Den nye normalen  - Hva vil fremtiden bringe?


12.mars 2020 opplevde vi i Norge at hverdagen forandret seg på grunn av at et virus, som også var kommet til landet vårt. 

Nedstengningen av Norge var et faktum. Regjering og Storting kom deretter på banen med økonomiske pakker for å avhjelpe på situasjonen for de som fikk en vanskelig økonomisk hverdag.  Oljefondet, eller Statens pensjonsfond, ble redningen for Norge. Vi har en sparebøsse som vi kan bruke av i dårlige tider og som samtidig skal være fremtidige generasjoner sin økonomiske trygghet.  

Det er nå gått 5 måneder siden Viruset  traff oss for alvor i Norge. Hvordan har vi det nå etter å ha levd med viruset i 5 måneder,  og har vi klart å tilpasse oss den nye situasjonen?

Det viser seg at vi mennesker er svært tilpasningsdyktig. Vi har «lydig» og lojalt forholdt oss til restriksjonene som ble innført selv om «koronatretthet» er blitt mer synlig nå når vi har hatt Korona rundt oss i noen måneder. 

Hvilke helsemessige konsekvenser enkeltpersoner og samfunnet vil se som følge av Korona,  utenom selve smitten, kan vi bare tenke oss. Her tror jeg det vil bli avdekket mange forhold som enda ikke er kommet til overflaten. Hva har det for eksempel gjort med oss å måtte sitte på hjemmekontor uten å kunne møte kollegaer eller lederen vår fysisk? 

Mangel på fysisk sosial kontakt og nærhet i privat sammenheng har også blitt et stort savn for mange. Vi mennesker er sosiale vesen som igjennom isolasjon er blitt frarøvet nærhet og varme,  mangel på fysisk nærvær begynner å tære på for noen og enhver. 

En annen synlig mangel er savnet av fellesskap gjennom idrett og kultur enten det gjelder det lokale fotball-laget du spiller på, sangkoret eller musikk-korpset. Du kan ikke utøve din elskede hobby på grunn av et virus. 

Det er vel blitt antydet at NFF har mistet ca 20.000 fotballspillere som følge av Korona. Videre vet vi heller ikke enda hva de helsemessige konsekvensene vil bli av at du som publikummer er blitt utestengt fra å oppsøke Idrett og kulturarrangementer som tidligere har vært en stor del av livet ditt og som har bidratt til «helbredelse og vedlikehold» av din psykiske helse.  Savnet av en kjekk hobby som du ikke kan være en del av tærer på humøret, livskvaliteten og vår psykiske helse.

Betydningen KORONA har hatt for barn sin helse er et annet element som vi enda ikke har sett konsekvensen av, hvilken betydning har hjemmeskole hatt på barn sin helse?  Hvordan har det gått med psyken og helsen til alle ensomme som er blitt frarøvet kontakt med andre? 

Bredden av kulturtilbudet står I fare for å forsvinne, og mange bedrifter vil komme til å gå konkurs, mange har mistet arbeidsplassen sin og flere vil måtte finne seg nye arbeidsplasser. 

Hvilken skade viruset har gjort for vår mentale helse vil nok bli mer synlig fremover. Likevel vi har det bra i landet vårt og vi bør vise vår takknemlighet for det.

Hva som blir den nye normalen etter Korona vet vi ikke enda. Heller ikke om vi noen gang kommer tilbake til den gamle normalen, eller eventuelt når det vil skje.  

Kanskje det er dette som  blir normalen, at når vi endelig finner en vaksine som virker, vil det komme et nytt virus som prøver å ta knekken på oss?  Er det kriser og kriseledelse som vil prege livene våre i årene fremover, eller vil 2020 bare gå inn som en liten parentes som det året det var så bratt?  Om noen måneder har vi kanskje et svar.  

Kriseledelse 

Espen Nakstad beskrev i vår hva som er essensen i kriseledelse. 

Han uttalte da; «Det er ikke så veldig komplisert. Det er tre ting som er viktige:

 • Å samle beslutningskompetente mennesker og eksperter slik at de får en felles situasjonsforståelse. -  Hva er det som skjer?  - Og ... når man har oppnådd felles forståelse...
 • Da må det settes et felles mål på hvor vi skal være om en uke , en måned og videre..
 •  Deretter blir det å finne en vei til det målet og ta høyde for kursjusteringer ...og kanskje man til og med må justere målet - hvis det er klokt. Og det må man gjøre sammen i den kriseledelsen. Klarer man det så oppnår man veldig mye. Dette har fungert godt i Norge. Vi har vært veldig samlet om strategi og kriseledelse.»

 • Det han egentlig sier er at «Ledelse er enkelt» når du gjør de rette tingene. 

  Dyktige ledere  evner å ta de rette beslutningene ved å lytte til råd fra de som innehar den nødvendige (spiss)kompetansen. 

  Økonomi kontra Helse

  Var det helsen som kom først eller var det økonomiske hensyn som styrte gjenåpningen av Norge, og at vi åpnet grensene til andre land? 

  12.mars kom helsen først og økonomien kom i andre rekke. 

  Utover sommeren ble samfunnet gradvis åpnet opp igjen. Lyttet da myndighetene  til spisskompetansen eller ble det tatt beslutninger der økonomi ble  prioritert foran helse?  

  I sommer ble det nok gamblet på å få økonomien i gang igjen på bekostning av helsen. Det ser  ut til at vi får svi for nå. 

  For nå i høst kan det tyde på at Viruset har begynt å få litt overtak igjen, og situasjonen har enkelte steder kommet litt ut av kontroll.  


  Tydelig og fast lederskap er nødvendig

  Mitt inntrykk i mars var at regjeringen sto frem og tok ansvar for situasjonen som Norge og verden var kommet i med oppblomstring av Korona. Gjennom media viste de en ærlig og åpen kommunikasjon. Regjeringen var da tydelig på at dette var en felles dugnad mot felles mål. 

  Det å være tydelig på hvor vi er og hvor vi skal skaper tillit og trygghet.  God lagånd kjennetegnes med å stå opp sammen for hverandre.

  Dessverre så synes jeg ikke de viser den samme tydeligheten i dag. 

  Nå går det mer på anbefalinger enn krav og restriksjoner. Dette oppleves som vakt og da blir folk mer likegyldig til å følge «anbefalte» tiltak.

  Vi  ser en tendens til «Koronatretthet» i befolkningen,  og vi er vitne til et litt mer vagt og utydelig lederskap fra myndighetene sin side. 

  Ønsket om å komme tilbake til den gamle normalen og et «koronafritt» samfunn vises i en slakkere holdning blant befolkningen med å overholde Korona-rådene. 

  Vi er blitt underernært på sosial kontakt og savner friheten, slippe å måtte tenke på avstand og antall du kan være sammen med.     

  Her er eksempel på det jeg mener med en mer utydelig kommunikasjon fra regjeringen nå i høst:

 • Det anbefales å ikke utføre unødvendige reiser, hva er en unødvendig reise?
 • Det anbefales å ikke reise til Sverige på «Harry-tur», men grensene er åpen?
 • Det anbefales å ikke bruke kollektive transportmidler, men ....?
 • Det anbefales å bruke ansiktsmaske i rush-tiden, men er det påbudt og hva skjer om du ikke gjør det?
 • Hold avstand, men du skal ikke sette en bag eller sekk på setet ved siden av for å unngå at noen setter seg ved siden av deg?

 • Tydelig og fast lederskap gir forutsigbarhet og trygghet. For at vi ikke skal bli nødt til å stenge ned samfunnet på nytt må myndighetene igjen bli tydeligere rundt Korona-tiltak. Vage anbefalinger vil føre til at befolkningen får en slakkere holdning til å gjennomføre det som er nødvendig for å unngå ytterligere spredning av smitten. 


  Ego kontra felleskap


  Siden viruset ikke har begrensninger rundt hvem det treffer, vil både fattig og rik rammes hardt. Men hvordan vil de aller fattigste landene klare seg, og vil rike land stille opp for å hjelpe de aller svakeste?


 • Er vi på vei mot et kaldere samfunn og mangel på kjærlighet?  Setter vi  egoet  foran fellesskapet?
 • Eller ser vi nå eksempler på en ny utvikling med forståelse for at vi alle er like verdifull og at vi gjensidig er avhengige av hverandre for å lykkes på denne planeten?
 • Kan håndteringen av viruset  være starten på,  og det som viser vei for at vi også senere kan løse andre felles problem for kloden vår?

 • Det var på 1980-tallet at vi ble kjent med ordene  «glasnost» og «perestrojka»  i forbindelse med at Mikhail Gorbatsjov og Ronald Reagan fikk slutt på den kalde krigen. Det var da Jahn Teigen sang at «Øst og vest ekke fiender i år,  kan vi tro at det er sant.  Fred og frihet er vårt mål» 

  I dag er det dessverre ny opprustning som er situasjonen. 

  Likevel så ser vi nå en forståelse for og nødvendigheten av;  at for å bekjempe et virus så må vi tenke fellesskap. Om vi lar et ego-tankesett få dominere fremfor felleskapet vil vi aldri klare å utrydde viruset. Da vil det dukke opp igjen med jevne mellomrom og spre seg på nytt. Vaksiner må derfor fordeles mellom fattige og rike land,  og de rike landene må betale regningen. 

  Kanskje dette kan bli oppstarten på en ny tankegang der kjærligheten viser vei, en mer rettferdig fordeling av godene, og at alle er like verdifulle. 


  Makt er forankret i frykt,  og ledere med Egodominans har ofte en fryktbasert lederstil. Ledere som lytter til sitt indre og følger sitt hjerte (sin indre stemme) er ledere av Kjærlighet. Ledere av kjærlighet går foran og viser vei. Det er ledere av kjærlighet som er fremtidens ledere. 

  Sitat fra boken Himmelske samtaler 4 av Neale Donald Walsch:

  «Husk alltid på at en leder ikke er en som sier Følg meg. En leder er en som sier Jeg skal gå først.»            

  Jeg synes teksten til «Slå ring» av Jahn Teigen passer godt til situasjonen vi nå befinner oss i,  og jeg ønsker å avslutte med den. 

  Så oppfordringen blir ; «Slå ring om hverandre, slå ring om din bror og alt det som spirer og gror. Hold ut og hold sammen.»

  Her er et sammendraget av «Slå Ring»:

  Sangen om livet
  Og sangen om oss
  Og alt det vi skaper ilag
  Sangen om alt det vi en gang har gjort
  Og det vi skal gjøre i dag


  Å langt har vi reist
  Og lang skal vi dra
  Og veien mot målet er lang
  Men hvis vi står sammen om det som skal bli
  Vil fremtiden bli som vår sang

  Hold ut
  Hold sammen
  Slå ring om det vakre som fins
  Slå ring om hverandre
  Slå ring om din bror
  Og alt det som spirer og gror

  Sannheten lever i deg og i meg,
  Og alle som våger å se
  Men den kan være en vanskelig venn
  Vi må lære oss å leve med

  Men hvis vi seiler
  På ukjente hav
  Mot steder vi aldri var før
  Da har vi reist både lenge og langt,
  Men lengst har vi reist i oss sjøl

  Hold ut
  Hold sammen
  Slå ring om det vakre som fins
  Slå ring om hverandre 
  Slå ring om din bror
  Og alt det som spirer og gror


  Ønsker du å kontakte meg, send meg gjerne en e-post ved å klikke på knappen under:
  Med vennlig hilsen


  Bernt-Åge Grimstad


  Ønsker du å lese flere av mine blogg-innlegg, trykk på Hjem-knappen nederst på siden!