Ut med dommeren                    

 

Det var dommeren sin skyld at vi tapte. Som dommer i både lavere divisjoner, i barne- og ungdomsfotballen, og på høyere nivå  blir du etter hvert vant med å reise rundt i din dommergjerning for å få kjeft.

 

Heldigvis, de fleste steder blir dommeren godt mottatt og behandlet. Likevel har det vært en utvikling i de siste årene at dommerne  har blitt utsatt både for vold og trusler. Det er langt mer alvorlig enn det "uskyldige" ropet fra noen barn "Ut med dommeren inn med kua."  Heldigvis ser det ut til at NFF har satt inn tiltak for å hindre og forebygge vold og trusler mot dommere både på og utfor fotballbana. Vi får håpe at de lykkes, for hvis ikke er det nok flere og flere dommere som vil henge av seg dommerdrakta.

 

Å reise rundt i bygd og by, å ta ferge hit og dit for å dømme fotballkamper er en viktig rolle for å holde liv i  fotballen. Uten dommer ingen fotballkamp.  Selv om 2020 var å regne som et unntaks år innen fotball og annen idrett, vil forhåpentlig også fotballen normalisere seg i løpet av 2021 når de fleste har fått seg et par stikk med en vaksine, og da snakker vi ikke om spilleren som det ble sagt var vaksinert mot å score.   

 

Et tankekors er det også at på grunn av pandemien er det i 2021 ca 100 færre påmeldte fotball-lag i Norge som følge av at mange har sluttet å spille fotball siden det under pandemien ikke har vært tillat med fysisk kontakt og kamper for personer over 20 år.  

 

Tilbake til dommerne. Ja, det er mange dårlige dommere, og dommere kan også ha en dårlig dag på jobben. Det er lov å gjøre feil og det blir gjort mange feil av både dommere og spillere i alle fotball-kamper. Likevel tror jeg bestemt at de aller fleste dommere gjør sitt beste og ønsker med sin dømming å være rettferdig i forhold til gjeldende lover og regler.

  

Men hva kan spillere, trenere, lagledere, foreldre og publikum gjøre med sine holdninger og oppførsel overfor dommerne, hvordan kan vi fremstå som gode forbilder?     

 

Ha fokus på eget lag

 

Når laget ditt vinner får du høre som dommer; "Du er den beste dommeren vi har hatt i år." Når laget ditt taper får dommeren skylden for tapet; "Du er den dårligste dommeren vi noen gang har hatt, idag var du heilt elendig."

 

Jeg har opplevt spillere som hele kampen klager og kritiserer alle dommeravgjørelser, når du dømmer frispark ville han ha fordel, når du lar fordelen gå så burde du blåst for frispark. Til slutt blir du så lei av all masingen og grovt kjeftbruk at for "å stoppe kjeften" på spilleren har du ikke lenger noe annet valg enn å vise kortet.

 

Lag som pådrar seg kort etter kort på grunn av kjeftbruk mot dommeren vil jeg påstå er lag som mangler disiplin og lagånd. Om du som spiller pådrar deg kort etter kort på grunn av kjeftbruk straffer du laget ditt og har en dårlig holdning som spiller. I mange tilfeller går det så langt at enkelte spillere må stå over kamper på grunn av mange kort påført av dårlige holdninger og mangel på egen disiplin. Jeg vil også påstå at kjeftbruk på dommer påvirker dommer til å bli mer negativ overfor laget ditt resten av kampen.  Det er mer sannsynlig at tvils-situasjoner som oppstår heller går i laget ditt sitt disfavør om laget og spillere hele tiden er ute etter å rakke ned på dommeravgjørelser som går i mot.  

 

Du sier vel at det må være lov med litt engasjement og ha spontanitet, og det må det være lov til. Likevel når en dommer har blåst for en forseelse, så er det uhyre eller svært sjelden at en dommeravgjørelse blir omgjort. Og da snakker jeg ikke om de få stedene hvor det er VAR-teknologi.  Du får ikke dommeren med deg om du retter energien din mot dommeren sine «feile» avgjørelser. Få heller ut frustrasjonen din i neste takling eller ved å gi alt i en avgjørende situasjon som du selv kan påvirke.

 

Trenere og lagledere bør jobbe mye med sine egne og spillernes holdninger. Om det er en kultur for å legge skylden på andre når laget ditt taper, tjener det ikke eget lag. Den som har slike holdninger enten du er spiller eller trener/leder skaper dårlige holdninger og lagånd. Vel kjennes det ikke godt når laget ditt har tapt på et feil idømt straffespark, eller at laget ditt ikke fikk det klare straffesparket, et mål som ble annullert, offsidemålet som motstanderlaget fikk eller det at alle så jo at hele ballen var inne unntatt dommeren. 

 

Det er noe som heter at rettferdighet jevner seg ut over tid, og at slik er det også med dommeravgjørelser selv om det kanksje ikke føles slik når du er midt oppe i det. Poenget mitt er, at om du retter fokuset ditt mot det du kan gjøre noe med, så vil det tjene laget ditt på lang sikt.  

 

Vi har lett for å skylde på andre når vi selv ikke presterer. Å være opptatt av det du ikke kan gjøre noe med tapper deg og laget ditt for energi.

 

Når du og laget ditt har fokus på det du kan gjøre noe med, det du selv kan forbedre og endre til det beste for laget, vil det gi tilførsel av energi. En trener og lagleder som er opptatt av hvordan få til utvikling og forbedringer av eget lag, skaper god lagånd.  

 

I team og lag med god lagånd evner de også å glede seg over andre  sin suksess. Når du evner å glede deg over andre sin suksess, skaper du et godt grunnlag for å oppnå egen suksess. Å se hva andre kan få til vil ofte gi ekstra motivasjon for å lykkes selv, å drømme om å se seg selv en gang heve pokalen over hodet. Når du ser hva andre har fått til så vet du at det er mulig, men om du tråkker på andre for å fremheve deg selv, så gir det ikke varig suksess.  

 

Varig suksess bygges over tid, drømmer pluss motivasjon er det som får oss igang med å jobbe mot en langsiktig mål i sammen med andre.  Vaner er det som får oss til å fortsette, du må gjøre det som må til hver dag. Det blir da til slutt en vane å gjøre de rette tingene for å nå målet.

 

Vi har alle oppturer og nedturer, og vi har alle ting som tar fra oss fokus bort fra det vi selv kan gjøre noe med, men det er på deg selv og laget du alltid må ha fokus, for det er der utviklingen og prestasjonene skapes. Der det er god lagånd klarer de å rette fokuset innover isteden for å rette det mot utenforliggende forhold som du ikke kan gjøre noe med.

 

 

 

Hei på laget ditt

 

Er du opptatt av å heie på laget ditt, eller er du mest opptatt av å rakke ned på motstanderen eller å bue på dommeren hver gang det går noe i mot laget ditt?

 

Hva tror du har størst effekt, er det å psyke ut dommeren og spillere på motstanderlaget eller å tiljuble prestasjonene til eget lag?

 

At supportere piper på motstanderlaget og prøver å psyke ut spillere som skal ta straffespark eller har foretatt en stygg takling på en av våre egne yndlinger har nok en effekt.    Noen ganger kan det virke som om supportere er mer opptatt av å psyke ut motstanderen og enkelt-spillere på motstanderlaget enn å heie på eget lag.  Grensen for når det går over til å bli mobbing og sjikane kan være et vanskelig grenseland.  Derfor mener jeg at i steden for å psyke ut motstanderen bør supportere heller rette mer kraft inn mot å heie på eget lag, applaudere og tiljuble egne spillere og laget sine prestasjoner. 

 

Det aller verste er likevel når rasisme og diskriminering forekommer. Dessverre har det altfor ofte skjedd rasisme og diskriminering i fotball og andre idretter. Dette ondet må bekjempes med all kraft, og vi har alle et ansvar for å ta tak i dette umiddelbart om, når og hvor vi enn er vitne til at det skjer i en eller annen form. Reagerer du ikke om du hører, ser eller registrerer rasisme og diskriminering støtter du i praksis handlingen.  En rasismesak og diskrimineringssak er en for mye.  

 

Tror du dommeren dømmer bedre for laget ditt om supportere, foreldre, spillere, trenere og lagledere hele tiden kommer med negative tilrop?

 

Som tidligere dommer så kan jeg i alle fall svare for meg selv, svaret er nei. Når du i løpet av kampen får høre at alt du gjør er bare "ræva" så påvirker det både dømming og selvtillit.  Spesielt mener jeg at foreldre og tilskuere i barne og ungdomsfotballen har et ansvar her som rollemodeller.  Det er eksempler på mange unge dommere som har takket for seg på grunn av at de er blitt skjelt ut og rakket ned på. 

 

 

 

Armhuleoffside og VAR

 

Fotballdømming er en vanskelig «idrett» å utøve. Det er svært få dommere som ikke har gjort en feil i løpet av en kamp. Det nærmest fullkomne er når du ikke har lagt merke til hvem som dømmer kampen. For de beste dommerne setter ikke seg selv i fokus, de har ikke et markeringsbehov, de er der for å skape en god stemning og ha en god dialog med spillerne fra begge lag. Det er helst når dommeren selv har et markederingsbehov at kampene utvikler seg negativt. Når du ikke legger merke til dommeren, da er det en god dommer.

 

Med VAR sin inntreden så har vel ikke diskusjonene rundt dommere og dommeravgjørelser blitt mindre. Hva som er hands og hårfine offside-avgjørelser med nye ord som armhuleoffside og skonummeroffside,  har ført til livlige diskusjoner. Men også når og om VAR skal gripe inn. Det har blitt noen merkelige situasjoner av at assistent-dommer (linjedommer eller linjemann som det hette før) ikke vinker på klare offsider for at det skal være såkalla tungt flagg, assistent-dommer skal ikke vinke før situasjonen er avklart ved en eventuell målsjanse og scoring. 

 

VAR er nok kommet for å bli, men når vi får det i Norge er vel ikke avklart eller på hvilket nivå. Mållinje-teknologi er vel mer positivt enn VAR, det er min erfaring så langt, selv om det ikke har vært så mange situasjoner der det har vært tvil om hele ballen har passert mållinjen.  Det blir med mållinje teknologi ikke lenger diskusjon om ballen har vært i mål eller ikke. Slik var det ikke tidligere, målet til England i VM-finalen i 1966 diskuteres fortsatt, var ballen inne eller ikke?

 

Ta vare på dommeren  

 

Det er mange dommerhistorier som har oppstått gjennom mange år med fotball. Her er et lite knippe  som jeg fikk lyst å dele.

 

Det var fotballkamp i en bygde-by på Sunnmøre og dagen etter var det omtale av kampen og dommer-prestasjonen. Om dommeren står det følgende: "Dommer var ..... han var særs dårlig i første omgang godt assistert av dei to linjemennene. I andre omgang var han om mogleg endå svakare."

 

Det var kamp i Ørsta på den tida både bortelaget og dommer var avhengig av båt for å komme seg hjem. Kampomtalen ble avsluttet med følgende i lokalavisa: "Når Møregut bles, bles og domaren."

 

Det var en ny dommer på Sunnmøre som fikk spørsmål før en kamp om han hadde dømt mange kamper tidligere og på det spørsmålet svarte han følgende: " Nei, eg har ikkje dømt nokre kampar endå, men eg har sett mange kampar på TV." Hvordan dommeren klarte seg under kampen sier historien ingenting om. 

 

En annen forholdsvis ny dommer hadde fått i oppdrag å dømme en kamp der jeg var spiller. Kampen hadde etterhvert blitt litt tøff og den ble mer og mer krevende for dommeren. Utover i 2.omgang hadde nok dommeren mest lyst til å blåse av kampen og komme seg derifra så fort som mulig. Når kampen endelig var over og jeg gikk for å takke dommeren for kampen, hadde han følgende å tilføye; "Dette var den lengste 2.omgangen E har opplevd". Han følte nok at kampen aldri tok slutt.

 

En annen historie om en myndig dommer som var lei alle kommentarer fra en bestemt spiller og kalte han til seg for en muntlig  advarsel. Dommeren sier følgende til spilleren. "Ser du treet der borte?" Ja, spilleren måtte no innrømme at det gjorde han, hvor på dommeren avsluttet samtalen med; "og om du no ikkje klappa igjen kjeften din så skal du få sitte oppe i det treet og se resten av kampen." Det kom ikkje et eneste "knyst" fra spilleren resten av kampen. 

 

 

 

 

 

 

 

Send meg gjerne en e-post dersom du ønsker å komme i kontakt med meg. Du kan også ringe meg på 97670504.

 

Jeg hjelper deg gjerne i din lederutvikling slik at du kan lykkes som leder og lagbygger. Det er med glede jeg deler min kunnskap og erfaring om du trenger en samtalepartner. 

 

Jeg kan hjelpe deg og din bedrift med:

 

  • Lagbygging
  • Målbildeprosesser
  • Lederutvikling
  • Servicekvalitetsprogram- «Det lille ekstra»
  • Tekstoppdrag

 

Skyld ikke på dommeren!

 

Trenere og lagledere bør jobbe med sine egne og spillernes holdninger. Ha oppmerksomhet på det du kan gjøre noe med det er da det skapes utvikling og bedre prestasjoner.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad

 

Mine Instagram-innlegg finner du ved å trykke på bildene under.