Valgets kvaler               

Ja i år er det Stortingsvalg og valgkampen er i full gang. Det er krangling og drittkasting i kjent stil til hverandre.   Hvem har det beste tilbudet å komme med? Hvilket parti skal vi stemme på, og hvem skal bli vår neste statsminister? Etter 8 år med en statsminister fra høyre, mener mange nå det er på høy tid med et skifte. Andre er godt fornøyd med styr og stell slik det har vært med Erna i 8 år, og ønsker fortsatt at hun skal styre landet.

 

Likevel blir det egentlig så stor forskjell på om det er Erna eller Jonas som styrer? Vil vi merke noen forskjell i et demokrati som Norge? Er det mulig å gjennomføre store endringer om det er den en eller den andre «fløyen» som styrer?  Ja, mener noen, og nei mener andre. Vi har en stabil maktbalanse i det norske demokratiet, og de store endringene lar seg derfor ikke gjennomføre enten det er høyre med Erna eller det er Arbeiderpartiet med Jonas som danner regjering.  Kanskje de to største partiene er mye likere enn de selv tror i de største og viktigste sakene som angår landet vårt?

 

Jeg er ikke spesielt opptatt av politikk i det daglige, men jeg har stemt ved alle valg siden jeg fikk muligheten. Vi skal være glad for stemmeretten vår, og at vi lever i et land der det er lov å si det du mener uten at du blir satt i fengsel,  eller blir forfulgt dersom du har andre meninger enn de som styrer landet. I mange land er det dessverre ikke en selvfølge at du fritt kan ytre din mening selv om du er uenig med «makthaverne.» 

 

Hvem stemmer du på? Er du en person som stemmer på det samme partiet ved hvert valg, følger du tradisjonene til familien din, og stemmer det samme som foreldrene dine gjorde?  Eller blir du påvirket av valgkampen og bestemmer deg i siste liten hver gang? Kanskje du ikke engang engasjerer deg i valget, og ikke benytter deg av stemmeretten din?

 

Her er et lite historisk tilbakeblikk på stemmerett i Norge,  og når de mest kjente politiske partiene så dagens lys.

 

Stemmeretten i Norge 

 

(Kilde :Store norske leksikon)

 

I 1814 hadde menn over 25 år, som hadde oppholdt seg og bodd i Norge i minimum 5 år stemmerett dersom de var embetsmenn, selveiende bonde eller hadde eid eller bygslet matrikulert jord i mer enn 5 år. Stemmerett hadde også de som var kjøpstadborger, eller eide fast eiendom i kjøpstad eller ladested til en verdi av minimum 300 riksbankdaler.

 

I 1896 fikk menn over 25 år med skattbar inntekt lov å stemme, men mottok du fattighjelp ble du suspendert og mistet stemmeretten din så lenge du fikk fattighjelp.

 

I 1913 fikk kvinner stemmerett på like vilkår som menn. Likevel fikk vi ikke vår første kvinnelige statsminister før i 1981, da Gro Harlem Brundtland dannet sin første regjering.  

 

PS: Så et lite sidespor angående likestilling. Full likestilling i det norske demokratiet har vi likevel ikke i og med at det er først i neste generasjon at en jente kan bli dronning. Prinsesse Ingrid Alexandra vil bli den første som får den muligheten, om vi da fortsatt har Kongedømme i Norge, men den problemstillingen hadde jeg ikke tenkt å ta nå. Både Danmark og England har sine dronninger, og Dronning Elisabeth er også den «monarken» som har regjert lengst, også Sverige var langt tidligere ute enn Norge med likestilling på dette området.  

 

I dag (2021) kan alle som i løpet av valgåret fyller 18 år stemme dersom de er folkeregistrert som bosatt i Norge og de er innført i manntallet i en kommune. 

 

På bildet er  en gammel og skjør  «Huske»  eller «Disse» (som vi kaller en huske på «ålesundsk»). Om noen hadde satt seg på den ville den nok ha brukket. (Bildet er tatt 22.august i min vandring på gjengrodde stier).  Er politikerne sine løfter like skjøre? Kan vi stole på det de sier, eller farer de bare med valgflesk?

 

Partihistorie

 

(Kilde: Stortinget.no)

 

Her er litt historikk over partiene som i dag er representert på Stortinget.  Venstre og høyre ble stiftet i 1884. Det forenede norske Arbeiderparti (det som nå er Arbeiderpartiet) ble stiftet i 1887, og fikk sin første representant inn i 1903.

 

Bondepartiet, det som nå er Senterpartiet ble stiftet i 1920, og Kristelig Folkeparti i 1933.  

 

I 1961 kom Sosiallistisk Folkeparti, det som etter hvert ble til SV. Anders Langes Parti kom på banen i 1973 og ble til Fremskrittspartiet i 1977. I 1973 ble også Arbeidernes Kommunistparti stiftet, senere AKP-ml og RV (Rød Valgallianse), som i 2007 ble til partiet Rødt.

 

Miljøpartiet de grønne (MDG) kom i 1988. Flere andre parti og valglister stiller også til valg ved årets stortingsvalg.

 

PS: Litt merkelig er det kanskje at valgdistriktene  i 2021 følger de gamle fylkeskommunene selv om det i forrige stortingsperiode ble store endringer i både fylkes- og kommune-sammensetningen. 

 

 

 

Noen små og store «politiske» saker

 

To folkeavstemminger om Norge og EU er vel blant de som har skapt de største bølgene i norsk politikk.  Abort-loven er også en sak som preget den norske politikken i mange år, og faktisk gjør det enda. Norsk medlemskap til NATO var i sin tid også en heit potet.

 

En sak på Stortinget som fikk stor oppmerksomhet, og som i ettertid har kommet i et litt komisk lys, er saken om det skulle innføres fargefjernsyn i Norge. Fargefjernsyn var oppe til diskusjon på Stortinget i 1971, og det var i den forbindelse at daværende stortingsrepresentant, og senere Kringkastningssjef Einar Førde kom med sin kjente uttalelse fra Stortingets Talerstol; "Vi får finne oss i at synda er komen til Jorda, men vi vil ikkje ha ho i fargar."  Trass i noen sterke motkrefter så ble fargefjernsyn vedtatt, og fra 1972 ble det prøvesendinger i farger.

 

Noen husker vel kanskje også uttalelsen til Kjell Bondevik i 1971 da han 9.mars følte seg sviktet i å danne en ny fireparti-regjerning; "Eg er djupt såra og vonbroten," er ord som da fikk fotfeste i det norske språket, og som blir brukt enda. Uttrykket har overlevd som en klassiker i generasjoner. Kjell Bondevik var onkel til Kjell Magne som var både statsminister og hadde andre ministerposter i flere regjeringer.

 

Ellers huskes sikkert Thorbjørn Jagland sitt "ultimatum" på  36,9% ved stortingsvalget i 1997; «Dersom Arbeiderpartiet får mindre enn 36,9% oppslutning vil regjeringen gå av,»  uttalte han. 

 

Ja, skal tro hva vi vil huske fra valget i 2021? 

 

Årets valgkamp

 

De siste årene har klima- og miljøpolitikk blitt mer og mer en sak der det er store politiske forskjeller. Det kan virke som om det er flere parti som ikke tør å ta upopulære standpunkt, og det er parti som mener at ikke klima- og miljøkrisen eksisterer i det hele tatt. Det er store diskusjoner om Norge fortsatt bør lete etter, og ta opp mer olje, her kommer også spørsmål om arbeidsplasser og omstilling inn som en vesentlig faktor.

 

Store skogbranner og flommer har satt sitt preg på sommeren 2021, i tillegg er det blitt satt mange nye varmerekorder med ubegripelige høye temperaturer på kloden vår i år. Vi ser tendenser til at de som står frem for klima- og miljø rett og slett blir mobbet og trakkasert. De får nærmest beskjed om at de er evneveike og ikke har peiling på det de snakker om. Et slikt lavmål er fullstendig uakseptabelt uansett hva vi mener og tror som er riktig.

 

Skolepolitikken er nok en gang blitt tema i valgkampen, spesielt om lærere skal pålegges å ta tilleggsutdanning eller ikke.  All utdanning er slik jeg ser det en bonus, men det betyr ikke at du er en dårlig lærer dersom du ikke gjennomfører «pålagt» etterutdanning. Min erfaring er at det er kjemien læreren har med elevene sine som er avgjørende. I fagene til de lærerne som jeg hadde god kjemi med ble læringen og resultatene best. Lærere som klarer å se hver enkelt elev sine behov og talent, og samtidig lar de få blomstre etter sine evner og det de brenner for,  vil få frem elever som lykkes bedre senere i livet. 

 

Helsepolitikk vil alltid være tema i en valgkamp, politkerne burde slik jeg ser det legge vekt på forebyggende tiltak i steden for brannslukking i ettertid. Det bør tilbys behandling som hindrer at folk blir syk i steden for å utsette behandlingen til folk blir for syke og må slutte i jobbene sin. Forebyggende helse er jeg helt sikkert på vil gi de største helsegevinstene både medmenneskelig (fysisk og psykisk helse) og samfunnsøkonomisk. 

 

Vil det gå mot en revurdering av fylkes- og kommunestrukturen i Norge? Det er mange som ønsker en ny vurdering av fylkene Viken, og Troms / Finnmark.  Viken er det desidert mest folkerike fylket med 1,2 millioner innbyggere. Troms og Finnmark utgjør et areal på hele 74830 kvadratkilometer. Det er også mange kommune-sammenslåinger som ikke har falt i god jord, og som kanskje vil bli revurdert etter valget? 

 

Politikerne er flinke til å sette grupper opp mot hverandre, for det er jo en stor kake som skal deles i mange kakestykker, penger skal flyttes hit og dit, for det er jo til syvende og sist økonomi det meste handler om? 

 

Hva skal de eldre få denne gangen, disse stakkars pensjonistene som har bygd landet, og hvilke goder skal vi gi til småbarnsfamiliene ved dette valget?  Skal det prioriteres skattelette til de som har mye fra før,  eller skal vi ta fra de rike og gi til de som er dårligere stilt? 

 

Vi har vært og er fortsatt i en Pandemi, landet vårt har på grunn av en solid økonomi kunnet bistå med hjelp i en vanskelig tid for mange.

 

Ja, vi er heldige som bor i dette landet, men derfor må vi ikke glemme at vi bor på en klode der vi alle er avhengige av hverandre. Da hjelper det ikke at vi sitter på vår lille tue og drar nisselua godt nedover og glemmer resten av verden.

 

Her på berget sitter vi, og nesten alle har snart fått sine to vaksinedoser, og kanskje får mange av oss snart tilbud om en tredje dose før fattige land har fått sin første?  Pandemi, klima- og miljø, sult- og flyktningestrøm må vi løse sammen, det er det på tide at politikere over hele verden snart forstår.

 

I mellomtiden når du funderer over hvem du skal stemme på, så reiser politikerne rundt om i landet,  går på hjemmebesøk og får oppslag om besøkene de har vært på i lokalavisene. De er rundt og lytter til folket heter det så fint. Under valgkampen er det politiske dueller og debatter om det meste. Da krangler de videre og rakker ned på hverandre om alt og ingenting, samtidig som de i størst mulig grad unngår å svare direkte på spørsmålene de får, ja det blir mye "svada" om det meste. Saklig informasjon og å vise hva du står for, er visst ikke slik det skal være lenger, det er viktigere å ta «mannen», ikke ballen.    

 

Likevel, lykke til med valget 13.september, og om du allerede har bestemt deg så kan du altså forhånds-stemme.

 

Uansett hvilket parti eller statsministerkandidat du heier på, så  bruk stemmeretten din.  Jeg har allerede bestemt meg, har du? 

 

Ved å stemme så viser du at du bryr deg om landet ditt, og om du er misfornøyd med politikerne og det de står for, ja ...så kan du jo selv bli politiker ved neste anledning? 

 

Godt Valg!

      

 

 

Dette bildet ble tatt 22.august 2021, fra min vandring på gjengrodde stier.

Bildet viser restene av et gamelt «pumpehus,» og det ligger i Olsvika

på Hessa i Ålesund Kommune.

 

 

I høst vil jeg tilby et kurs i lagbygging for ledere og trenere. Kurset leveres som et nettkurs i 8 moduler og vil være tilgjengelig i løpet av september 2021.

 

Jeg vil fortløpende legge ut informasjon om kurset på siden Ledelse og lagbygging.(link)

 

Ønsker du hjelp til Mental trening, håper jeg at du tar kontakt med meg.

Som sertifisert mental trener kan jeg være din samtalepartner med fokus på deg og dine ressurser dersom du er leder, idrettsutøver, eller en person som rett og slett ønsker å gjøre noen endringer i livet ditt.  

 

Jeg er klar for å hjelpe deg og/eller teamet ditt med:

 

  • Lagbygging
  • Mental trening
  • Oppfølging og utvikling av medarbeidere og ledere
  • Målbildeprosesser
  • Utarbeidelse av rutiner og arbeidsprosesser
  • Servicekvalitetsprogram - «det lille ekstra»
  • Tekstoppdrag

 

 

Send meg gjerne en e-post og forklar nærmere hva du ønsker hjelp til, så tar jeg kontakt. Du kan også ringe meg på 97670504.

 

Hører jeg fra deg?

 

PS: Jeg har fortsatt noen eksemplar igjen av boken "Ledelse er enkelt",  fyll ut bestilllingsskjema ved å trykke på knappen under, så sender jeg den til deg for NOK 200 inkl. porto.

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad