Valg = Beslutning = Valg                                              

 

Alt vi gjør er basert på valg. Valg er en beslutning vi foretar oss. På den måten kan vi si at

et valg = en beslutning som igjen = et valg. For når vi tar en stor eller liten beslutning er det et valg vi foretar. Mangel på beslutning, å utsette en beslutning, eller beslutningsvegring, er også et valg.

 

Om du prøver å telle hvor mange beslutninger du tar på en dag så tviler jeg på at du klarer å telle det. Helt fra du åpner øynene om morgen til du er i søvn igjen om kvelden har dagen din bestått av valg og beslutninger. I løpet av dagen kan du ha tatt alt fra ubetydelige valg til større valg som kan endre livet ditt totalt.

 

De aller fleste valgene vi foretar oss starter med en tanke, men vi foretar også valg uten at en tanke ligger til grunn for valget. Slike valg gjøres på ren impuls, vi gjør ting på autopilot uten av vi merker at vi gjør det. Mange ganger kan vi oppleve at vi har gjort noe uten at vi selv er klar over det. Valg som vi gjør på autopilot hender det ofte at vi ikke husker at vi har gjort.   Vi går da tilbake for å sjekke om vi har gjort det; eksempelvis,  slo jeg av kaffetrakteren? I slike tilfeller har vi tankene våre et annet sted som det heter.

 

Når vi har lært oss en ferdighet så gjør vi det på ren impuls, f.eks. når vi har lært å sykle,  så slipper vi å tenke på hvordan vi gjør det hver gang, syklingen går av seg selv. Kanskje du har opplevd når du kjører bil at du ikke kan huske i detalj hvordan du kom deg fra A til B, men frem har du kommet. Tankene dine var en annen plass, men du var likevel istand til å manøvrere deg trygt til bestemmelsesstedet. 

 

Hva styrer våre valg og beslutninger?

 

Veldig mange av oss har lagret begrensinger i vårt underbevisste sinn ( i kroppen vår) på hva vi kan få til. Slike lagrede begrensninger gjør at vi også begrenser våre valg og beslutninger i forhold til troen på oss selv.

 

Vi tar våre beslutninger med bakgrunn i vaner som er lagret i det underbevisste. Vi kan derfor si at det er det underbevisste som styrer våre beslutninger og våre liv basert på vanene vi har lagret der. 

 

Professor Bruce Lipton mener at 95-99% av våre beslutningsprosesser blir styrt av vårt underbevisste sinn. I utgangspunktet så er visst 70% av våre tanker negative.

 

Dersom vi skal endre våre vaner og få mer tro på oss selv, og valgene vi foretar, er det derfor nødvendig at vi kvitter oss med de tankene som begrenser hva vi kan oppnå. Tanker som; "Dette får jeg ikke til... Jeg er elendig..... Alle er bedre enn meg til dette..... "

 

Vi må mate oss selv med tanker som;  "Dette får jeg til.... Dette er jeg kjempeflink til...... Jeg gleder meg til å løse dette som jeg er så god på....", med bakgrunn i at det er vanene våre som blir lagret i det underbevisste sinn. 

 

Når noe er blitt en vane, som å kjøre bil eller sykle,  så gjør vi det automatisk uten å tenke over hvordan vi gjør det eller om vi kan det. Alt skjer på impuls.  Vi kan trene oss opp til å bruke slike ferdigheter i flere sammenhenger.  En ferdighet du kan trene deg opp til å bruke er din intuisjon. Du tar de beste valgene og kommer frem til beste løsningene når du trener opp ferdigheten med å bruke intuisjonen din. De beste utøverne innen lagidretter innehar slike ferdigheter i sin idrett og det gjør at de er i en egen klasse til å se de beste løsningene og valgene i situasjoner de kommer opp i. De evner da å lese spillet slik at de alltid foretar de beste og riktigste valgene der og da.

 

Denne ferdigheten, å trene seg opp til å bruke mer intuisjonen sin, kan også nyttiggjøres når vi foretar valg eller beslutninger ellers i livet.  Du lærer deg  «å lese spillet» og se hva som er de riktige valgene for deg der og da.

 

Professor Lipton sier at vi må brukte det bevisste sinn for å endre vaner, den kreative delen av sinnet som er i den delen av hjernen som kalles frontal-lappen.  Der ligger ønsker, ambisjoner, positive tanker, begjær og kreativitet. Det er her fantasien vår har utspring. 

 

For å skape en endring i våre vaner må vi derfor omprogrammere vårt underbevisste sinn. De sannhetene som vi har blitt matet med i oppveksten, og som ikke lenger er vår sannhet, de må bort. De "gamle" sannhetene er det som er våre holdninger og atferd, det våre valg og beslutninger er styrt av.  Våre begrensinger ligger i oss selv inntil vi er i stand til å gjøre en endring i disse vanene. Selv om det vi ble matet inn med i ung alder er vanskeligst å endre, så er det likevel mulig å få inn nye vaner for å gi slipp på de gamle sannhetene våre. 

 

Når du forstår at du kan endre ditt liv ved å endre dine tanker og følelser, da endrer du også dine vaner. Det er våre vaner som styrer våre valg og beslutninger.  Du endrer en vane ved å gjøre det du vil endre om og om og om igjen.  Du må begynne med å bryte tankemønsteret ditt. 

 

I følge Dr. Joe Dispenza så tenker vi 60-70.000 tanker hver dag, 90% av tankene våre er de samme som dagen før. Med de samme tankene får du de samme følelsene og tar de samme valgene. Dine tanker, følelser og handling kan beskrives som din personlighet.  Legg derfor merke til hvordan og hvorfor du reagerte som du gjorde i ulike situasjoner.

 

Om du blir mer oppmerksom på din atferd og dine holdninger er det lettere å få til en ønsket endring. Se for deg ditt "nye jeg" som en film inne i hodet ditt. Når du gjør dette ofte og over en lengre periode, vil du etter hvert lagre de nye vanene på harddisken din (underbevisste sinn). Det vil føre til endringer i dine valg og beslutninger som kommer inn i livet ditt.

 

Dersom den nye tanken tenkes på ofte hver dag i en lengre periode vil du klare å endre vanen.  Vær oppmerksom på at en slik endring kan ta et par måneder, eller enda lenger.

 

Det å bruke mentale bilder ved å se det hele som en film (mental trening), vil føre til økt selvtillit, mestring og motivasjon.  Bruk kreativ visualisering som et hjelpemiddel dersom du ønsker å endre dine vaner i å foreta valg og beslutninger du ønsker i livet ditt.  Du bruker fantasien din til å leve deg inn i situasjonen, der du selv spiller hovedrollen i livet ditt. Ved å gjennomføre hyppige og gjentagende repetisjoner av filmen din, vil fantasien hjelpe deg til å skape en endring.

 

Fantasien vår brukte vi mye når vi var små, men etterhvert som vi vokste til er den blitt mindre og mindre brukt. Den  ligger der klar for deg som en ubenyttet kilde og skriker etter å bli tatt i bruk.  Senere i  oppveksten lærte vi oss dessverre å se mer begrensinger enn muligheter. Bruk fantasien din som en del av din mentale trening, snurr film.

 

Camillo Løken (fra boken Hvorfor noen lykkes .. andre ikke, som jeg har referert fra i tidligere innlegg) bruker ordet TRO= Tanker Repetert og forankret Over tid som begrep på hvordan du kan endre dine inngrodde vaner.

 

Han sier i boken; «Følelsen som trigges av fantasisituasjonen føles ekte ut for kroppen,  og når den blir varig, endres din følelse, ditt gen-uttrykk, din energi, din frekvens og din vibrasjon som til slutt bidrar til at det du har fokusert på blir din virkelighet.»

 

Når vi er på høy frekvens er det kjærlighet som gjelder, en oppløftende og positiv energi. Når vi har lav frekvens er vi i andre enden av skalaen, da er vi over på frykt,  en nedbrytende og negativ energi.

 

Albert Einstein hadde også sine tanker om bruk av fantasi som virkemiddel; «Logikk vil få deg fra A til B. Fantasien kan ta deg hvor som helst.» 

 

 

På hvilket grunnlag tar du dine valg og beslutninger?

 

Mange tar sine valg utifra logikk, erfaring og kunnskap. Noen er enda mer analytisk og bruker kun faktabasert informasjon som grunnlag for sine valg og beslutninger.  Andre igjen fatter sine beslutninger mye basert på intuisjon, magefølelsen, de føler hvilket valg som er mest riktig.  

 

De fleste valg vi tar er basert på vår kunnskap, vår innsikt, men også andre forhold spiller inn. Med andre forhold sikter jeg her til våre verdier og hva vi står for som person. Noen er også flink til å søke råd og lytte til personer de stoler på og som har relevant erfaring og bakgrunn i forhold til valget og beslutningen du står overfor. 

 

Andre igjen tar sine valg dessverre med bakgrunn i «Fake news» og konspirasjonsteorier.» De forholder seg til det som ligger nærmest opp til det de ønsker skal være sannheten eller sagt på en annen måte, det riktige valget for dem. Med utstrakt bruk av sosiale medier og at det i langt mindre grad enn tidligere nå blir lyttet til pålitelige og sikre kilder, så har det spesielt den siste tiden kommet opp skremmende eksempler på at løgn og usannheter har blitt mange sin eneste sannhet, og som de fullt og helt tror fast og bestemt på.  I deres virkelighet er det alle andre som har feil eller farer med løgn.  

 

Vær bevisst på dine kilder, det er mange som «plages» av sannheten og derfor må vri på den slik at den alltid passer best i forhold til sin egen virkelighet, den falske sannheten. 

 

Ledelse - valg og beslutning

 

Når du er leder foretar du valg og beslutninger som påvirker andre. Valgene du tar som leder må  alltid ha til hensikt å gjøre deg selv og de du leder godt. Noen ledere tar dessverre valg som sårer og gjør andre vondt, valg som har til hensikt å fremme seg selv på bekostning av andre.

 

Personlighet, opplevelser, kunnskap, ferdigheter, erfaring og verdier påvirker altså valg og beslutning du som leder tar for deg selv og dine medarbeidere. 

 

Alle beslutninger og valg fører enten til en konsekvens, at det skapes et resultat eller at det fører til en nødvendig handling, men som regel blir det en kombinasjonen dette. 

 

Handling er et kraftfullt ord fordi det skaper en forventning om at noe blir gjort. Ordet handling roper «Gjør det.»

 

Tenk over hvordan livet ditt vil bli om du drister deg til å flytte deg selv utenfor komfortsonen din.

 

La ikke andre bestemme dine valg. Du vet selv hvilke valg som tjener deg og din utvikling best.

 

Beslutninger basert på makt og løgn skaper frykt. Frykt fører til splittelse og hat. Beslutninger basert på kjærlighet bygger lag og fremmer lagånd. Kjærlighet er samlende og gir trygghet. 

 

Lytt til hjertet hver gang du tar en beslutning, for da tar du som regel det klokeste valget.

 

 

 

 

Send meg gjerne en e-post dersom du ønsker å komme i kontakt med meg. Du kan også ringe meg på 97670504.

 

Jeg hjelper deg gjerne i din lederutvikling slik at du kan lykkes som leder og lagbygger. Det er med glede jeg deler min kunnskp og erfaring om du trenger en samtalepartner. 

 

Jeg kan hjelpe deg og din bedrift med:

 

  • Lagbygging
  • Målbildeprosesser
  • Lederutvikling
  • Servicekvalitetsprogram- «Det lille ekstra»

 

Ta vare på deg selv!

 

Ta vare på hverandre!

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad

 

Mine Instagram-innlegg finner du ved å trykke på bildene under.