundt oss er på godt og vondt. Våre sannheter blir lagret på harddisken vår og mye av det forfølger oss og blir en del av hele livet vårt her på jorden. 

 

Vi arver menneskesyn, tro,  etikk -  hva som rett og galt, hva du skal bruke livet ditt til her på jorden. Hva du er flink til og hva du tror du ikke kan eller klarer å få til.  Vi arver gamle sannheter og myter.

Mange skifter ikke sin sannhet uten det er vitenskapelig bevist at min sannhet er feil på et eller annet område,  eller at vitenskapen har oppdaget nye forhold som endrer den universelle sannheten fra det den var tidligere. 

Svært mange har en klar oppfattelse av at det som ikke kan måles, veies, analyseres,  testes eller bevises ved hjelp av «allmenn» kjente og godkjente metoder innen vitenskapen eksisterer ikke eller finnes ikke. Nye sannheter må derfor gjennom flere faser før de blir godtatt av det etablerte vitenskapelige miljøet. 

 

En person som har forsket og funnet ut at en eksisterende sannhet er feil blir først avvist av det etablerte miljøet. Det er først når det etablerte miljøet selv også finner ut eller innser at det den «nye»  oppdaget var riktig at en ny sannhet blir etablert og får sin naturlige plass. På tidspunktet det skjer kan den som først oppdaget det ha ligget under torva i en årrekke.  Ja det kan være vanskelig å være forsker og oppfinner når alt er oppfunnet fra før?

 

Men er ikke det vi ikke kan se en sannhet? Må vi ha bevis for alt for at vi skal tro på det, eller har vi en følelse av hva som er «riktig» sannhet for meg (oss) uten at vi nødvendigvis kan se det?

 

Når du lytter til ditt indre kjenner du at der er noe mer, noe vi ikke alltid klarer å forklare,  som er koblet sammen med våre tanker og følelser. Disse tankene og følelsene er som en indre stemme og veileder i livet, den styrer tankene våre. 

 

Hva vi snakker om med den indre stemmen påvirker hvordan vi har det følelsesmessig. Om vi har positive tanker får vi gode følelser, om vi mater oss selv med negativitet gir det utsalg i at vi ikke føler oss vel. 

Vi bruker også det som er lagret av våre sannheter som veiledning til hva som er rett og galt, hva er min sannhet, hva tror jeg på og hva er meningen med livet? 

 

Noen tror at det ikke finnes noe liv etter døden, at alt blir svart og det var det. Andre tror på et liv etter døden og at det er en Gud som styrer livene våre. Religioner forteller oss hva vi må gjøre for å oppnå og få oppleve et liv etter døden, religionene spiller ofte på frykt og makt. Mange ledere spiller på, trusler, løgner og frykt for å komme til makt og oppnå målene sine.  

 

Hva ønsker du å få ut av livet ditt her på jorden, hva er viktig for deg?  Er vi her med en hensikt, er det en plan med alt, eller styres livene våre av tilfeldigheter? 

 

Så hva er din sannhet og dine verdier, hva er riktig for deg? 

 

Sannheter og løgner

 

Dessverre så har enkelte personer et mer avslappet forhold til sannhet. Slike personer  forvrenger ofte sannheten for å opphøye 

seg selv eller oppnå makt. Et uttrykk som blir brukt på personer du ikke kan stole på er; 

«Han lyge så han tror det sjøl.»

 

Eller som Marcus Tullius Cicero ( blant annet filosof, lyriker, politisk teoretiker som levde fra 106 f. Kr. til år 46 f. Kr.) har sagt; «En løgner tror man ikke, selv når han snakker sant.»

Her er et  annet visdomsord om sannhet og løgn.

 

Khaled Hosseini (forfatter og lege):

 

 «Når du forteller en løgn, stjeler du retten til sannhet fra noen. Når du fusker, stjeler du retten til rettferdighet.»

 

Det har vært sagt at kroppsspråk kan avsløre løgn.  Dette er det blitt forsket på og foreløpig er det ikke funnet verken fysiske, fysiologiske eller psykologiske snarveier til å identifisere eller avsløre løgn og bedragersk adferd. Så ingen av oss er i stand til å avgjøre om en person snakker sant eller ikke med bakgrunn i hvordan personen opptrer eller fremstår?

 

Det ser derfor ut til at vi må leve med uærlighet og uredelighet som et onde også fremover. Likevel vil jeg påstå at det til en viss grad er mulig å avsløre notoriske løgnere og svindlere. Før eller siden vil de som bygger sine liv på å lure og villede andre ved å forvrenge sannheten til sin fordel,  bli avslørt. På et eller annet tidspunkt vil de gå i en felle der de avsløres. 

 

Men hvordan skal vi få bukt med løgner når kjente personer som vi daglig ser i medier står frem med sine usannheter som om det de formidler er en sannhet. De forvrenger sannheten til sin fordel, kaster frem usannheter om andre personer for å fremheve seg selv. 

 

Fake news

 

Fake news er blitt et stort problem å måtte forholde seg til. Det er påstått at den 45. presidenten i rekken i USA er tatt i å fremstille over 20.000 løgner. Ja,  det skal være faktasjekket at så mange av utsagnene hans er å betrakte som usanne.  Faktasjekking er blitt en egen profesjon. 

Faktisk.no er et norsk firma som skal avdekke og forhindre spredning av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter. Fakta.no er tilknyttet det internasjonale faktanettverket IFCN og skal være upartisk og politisk uavhengig.   Fakta.no eies av VG, Dagbladet, NRK, TV2,  A media og Polaris media. Fake news florerer på sosiale medier og ofte er de koblet sammen som konspirasjonsteorier (en sammensvergelse eller komplott) for å skade noen eller spre «fake» negativ informasjon, for å spre et falskt rykte om en person, et land eller en organisasjon.  Dette gjøres gjerne for å forvrenge sannheten til fordel for seg selv og sine. 

Eksperter

         

I et mediebilde har vi også i stor grad bruk av såkalla eksperter innen visse felt eller områder. Så vidt jeg vet er ikke ordet «ekspert» en beskyttet tittel. Det er heller ikke noen begrensninger i hvem som kan bli ekspert eller hvor mange områder du kan være ekspert på.  

 

Så kan vi stole på eksperter, forteller de sannheten eller er det her også ofte «fake news» som formidles? 

En definisjon på en ekspert skal være at det er en person med mye erfaring innen et spesielt område. 

 

Så hvem kontakter du når du trenger en ekspert, er det de samme som går igjen innenfor mange fagområder? 

På psykologisk.no fant jeg litt informasjon om hvilke faktorer som bør defineres inn og vektlegges for å kunne kalle seg ekspert.

 

For å oppnå spesiell kompetanse og kunne kalle seg ekspert innen for et område må du kunne innestå for følgende:

 

  • Trening /øving (10 års regelen eller minimum 10.000 timer med trening). Fokusert trening over mange år.
  • Erfaring. 
  • Praktiske ferdigheter eller 
  • Sportslige ferdigheter eller
  • Kunnskap om området

 

Mange mener også at det innen noen områder kreves at du har en doktorgrad å henge din ekspertise på. 

Det er spesielt fem faktorer som trekkes frem som viktige å inneha for en ekspert, (praktisk) trening med fokus på området, lidenskap for det du holder på med, pågangsmot (vilje til å nå målene man setter seg), samt å ha et positivt tankesett og en god mentor som kan følge deg opp og veilede deg.

 

Så vær bevisst på hvem du velger når du er på jakt etter en ekspert, legg også merke til hvor mange områder personen er «ekspert» på. Jo flere områder personene «behersker» som ekspert jo større er sjansen for at ekspertisen på noen av områdene er minimale?

 

Makt og frykt

 

Noen går så langt at de sier at min sannhet er riktig, og alle som tror noe annet ikke har «livets rett». Dette er ikke en uvanlig fremgangsmåte i «Ekstremisme», der det råder en ekstrem virkelighetsforståelse eller en ekstrem moralforståelse. 

 

«Det som jeg mener,  er sannheten. Og ingenting annet»

 

Slike ytterliggående personer eller grupper viser dette med handlinger som terrorisme overfor uskyldige grupper og mennesker som ikke har samme tro og oppfatning som de selv.  De tror at de er utsendinger fra Gud og tillater seg derfor å drepe i Guds navn de som har en annen oppfatning enn de selv. Personer som mener noe annet er utsendinger fra ondskap og har derfor ikke rett til livet mener ekstremistene.

 

Religion har gjennom tidene vært en maktfaktor der det spilles på frykt. Om du ikke gjør slik og slik så vil du ikke komme til himmelen, men vil brenne i helvete. Bruk av trusler og frykt ga «kirken» stor makt og posisjon. De som hadde syndet kunne betale seg ut av elendigheten ved å gi penger til kirken, få «avlat for sine synder.» 

 

Det å spre frykt og dårlig samvittighet har alltid vært en maktfaktor for å lure eller få med seg «flere» på sitt lag. 

Slike maktpersoner er dessverre ofte lederskikkelser, farlige ledere, de har skremselspropaganda som sitt fremste våpen i kampen om å vinne makt og posisjon. De bruker manipulasjon, hersketeknikker, trusler og løgner for å skape frykt. Taktikken er å skape så stor frykt at om du ikke følger (stemmer på meg) meg vil det gå dårlig for deg og landet vårt. 

 

Det merkelige er at det i så stor grad virker, mange blir påvirket og tørr ikke la være å følge slike ledere. Hvorfor er det slik? Jo folk er redd for konsekvensene,  og de falske nyheter som lederen har formidlet og spredd klarer de ikke å sile ut, de tror fullt og fast på at det vil bli mye verre med andre alternativ.

 

Så derfor har vi så mange farlige ledere i verden idag. De er opptatt av seg selv, lyger så de tror det selv og tror oppriktig på at de er så mye bedre enn alle andre.

 

Vi trenger ikke slike ledere, de er helseskadelig og farlige både for landet sitt og resten av planeten. Måten maktmennesker har konstruert livet på denne planeten er ikke slik vi ønsker det skal være?

Så våkn opp, få frem ledere som er opptatt av kjærlighet og leder med hjertet.  Ledere som er samlende og som legger vekt på at alle er like verdifull uavhengig av hudfarge, legning, religion eller livssyn. Den type ledere er det vi trenger mer enn noe nå.   

 

 

Hva er din sannhet?

 

 

Ingen av oss har krav på at sin universelle sannhet er den rette. Men hva er din sannhet, hva tror du er meningen med livet og hva skjer etter at vi forlater moder jord? Har din sannhet forandret seg med årene eller er sannheten din den samme som ble matet inn i deg når du ble formet av dine foreldre og de personene som påvirket deg i dine første leveår?

 

Endring eller justering av våre sannheter skjer nok gjennom hele livet med bakgrunn i hva vi opplever og hvilken kunnskap som kommer til oss. Likevel bygger nok de fleste av oss videre på den sannheten som vi fikk under oppveksten, og det viser seg at hos mange så lever det vi ble matet med fortsatt sterkt i oss, selv i godt voksen alder. Vi har tatt med oss de samme holdningene, moralen og andre grunnleggende sannheter, men noen sannheter og myter har vi forkastet? 

 

En myte kan være en opplevd sannhet for noen, men for andre kan en myte fremstilles som noe vi tror på eller tidligere trodde var en sannhet.  Noe du selv har opplevd eller sett, men som ikke kan bevises er vanskelig å formidle videre som en sannhet til andre. Derfor er din opplevelse eller sannhet ikke å betrakte som en universell sannhet siden du ikke kan bevise hva du har sett eller opplevd til andre personer som ikke så eller opplevde det samme som deg.

 

Har du noen gang opplevd at ny kunnskap plutselig dukker opp akkurat når det er det du søker eller har bruk for akkurat nå, og at slik ny kunnskap er med på å endre dine sannheter? (og da tenker jeg ikke på slike søk som du gjør eksempelvis gjennom Google-søk).

 

Plutselig dukker det opp en bok om tanker du har gått og drodlet på en stund eller et TV-program som omhandler noe du ønsker å få mer kunnskap om.  Det kan være at du møter eller kommer i kontakt med personer som etterhvert vil  bety mye for deg og veien som livet ditt tar videre.

 

Noen vil si at dette er tilfeldigheter, andre vil si at det er en plan med alt og at ingenting er tilfeldig. 

 

 

Min sannhet

 

Gjennom min barnetro fikk jeg et forhold til og en tro på at det er en Gud. På grunn av opplevelser og kunnskap som har kommet til meg har denne sannheten forsterket seg med åra. Min sannhet er forankret i barnetroen min på en Gud og at Jesus var sendt fra Gud for å opplyse menneskeheten. På samme måte har andre store «kloke» personer ble sendt i samme ærend til andre tider og steder på vår jord. 

 

Min sannhet er derfor at det finnes en Gud, men synet mitt på hva eller hvem Gud er har endret seg noe fra mine tidligere år.  

 

Min sannhet er at det ikke er en dømmende Gud, Gud er kjærlighet, en Gud for alle og at vi alle er like verdifull uavhengig av religion og livssyn, farge og legning. Det er den samme Guden for alle, det finnes kun en rase i vår verden og den er flerkulturell i sitt uttrykk.

 

Alt og alle er laget av det samme stoffet og knyttet sammen i et nettverk av energi. I samtale med ditt indre, kall det gjerne bønn, får du tilgang til Gud. Du kan oppnå denne tilgangen enten du tilhører kristendommen, andre religioner eller andre livssyn. Historiene som er fortalt oss via  ulike religioner og personer har opphav fra ulike tidsepoker, vi har derfor ingen rett til å fordømme andre sin tro, livssyn eller religion.

 

«Å dømme er en svakhet, å observere er en styrke.»

 

Min sannhet er også at vi mennesker er sammensatt av kropp, sinn og sjel. Når livet på jorden tar slutt lever vi videre i den åndelige verden (eller himmelen?) som sjeler. Gud er skaperen, den universelle sjelen, og som vi alle er sammenbundet med gjennom våre sjeler. Vi er her på jorden for å erfare som sjel og derfor lever vi mange liv for at sjelen skal kunne erfare og utvikle seg. 


Ja, dette er min sannhet, men siden du har andre opplevelser og kunnskap så er din sannhet helt sikkert annerledes på mange punkt. Vi har forskjellige sannheter ut ifra hva vi har opplevd og erfart.

Husk at alle er like verdifull, ta vare på hverandre!


Martin Luther King jr har beskrevet med sine ord at kjærlighet er det aller viktigste som fins:

 

«Darkness cannot drive out darkness. 

Only light can do that. 

Hate cannot drive out Hate. 

Only love can do that.»

 

 

Vær kjærlighet sannhet og glede!

 

 

Send meg gjerne en e-post dersom du ønsker å komme i kontakt med meg. Du kan også ringe meg på 97670504.

 

Det er med glede jeg deler min kunnskap og erfaring om du trenger en samtalepartner. 

 

Ta kontakt om du ønsker hjelp til:

 

  • Lagbygging
  • Målbildeprosesser
  • Lederutvikling
  • Servicekvalitetsprogram- «Det lille ekstra»
  • Tekstoppdrag

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad