Sommerbrev 2021             

 

 

Mine sommerbrev 2021

 

Plutselig stod sommeren for døren nok en gang. Onsdag er det St.hans-aften eller midtsommer, og det er tid for å nyte den korte sommeren før den er over. «Sommaren er kort, det hele regner bort», heter det i sangen. 

 

Ferie er å gjøre noe annet. Ferie er å koble av fra det du gjør til vanlig. Ferie er å kose seg og ha det gøy. Sommer er den gode duften fra syrin, og å nyte mangfoldet av ville markblomster. Sommer er smaken av markjordbær og å kjenne brisen av varme sommervinder. Sommer er å gå barbent i mykt gress og stikke føttene i lunkent sjøvann. Sommer er å nyte deilig sommermat og kald duggfrisk drikke.

 

Sommer er å lete frem minner fra din barndoms sommer. 

 

Ferie kan også være å reflektere og ta en timeout for å tenke igjennom hvordan du har det, og å finne ut om du er klar for å gjøre endringer i livet ditt.  Ferie er å lade batteriene slik at du er opplagt og uthvilt til å ta fatt på nye oppgaver.

 

Sender fortsatt ledere sommerbrev til sine medarbeidere eller er det et avsluttet kapittel? Om du er leder hva ville du i så fall fokusere på i ditt sommbrev til dine medarbeidere sommeren 2021?

 

Om du fikk i oppdrag å skrive et sommerbrev til norske myndigheter, eller kanskje til verdens ledere, hva ville budskapet ditt være? 

 

Har du noen gang skrevet et sommerbrev til deg selv, hva ville du i så fall da legge vekt på?

 

Under finner du «mine» sommer-brev. 

 

 

 

 

Sommerbrev 2021 fra leder til medarbeider

 

Jeg har savnet deg og de andre i teamet vårt stort. Det er snart 1,5 år siden vi sist kunne samles fysisk. På grunn av pandemien har vi vært pålagt hjemmekontor, og det har vært tøft for oss. Vi har klart å holde kontakten gjennom Teams og kommunikasjon på nett, men det kan ikke erstatte det å møtes fysisk.

 

Likevel så har pandemien løftet oss, for alle har på tross av den vanskelige tiden vi har vært igjennom, klart å finne nye måter å utføre oppgavene sine på. Kreativiteten har blomstret og det er mange som har lært seg å mestre nye plattformer og oppgaver. Jeg er imponert over evnen dere alle har vist til omstilling og utvikling både individuelt og kollektivt.   

 

Det denne tiden har lært oss er at grunnverdiene våre og visjonen vår har bidratt til at vi har klart å holde på vår felles identitet og plattform. Gjennom våre felles verdier og det vi står for som lag har vi sammen klart å skape energi og entusiasme til å hjelpe hverandre gjennom en tøff tid.  Dette har gitt oss ekstra styrke og utholdenhet når det har stått på som verst. 

 

På grunn av vår tydelige og sterke visjon vet alle hvor vi skal og hvordan vi skal komme oss dit. Vi har derfor klart å spille på lag med hverandre, vi har klart å utnytte og utvikle ferdighetene både som lag og spisskompetansen til den enkelte til det beste for laget. Vi har stått opp for hverandre og vist god lagånd når noen trengte litt ekstra hjelp. Vi har gjort hverandre gode. Med grunnverdiene kjærlighet, sannhet og glede i bunn har vi opplevd at de ligger der som et sterkt fundament for trygghet og trivsel. 

 

Det er derfor jeg med stolthet kan si at vi har nådd målene våre til tross for en vanskelig tid. Dette har vi klart sammen som et lag. 

 

Det er mye som tyder på at når alle er tilbake etter sommerferien så kan vi samles igjen fysisk. Det vil fortsatt bli mulighet for bruk av hjemmekontor også etter ferien. Hvordan vi skal kombinere hjemmekontor og fysisk oppmøte skal vi sammen finne ut av når vi møtes igjen. 

 

Vi skal da også sette av tid til en felles samling for å starte en ny målbildeprosess. Vi er alle like viktig for at «laget vårt»  skal lykkes og det er derfor viktig at alle blir med i målbildeprosessen. På den måten vil vi klare å opprettholde et sterkt fellesskap rundt det vi står for, og sammen skal vi legge grunnlaget for å skape en solid arbeidsplass også i årene fremover.  

 

Men før det, ta deg en velfortjent ferie.

 

God sommer!

 

 

 

Sommerbrev 2021 til meg selv

 

Alt og alle er i endring. All endring er til det bedre blir det sagt. Ikke alltid føler jeg at all endring er til det bedre, men kanskje det likevel er det, men at noe tar litt lenger tid før jeg ser at det faller på plass.  Nei, ting faller ikke på plass av seg selv, jeg må nok gjøre en aktiv handling for å få ting på plass.

 

Det er ikke alle oppgaver som er like lett å ta fatt på. Noen ganger er jeg ikke flink nok til å prioritere de rette tingene for å komme i mål. Jeg er ikke tøff nok med meg selv, det er lett for at jeg utsetter oppgaver, og da aller helst oppgaver som jeg absolutt ikke burde utsette.  Det blir litt sånn Albert Åberg; «skal bare....», og så flyr tiden av gårde. Stikkordet er nok mental styrke, jeg er nok til tider ikke tøff nok med meg selv.

 

Ja, tidstyver er det mange av, det er fort gjort å drømme seg bort, og vips så ble det ikke gjort alt jeg skulle prioritere denne dagen heller.

 

Noe må vel likevel ha skjedd i 2021 i forhold til målene jeg satte meg? Nå når vi er snart halvveis i 2021 er det kanskje på tide med en liten status til meg selv. Hvordan ligger jeg an, og er det behov for å omprioritere eller justere litt resten av året?  Hvilken endring har jeg vært igjennom i 2021?

 

En litt morsom refleksjon jeg har gjort, er at det jeg føler jeg trenger for å utvikle meg videre for å  skape en endring ofte bare dukker opp.

 

Det er faktisk slik det virker, jeg starter med en tanke og så kommer det til meg i form av eksempelvis en bok.  «Nå er han klar for nye oppgaver, denne boken trenger han å lese for å komme seg videre».  Det er slik det føles, at noen bare ordner det.  Noen dager senere sitter jeg der med boken. I år har dette skjedd flere ganger, og kunnskapen jeg har fått tilført har passet meget godt i forhold til mine behov for utvikling. 

 

I mars ble jeg sertifisert mental trener, det skal jeg bruke til å hjelpe meg selv og andre til å forbedre mentale ferdigheter. Jeg ser tydelig at mental trening og mental styrke er nært knyttet opp mot det å lykkes innen et område.  

 

For å forbedre kompetansen min på mental trening har jeg lest bøker til noen av de som er gode i Norge på mental trening, Cecilie Ystenes Myhre og Erik Bertrand Larsen.  Jeg føler meg nå klar til å hjelpe andre med å lykkes slik  som de har gjort med idrettsutøvere, ledere eller andre som ønsker å gjøre noen endringer i livet sitt.   

 

Gjennom min erfaring har jeg skaffet meg en bred kompetanse om lagbygging. Jeg utarbeider nå et kurs innen lagbygging som jeg er klar til å tilby fra høsten. Lagbygging er en av de viktigste lederoppgavene, og kurset vil jeg tilpasse både til ledere i næringslivet og til ledere og trenere innen idrett og organissasjoner. Kurset vil være tilgjengelig både som nettkurs og klasseromsundervisning.

 

Bloggen min og diktene mine er jeg stolt av,  og antall besøk på sidene mine øker jevnt hver måned. 

 

I tilknytning til at jeg jobbet med målene mine for 2021 dukket det opp 4 ord som jeg bygger mine mål og strategier rundt. Disse 4 ordene er Creation, Change, Love og Health. Alt jeg gjør i 2021 skal ha tilknytning til et eller flere av disse ordene og støtte opp under mine langsiktige mål og min visjon; «Skape opplysthet gjennom selvbevissthet. Være medskaper slik at drømmer blir til virkelighet.»

 

Grunnverdiene jeg bygger på er kjærlighet, sannhet og glede.

 

Affirmasjoner og takknemlighetsliste er gode hjelpemidler som jeg bruker i min bevisstgjøring, og for å bygge mental styrke.

 

Visualisering av når jeg oppnår målene mine, hvor er jeg, hvem jeg er sammen med, hva jeg føler og omgivelsene, er et sterkt virkemiddel for å materialisere drømmene mine og det jeg brenner for.  

 

 

Sommerbrev 2021 til norske myndigheter

 

I mitt julebrev (2020) skrev jeg om atten år gamle Mustafa Hasan som har bodd i Norge siden han var seks år. Det er ennå ikke avklart om han er norsk nok til å fortsatt få bo i Norge. I disse dager pågår rettssaken som skal avgjøre det.  Tenk at i dette flotte landet så må en gutt på atten år, som har bodd her siden han var seks år kjempe rettens vei for å få bo her. 

 

1.juli går fristen ut og han må kanskje forlate Norge.  Det er flaut at norske myndigheter ikke har gitt gutten fast oppholdstillatelse for lenge siden. Han kan ikke straffes for feilgrep andre har gjort?

 

«Jeg har gjort alt jeg kan for å bli norsk, men hva er det å være norsk nok?», spurte Mustafa Hasan da han møtte i retten. Ja, hva er det å værte norsk nok? 

 

Det er heller ingen andre i dette landet med norsk statsborgerskap som er norskere enn noen andre. Vi er alle like verdifull uansett, hudfarge, seksuell legning, tro og kultur. Det må bli slutt på å bruke frykt som en maktfaktor og at noen er mer verdifull enn andre. 

 

Jeg er så glad og takknemlig for at jeg har vært så heldig å få vokse opp i dette flotte landet. Vi har klart oss godt gjennom Korona for at vi er et rikt land med store ressurser. Vi har rent vann i springen og har et helsevesen som har høy kvalitet, om vi sammenligner oss med andre land.

 

Vi har «karret» til oss vaksiner slik at vi om kort tid har klart å vaksinere hele befolkningen. Dessverre er det ikke slik stilt i fattige land,  og her må Norge gå foran i kjøp av vaksiner til de. Pandemien er ikke over før alle land har fått sine nødvendige doser. 

 

God sommer!

 

Sommerbrev 2021 til verdens ledere

 

Hvem er våre fiender? Må vi ha fiender, hvorfor kan vi ikke alle leve sammen og ta vare på denne kloden til det beste for alle. Vi har nok av alt, men godene er til de grader skjevfordelt. 

 

VI ER ALLE LAGET AV DET SAMME STOFFET OG ER GJENSIDIG AVHENGIG AV HVERANDRE.

 

Likevel snakkes det om mine og dine, mitt og ditt. Dere som er maktpersoner sprer frykt for å holde på makten deres. Dere  ruster opp for å vise makt og styrke overfor hverandre. 

 

Korona-viruset er et godt eksempel på at det er samarbeid som er eneste nøkkelen til å løse alle problemer verdenssamfunnet står overfor.  Det hjelper ikke at vi vaksinerer hele den vestlige verden for å få bukt med Korona-viruset, her må dere alle verdens statsledere i vise raushet og gi nok vaksiner også til fattige land.

 

En "vi og de -holdning" må vi en gang for alle legge bak oss på jordkloden vår. Det gjelder ikke bare for Korona. Vi har mange andre store problem som må løses i fellesskap i årene fremover.   Vi må lære av Korona og finne løsninger også på andre forhold, og de må dere løse sammen til det beste for verdenssamfunnet og planeten vår.

 

Dette er viktige oppgaver som dere  finne en felles løsning på:

 

 • Utrydde sult. Minst 8000 barn dør av sult hver dag. En liten elite eier og disponerer over størsteparten av jordas ressurser og verdier.
 • Ta vare på (redde) klima,  miljø og mangfold av arter. Antall høyerestående arter er redusert med 58% siden 1970.  Vi må redusere klimautslipp og forsøpling av naturen.  
 • Kriger og flyktningstrømmen må alle statsledere ta et felles ansvar for å finne en løsning på. 
 • Mindre sløsning av ressurser, mer gjenbruk og gjenvinning er nødvendig.
 • Håndtering av sykdom og helse er et felles anliggende for hele kloden
 • Rent drikkekvann til alle. Vannmangel er blitt en kritisk faktor allerede i store byer og mange land
 • Mer rettferdig fordeling av økonomiske ressurser. 
 • Ny vekst må kun være basert på bærekraft

 

Ledere som vi velger til å styre verden må evne å samarbeide med hverandre.  Vi løser ikke fremtiden på hver vår tue.  Det løser heller ingenting om vi fortsetter med en "vi og de-holdning".

 

Løsningen blir å tenke enhet, at vi alle er avhengig av hverandre. 

 

Det er er nok av ressurser til alle, men en liten elite eier og råder over store deler av verdens ressurser, og derfor  har veldig mange ikke engang nok mat til livets opphold. 

 

Det er dere som vi har valgt til ledere for verdenssamfunnet som sammen må finne løsninger til det beste for alle. 

 

God sommer!

 

Sommerbrev 2021 fra meg til deg

 

Om du vil være med på å få til en endring, der felleskapet er viktigst,  må du hjelpe til med å formidle tankesettet og budskapet i punktene under til alle på din vei. Det er et budskap av kjærlighet.

 

Spre dette budskapet det gir håp for kloden vår:

 

 • Alle er like verdifull uansett hva de tror på
 • Alle er like verdifull uansett hvilken hudfarge de har  
 • Alle er like verdifull uansett hvilken seksuell legning de har
 • Det finnes kun en verden og den omfatter mange folkeslag
 • Det finnes kun en rase i verden og den er flerkulturell i sitt uttrykk
 • Det finnes kun et mål med rikdom, og dets røtter ligger i medfølelse
 • Vi er alle laget av det samme stoffet 
 • Vi er alle en del av alt som er 

      

Ta vare på deg selv, ta vare på hverandre, for det er nå vi virkelig trenger hverandre!

 

God Sommer!

 

 

 

 

Ønsker du hjelp til Mental trening, håper jeg at du tar kontakt med meg.

 

Som sertifisert mental trener kan jeg også være din samtalepartner med fokus på deg og dine ressurser, om du er leder, idrettsutøver, eller en person som rett og slett ønsker å gjøre noen endringer i livet ditt.  

 

Jeg er klar for å hjelpe deg og/eller teamet ditt med:

 

 • Lagbygging
 • Mental trening
 • Oppfølging og utvikling av medarbeidere og ledere
 • Målbildeprosesser
 • Utarbeidelse av rutiner og arbeidsprosesser
 • Servicekvalitetsprogram - «det lille ekstra»
 • Tekstoppdrag

 

 

Send meg gjerne en e-post og forklar nærmere hva jeg kan hjelpe deg med, så tar jeg kontakt med deg. Du kan også ringe meg på 97670504.

 

Hører jeg fra deg?

 

PS: Jeg har fortsatt noen eksemplar igjen av boken "Ledelse er enkelt",  fyll ut bestilllingsskjema ved å trykke på knappen under, så sender jeg den til deg for NOK 200 inkl. porto.

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad