Økonomisk trygghet snudd på hodet

Ålesund 5.april 2020


12.mars 2020 opplevde vi Norge at hverdagen forandret seg  da det ble innført Korona-restriksjoner. Økonomisk trygghet ble snudd opp ned for svært mange. Eiere av bedrifter er nå i ferd med å miste sitt økonomiske fundament,  mange både store og små bedrifter vil komme til å gå over ende.  Arbeidsledigheten nå i begynnelsen av april har eksplodert, og det er registrert over 400000  arbeidsledige eller permitterte. Mange av disse vil kanskje heller ikke komme tilbake i sine jobber etter at Korona viruset har trukket seg tilbake.

Hvor lenge nedstengningen av Norge vil vare og hvilken ny verden vi vil se de nærmeste årene er det ingen som kan svare sikkert på enda. Regjering og Storting har kommet opp med en rekke økonomiske pakker for å avhjelpe på situasjonen for de som har fått en vanskelig økonomisk hverdag. Det er mange tanker som svirrer i hodene våre nå etter at denne ny situasjonen har oppstått. Hvor lenge kan vi bruke av landet sin sparebøsse, Oljefondet, og hvilke konsekvenser vil det ha om nedstengningen kommer til å vare i flere måneder?  Hva med de landene som ikke er så «rike» som Norge, hvordan vil de klare seg? Hvordan vil de aller fattigste landene klare seg når de blir rammet  for fullt av Covid-19, og vil de mest robuste landene være i stand til å hjelpe de aller svakeste med å komme seg på beina igjen? 

Ja, det er mange uavklarte spørsmål og tanker nå når vi opplever en ny tid som vi ikke har sett maken til tidligere. 

En merkbar endring har vi allerede sett,  klima og miljø har fått en bedring med mindre reiseaktivitet og for at vi handler mer lokalt. Det vil vise seg om vi er istand til å få til en varig endring av vaner når livet vender tilbake til normalen.  Eller om vi da igjen gir full gass slik at det vi nå sparer inn på klima og miljø vil øke igjen med nye store utslipp. 

Det har blitt en merkbar forbedring av utslipp bare på kort tid.  Vi har nå muligheten til å få til en varig endring med bedre klima og en mer bærekraftig utvikling. Ny teknoliogi har nå vist at vi kan klare oss med nye møtepunkt på nett uten å måtte reise så mye for å møtes. Stengte grenser bidrar til at vi handler mer lokalt og vi ser tegn på at globaliseringen går tilbake. 

Elisabeth Holvik, Sjeføkonom i Sparebank 1 gruppen sier at; «Økonomi handler i bunn og grunn om tilbud og etterspørsel. Noen må kunnne levere en vare og noen må ønske å kjøpe den. Ellers skifter ikke penger hender og det økonomiske hjulet går ikke rundt.»

Bankene har hatt en viktig rolle i den økonomiske utviklingen og løsninger som blir tilbudt. Det som i alle år har vært  bankene sin oppgave er å flytte penger. Det har stadig kommet nye betalingsløsninger,  og utviklingen går stadig fortere. På grunn av at bankene i Norge er langt framme med å ta i bruk ny teknologi klarte Regjering og Storting i sammen med «partene i næringslivet» å få raskt opp støtteløsninger for de som ble hardt rammet økonomisk når  Korona traff oss.

Bankene i Norge har vært flinke til å utvikle nye løsninger og endringstakten har gått raskere og raskere. Det er ikke mange år siden vi ikke kunne betale regninger med mobilbank og vippse penger til hverandre. 
Sjekkhefte og lønnskonto ble vanlig utover på 1960- og 70-tallet

.Her er litt av utviklingen av betalingsløsninger som har vært i bankvesenet:

 • På 1960-tallet kom sjekkhefte og lønnskonto. Tidligere fikk alle utbetalt lønnen sin i kontanter og satte inn sparepenger de hadde til overs på «bankbok».
 • På slutten av 1970-tallet kom bankkort med magnetstripe. Da ble det mulig å ta ut penger i minibanker og etterhvert betale med kort i butikker. Den første minibanken kom til Norge i 1977 og Betalingsterminaler ble tatt i bruk på 1980-tallet. I 1990 var det utplassert 7651 terminaler i butikker og 1562 terminaler på bensinstasjoner. Antall betalinger som ble utført pr terminal pr dag var 6 stk i 1990.
 •  I dag er det ubetydelig andel av handelen som foregår med kontanter.  De aller fleste bruker i dag kort, mobilbetaling eller vipps.
 • Biometrisk betaling, der sensorer leser hvem du er på stemme, øyne, gangelag eller fingeravtrykk er også nå blitt utviklet.


 • På 1980-tallet kunne du få 12% rente på Trappekonto i Sunnmørsbanken og boliglånsrenten var skyhøy.  Med stor inflasjon, og fordi man kunne trekke ifra alle renteutgiftene på skattemeldingen,   gjorde at det likevel lønnsomt å låne penger til bolig. De som bygde hus på 1960- og 70-tallet fikk lånene sine «oppspist» av høy inflasjon.  19.mars satte Norges Bank ned styringsrenten til 0,25%. Boliglånsrenten ligger nå på ca rundt  2% effektiv rente.  Det lave rentenivået gjør det ikke attraktivt lenger med banksparing. En oversikt viser at banker tilbyr kun 0,35% rente på en vanlig sparekonto og 1,30 % på fastrenteinnskudd.  

  De økonomiske utfordringene som landet vårt og resten av verden nå står overfor er store.  Når økonomien skal bygges opp igjen i verden trenger vi at egoet settes til side og at det er felleskapet som gjelder.  Den nye verdensøkonomien må bygges på bærekraft og kjærlighet. 


  Så kanskje Korona fører til at vi bryr oss mer om hverandre. Med en varig endring av våre vaner vil det gi oss et bedre miljø og klima også når vi har lagt Korona bak oss.

  Ønsker du å kontakte meg :
  Med vennlig hilsen


  Bernt-Åge Grimstad