Tilpasningsdyktig              

 

12.mars 2020 da traff Korona oss for fullt i Norge. Dette «Kina-viruset» som en tidligere president omtalte det var ikke lenger noe som rammet alle andre land, men nå var det vi i Norge som fikk oppleve det på alvor. To dager senere, 14.mars 2020,  skulle vi på tur til Gran Canaria, men det ble selvsagt ikke noe av. 

 

Vi hadde vel den gangen ikke sett for oss at vi i slutten av mai 2021 fortsatt skulle slite med viruset,  og at vi da enda ikke var kommet tilbake til et «normalt» liv. Likevel så går det nå mot slutten, forhåpentligvis, siden vi i Norge er godt igang med vaksineringen,  og det er antydet at alle over 18 år vil ha fått sitt første stikk i løpet av juli, om da ikke noe uforutsett skulle skje, som de så fint uttrykker det.  Med noe «uforutsett» så menes det nok først og fremst at antall vaksiner ikke blir levert etter planen. 

 

Det dukker stadig opp nye lokale utbrudd av smitte, og i Oslo-området har det nå så smått begynt å åpne opp igjen, men alt har stort sett vært nedstengt siden oktober 2020.

 

For egen del fikk jeg mitt første stikk 22.april (se bilde) og venter stikk nr 2 i begynnelsen av juni.

Hva vil vi huske og hvilke inntrykk vil vi sitte igjen med  av denne Koronatiden når vi får det litt mer på avstand? Hva har vi lært? 

 

Tilpasningsdyktig og lydig

 

Vi har vært igjennom en tid som har satt mye på vent, og vi ble vel nærmest satt ut når alt det vi vanligvis brukte å gjøre ikke lenger var mulig.  

 

Likevel det første som slår meg er egentlig hvor tilpasningsdyktig og lydig vi er når vi må. I alle fall de fleste av oss.  Vi har vært med på dugnaden, gjort alt vi har fått beskjed om. Vi har lojalt fulgt regler og retningslinjer som vi er blitt pålagt, i alle fall de fleste av oss. Vi har holdt oss til den lille kohorten vår, i alle fall de fleste av oss. Kohort er et av de nye ordene som vi har blitt fortrolig med. 

 

Vi tar på oss maske når vi skal inn i butikken eller må reise kollektivt, i alle fall de fleste av oss. Selv om noen ikke har forstått at masken skal dekke både nese og munn.  Vi går en liten omvei når vi møter på noen for å holde enmeteren eller tometeren, i alle fall de fleste av oss. For det hender at når du står i butikken fremfor en hylle at det plutselig dukker opp en hånd bak deg og strekker seg rundt deg etter noe i hyllen, nei de kunne ikke vente, jeg skal bare, det gjelder bare meg som ikke har forstått at det pågår en pandemi, du som ikke er som de fleste av oss. 

 

Vi spriter oss både før og etter, og å vaske hendene våre er det først vi gjør når vi kommer inn hjemme, i alle fall de fleste av oss. Jeg observasjon også at det er noen må ta på alt og holde begge hendene på rekkverket hele veien ned rulletrappen. Er det rart at smitten sprer seg? «Jeg forstår det ikke for jeg har overholdt alle smittevernreglene», sier de når de blir smittet. Ja da, før du kan overholde smittevernreglene så må du kanskje lære de først? Nei de er ikke som de fleste av oss.

 

Ja ja, vi er forskjellig, og ikke alle tenker over hvordan de forholder seg til smittevernreglene, slik vil vel det alltid være. Så kanskje vi andre som aldri tar på et håndtak eller et berøringspunkt er en smule for forsiktig?

 

Vi har vært lydig, men hva har vært pålagte lover og regler,   og hva har vært «anbefalinger» har vært vanskelig og forholde seg til. En annen ting er at alle reglene forandrer seg hele tiden, hva er lokale og hva er nasjonale regler, når trer de og de endringene i kraft, hva gjelder i dag og hva gjelder i morgen? 

 

Dette har vært så vanskelig å forholde seg til,  at til og med mange av de som har bestemt reglene ikke har klart å følge de. Det blir jo litt komisk da opp i det hele, og media elsker jo når de oppdager at til og med medlemmer av regjeringen og stortingsrepresentanter bommer på korona-regler, men de er bare mennesker de også. Likevel så sier det litt om kompleksiteten i retningslinjene når til og med de som lager reglene bommer, eller bommer de med vilje noen av de? 

 

Rettferdig eller urettferdig

 

Det er urettferdig med skjevfordeling av vaksiner. Det er urettferdig at du skal ta vaksiner fra noen deler av landet og gi til andre deler av landet.  Slike ytringer hører vi daglig, hvilke grupper som skal prioriteres først og opp mot andre vil alltid skape diskusjoner.  Helt rettferdig vil det vel aldri bli uansett hvordan fordelingen blir. 

 

Det er urettferdig at ikke breddeidretten blir prioritert nå. Breddeidretten har vært tålmodighet og ventet på tur, men nå er tålmodigheten slutt. Hvorfor det sprer mer smitte å spille fotball for en som er over 20 år enn for de som er under 20 år har vi ikke fått et ordentlig svar på.

 

Hvorfor det skal åpnes opp før for alkoholservering enn breddeidrett er det vel heller ingen logisk forklaring på?

 

Det er vel sunnere å drive idrett enn å sitte på en pub å «demle» øl?  Det er mange eksempler på at den største smittespredningen har skjedd ved skjenkesteder og der det har vært større ansamlinger av folk. Tollboden i Ålesund er bare et av mange eksempler på det.

 

Det er urettferdig at de som har fått vaksine skal få utstedt Korona-pass som gir de en ekslusiv prioritet til å delta på ulike arrangement og at de får reise til utlandet. 

 

Ja Korona-pass er kanskje urettferdig, men likevel så tillater jeg meg å være så egoistisk at jeg gleder meg til jeg får mitt Korona-pass slik at jeg kan bli prioritert til å få gå på fotball-kamp og kanskje etterhvert også å kunne ta meg en utenlandstur.  Det fortjener jeg som har vært så tilpasningsdyktig og lydig. 

 

Jeg har ikke oppsøkt overbefolkede parker, jeg har ikke oppsøkt overfylte serveringssteder, jeg har ikke oppsøkt kjøpesenter, jeg har brukt maske når jeg har vært i butikken,  og handler maks 2 dager i uken.  Jeg har forholdt meg til min lille minikohort (for det meste alene). Jeg går en liten omvei når jeg møter på folk på tur både langs veien og i naturen slik at jeg kan overholde meteren og tometeren. Jeg spriter meg både før og etter jeg har vært i butikken. Jeg vasker hendene hver gang jeg kommer hjem.

 

Når jeg har foretatt noen nødvendige eller unødvendige reiser,  hva no enn nødvendig eller unødvendig reise er, så jeg stopper ikke for å kjøpe mat på turen, jeg fyller ikke bensin på turen, jeg spiser matpakken min i bilen, og «tisser» to ganger i veikanten langt fra bebyggelse og folk (godt skjult bak et tre og til ingen sin sjenanse for noen håper jeg).

 

Så no må myndighetene raska på med å utstede Koronapass til alle oss som tilfredsstiller kravene,  det er både rettferdig og fortjent.

 

Ja,  vi er heldige vi som bor i Norge.

 

 

Påfyll og refleksjon

 

Ja vi er heldige som bor i Norge selv om Koronatiden har vært annerledes og vanskelig på mange måter.

 

Likevel så har den åpnet opp for å tilføre oss ny læring. Det har vært tid for refleksjon.

 

Det er når slike store endringer i livet vårt dukker opp at det virkelig går opp for oss hvor godt vi har det i dette fantastiske landet vårt. Vi har et fantastisk helsevesen, landet vårt har god økonomi. Vi lever i et demokrati. Vi har reint vann i springen. 

 

De fleste av oss har nok av alt. Kanskje vi derfor må bli flinkere til å sette pris på det, til å være takknemlig isteden for å lete etter noe som ikke er rettferdig, eller som andre har eller har fått og ikke jeg?

 

Kanskje vi må bli flinkere til å unne andre suksess og sette mer pris på hverandre? Kanskje vi må bli flinkere til å se rundt oss og være der for noen som trenger oss?

 

Kanskje vi har lært at denne kloden er et stort fellesskap og at vi må sammen løse alle fremtidige utfordringer verden står overfor. Det er ikke lenger mine og dine, det er vi.

 

Pandemien er ikke over før vi, de rike landene i verden, deler vaksiner og andre goder med de fattige landene.  

 

Vi kan ikke redde denne kloden før vi innser at vi alle er gjensidig avhengige av hverandre og at vi må dele isteden for å øke forskjellene på rik og fattig. Plasten i havet er ikke ditt eller andre sitt problem, det er vårt problem.  Det er når vi handler og oppfører oss som «VI» at vi bygger og skaper en ny og bedre fremtid for alle. 

 

Dette er kanskje den største og viktigste lærdommen å ta med fra denne pandemien. 

 

Koronapause - Tid for endring

 

Kanskje trengte vi denne Koronapausen til å bli mer bevisst, til å lære oss å se alt i en større sammenheng, til å gjøre endringer i livene våre her på jorda. Vi trengte denne pausen for å komme oss videre, for å oppdage oss selv og de rundt oss.

 

For å komme videre i livet er det ofte nyttig å endre kurs, da ser vi gjerne ting fra et nytt ståsted og får på den måten et nytt perspektiv på livet.

 

Når vi endrer måten å se ting på,  oppdager vi og finner mer av den personen vi egentlig er og ønsker å være. Kanskje det er en plan med alt, og at Korona var et varsel om at vi skal bli mer bevisst på dette? For det er vel  ikke noe som er tilfeldig eller flaks og uflaks som mange sier både når det går eller ikke går min eller din vei her i livet? Vi traff hverandre ved en tilfeldighet, ja gjorde dere egentlig det?

 

Forandring er det livet handler om. Alt er i endring hele tiden. Korona har vært en stor forandring som har preget hele verdenssamfunnet i lang tid nå, og det har satt sitt preg på oss. 

 

Ja, alt er i endring hele tiden, men noen ganger er endringene så små at vi ikke alltid registrerer de.  Når du er tilstede i nuet legger du mer merke til det nære som skjer rundt deg enn når du er i fortid eller fremtid med tankene og følelsene dine.

 

Å være tilstede i nuet gjør deg mer fokusert og konsentrert. Når du er tilstede i nuet blir du mer kjent med deg selv og den du er. Du finner din egen ro i livet.

 

Korona har kanskje hjelpt mange av oss å gire ned noen hakk og kanskje du derfor har funnet nye sider ved deg selv som du ikke var klar over?

 

Så vil vi egentlig tilbake til det livet vi hadde før Korona, eller har denne perioden vi nå har opplevd skapt varige endringer med oss og måten vi ønsker å leve livene våre på?

 

Siden vi hele tiden er i endring så har nok Korona endret hver enkelt av oss på mange områder, så vi vil nok ikke oppleve å komme tilbake til en kopi av det vi før kalte «normalen»?

 

Koronapausen har lagt tilrette for og skapt et nytt grunnlag slik at mange av oss ønsker å gjøre noe nytt og skape seg en ny fremtid. En fremtid som kanskje er langt fra den fremtiden vi så for oss når Koronaen traff oss så hardt?

 

Ja, dette var bare noen refleksjoner midt i en Koronatid og store endringer.  

  

Det blir spennende å lese i «historiebøkene» om noen år hvilke endringer denne pandemien skapte i verdenssamfunnet.

 

Vil den bare bli stående igjen som en ny «svartedauden», en ny «spanskesyke», eller vil den bli husket for at den skapte fundamentale endringer i måten å leve på her på jorda?  

 

Kanskje pandemien bare vil bli nevnt som en liten «parentes» eller «the China-virus» (som en tidligere president kalte den)? 

 

Her er en annen mulig eller umulig versjon for historiebøkene (det heter vel ikke bøker lenger da, for da henter vi vel all informajson opp selv fra et felles informasjonsfelt. Vi trenger vel verken PC, IPad eller Mobil, vi er selv vår egen datamaskin):

 

«Covid 19 var en sykdom som utviklet seg til å bli en pandemi fordi menneskene på denne planeten ikke da hadde kommet så langt i sin utvikling, på den tiden visste de ikke at vi mennesker er i stand til å helbrede kroppene våre selv.»

 

 

«Change is what life is about.»

                  Neale Donald Walsch

 

 

 

PS: Husk å oppføre deg som den personen du ønsker å være, og at 

«The only place you can change your attitude is now».

 

 

 

Hva har du brukt Koronatiden til? Jeg har brukt den til å fylle på ny energi i livet mitt, tilegne meg ny kunnskap og nye ferdigheter. Blant annet så har jeg gjennomført sertifisering som Mental Trener gjennom Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA).

 

Som sertifisert mental trener kan jeg være din samtalepartner med fokus på deg og dine ressurser, om du er leder, idrettsutøver, eller en person som rett og slett ønsker å gjøre noen endringer i livet ditt.  

 

Jeg er klar for å hjelpe deg og/eller teamet ditt, så ta kontakt om du vil ha hjelp til:

 

  • Lagbygging
  • Mental trening
  • Oppfølging og utvikling av medarbeidere og ledere
  • Målbildeprosesser
  • Utarbeidelse av rutiner og arbeidsprosesser
  • Servicekvalitetsprogram - «det lille ekstra»
  • Tekstoppdrag

 

 

Send meg gjerne en e-post og forklar nærmere hva jeg kan hjelpe deg med, så tar jeg kontakt med deg for å avtale nærmere. Du kan også ringe meg på 97670504.

 

Hører jeg fra deg ?

 

PS: Jeg har fortsatt noen eksemplar igjen av boken "Ledelse er enkelt",  fyll ut bestilllingsskjema ved å trykke på knappen under, så sender jeg den til deg for NOK 200 inkl. porto.

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad