Når kropps-språket sier alt

På et fotball-lag i motgang kan du lese av spillerne sitt kropps-språk både oppgitthet og frustrasjon.  Veien ut av håpløsheten kan virke lang, og lyset i tunnelen blinker vel heller ikke lenger i det fjerne for det desiderte bunnlaget i årets Eliteserie. 

Et lag i motgang jobber ikke sammen for hverandre, og det ene negative tar det andre med seg. Det er blitt en ond sirkel som går rundt og rundt og forsterker seg for hvert tap og hver dårlige opplevelse. Til slutt blir frustrasjonen så stor at selv det du og laget tidligere mestret og var gode på, heller ikke fungerer lenger. Den onde sirkel fortsetter og forsterker seg bare ytterligere.

Det samme er gjeldende i en virksomhet eller et team som ikke har satt oppfølging og utvikling av medarbeidere på agendaen.  Et viktig hjelpemiddel i medarbeider-utviklingen er oppfølgings - og utviklingssamtaler som leder gjennomfører med sine medarbeidere. Uten en plan for faste samtaler med dine medarbeidere vil du som leder gå glipp av mye kunnskap om hva dine medarbeidere kan tilføre. 

En medarbeider som ikke blir lyttet til og tatt på alvor blir fort en blindpassasjerer som ikke får utnyttet og utviklet sin kunnskap og sine ferdigheter til det beste for laget.   Når du som leder vet hvem som er god på hva, vil du lettere kunne sette sammen et slagkraftig lag som kan gjøre hverandre gode sammen. 

En ny leder «arver» ofte et team med en sammensetning som kanskje ikke er optimal i forhold til slik du ønsker å disponere laget ditt. Du har kanskje heller ikke mulighet til å skifte ut noen, men gjennom oppfølgingssamtaler vil du kunne avdekke at du har personer med store ressurser som ikke har fått vist seg frem for sin tidligere leder. På den måten vil nye «talent» kanskje dukke opp og blomstre under deg som ny leder eller trener. 

Oppfølgingssamtaler - h

vor ofte og hvordan

 

Det er ingen fasit på hvordan oppfølging og utvikling av medarbeidere skal gjennomføres. Likevel, en god plan vil være at det gjennomføres oppfølging av medarbeidere både individuelt og av teamet/avdelingen daglig, ukentlig,  månedlig og årlig.

Daglig oppfølging gjennomføres i dialog og i relasjon til oppgaveløsning og trenings-sekvenser der og da. Den ukentlige samtalen kan være en kort statusoppdatering av situasjonen til den enkelte og oppgavene det har blitt jobbet med i henhold til ukeplan. I månedsamtalen settes det av litt mer tid til å gå mer i dybden,  og om medarbeiderutviklingen er gjennomført som planlagt. 

En medarbeider- og plansamtale (MPS) gjennomføres minimum årlig og skal ivareta et mer langsiktig løp for kompetanseutvikling og retning, men også for å foreta en avstemming på om tiltak besluttet i forrige MPS er gjennomført,  og eventuelt hvorfor noen av tiltakene ikke er ferdigstilt. I MPS-samtaler er det derfor viktig med en bevisstgjøring av hvilken karrierevei som passer best. Ønsker personen å gå lederveien eller er det fag- og spesialist-roller som blir riktig retning å følge?

Prioriter mye samtaletid i motgang

 

Tilbake til fotball-laget i motgang (men det samme vil være gjeldende i en bedrift eller et foretak som opplever motgang).  

Gode individuelle samtaler mellom leder (trener) og medarbeidere (spillere) kan være veien ut av håpløsheten, og vil kunne være et nyttig hjelpemiddel for å kunne snu motgang til medgang.

En leder/trener som evner å snu en negativ trend eller motgang til fremgang og medgang er gjerne en god lytter, motivator og lagbygger. En dårlig leder klarer ikke å se mulige løsninger og vil heller legge skylden på andre utenforliggende forhold som grunnen for de dårlige resultatene. 

Den dårlige lederen har sitt fokus på unnskyldninger og vil si;  

 • Vi har hatt uflaks, vi har ikke hatt marginene på vår side
 • Vi har for mange skader på sentrale spillere
 • Vi har hatt for hardt program, spillerne er slitne
 • Vi  mangler en målscorer
 • Vi tapte på grunn av feil dommeravgjørelser

 • Med en slik fremgangsmåte vil den «onde sirkel» fortsette å rulle og motgangen vil bare forsterke seg ytterligere.

  For å komme seg ut av uføret er det behov for en justering av mål og veivalg,  det kan få orden i kaoset. Det må tas tak i situasjonen for å se sannheten i øynene. Det skal styrke til å snu motgang til medgang, men det er mulig å finne veien ut av håpløsheten.   


  Den gode lederen/treneren er opptatt av å fokusere på handlinger og tiltak som kan gjennomføres for å snu en negativ utvikling. Her er noen refleksjoner og tanker :

  • Hva er sannheten, hva er vår felles virkelighetsoppfatning av situasjonen?


  • Hvordan kan vi sammen snu dette?
  • Hva er vi gode på?
  • Hva kan vi forbedre oss på?
  • Skyldes for mange «unødige» kort mangel på disiplin og lagånd?
  • Hva må vi trene mer på?


  • Hvilke justeringer må vi gjøre?
  • Hvem viser med sin holdning og atferd at de vil gå foran og vise vei?
  • Hvem kan vi stole på som blør for drakta og alltid leverer sitt beste?
  • Har vi en åpen og ærlig dialog i gruppen, tør alle å stå frem med sine meninger?

  Den gode treneren/lederen kaller inn alle sine spillere/medarbeidere til en samtale (medarbeiderinvolvering) for å få høre hvordan hver enkelt ser på situasjonen. I samtalen gir også  lederen sine klare tilbakemeldinger til hver enkelt spiller (medarbeiderne) om hva som forventes av de og hvordan de skal fremstå som en del av laget. 

  Når treneren/lederen har snakket med alle spillere og medtrenere/ledere blir neste steg å gjennomføre et felles møte i gruppa for å bli enig om veien videre med å snu motgang til medgang. 

  Med bakgrunn i samtalene utarbeider så leder i sammen med sine trener-kollegaer og de andre lederne i klubben en detaljert handlingsplan,  en endringsprosess (nye og justerte målbilder) som presenteres på et felles møte.

  Lagsmøte/avdelingsmøte - å gå opp veien videre 

  Når ting ikke har gått etter planen, er det behov for å foreta en evaluering på hvorfor vi ikke har lykkes, og samtidig er det nødvendig å foreta justeringer av veien videre. Det er øverste trinnet i «Lagbyggingsmodellen» (som jeg har skrevet om i et tidligere blogg-innlegg) er   «Nye mål - Justering - Forbedring». 

  Når «ny vei er staket ut brukes  Lagbyggingsmodellen trinn for trinn i det videre arbeidet. For det er å bygge lag ledere og trenere skal bruke mesteparten av tiden sin på.

  Medarbeiderinvolvering er en avgjørende faktor for å lykkes med lagbygging, det utløser energi, forsterker entusiasmen og eierskapet til laget, klubben eller virksomheten du jobber i. Når du blir involvert vil du ta et større ansvar for å oppnå målene. 
  En god lagbygger ser individet og vet hvordan den enkelte medarbeider skal behandles for at de skal lykkes og utvikle seg.  En god lagbygger setter alltid laget foran seg selv.

  Forslag til

   innhold (agendapunkter) på lagsmøtet/avdelingsmøtet:

  • Prioriteringer: Dette vil bli prioritert fremover for å snu utviklingen. Få prioriteringer, men dette er de viktigste faktorene for å bygge laget videre slik at vi kommer på rett spor igjen.
  • De største problemene: Dette er de største problemene vi sliter med som lag, og dette skal vi prioritere å trene på fremover.  
  • «Lette på trykket»: Få ut frustrasjonen din, men vær en lagspiller. Bruk hverandre og mentaltrening for å snu dine holdninger og finne tilbake til den beste utgaven av deg selv, troen på deg selv og laget. Vi har vært så langt nede i «motgangen» at det vil bli vurdert å knytte til oss en profesjonell Mental trener som skal jobbe med hver enkelt. 
  • Fakta: Vi kjenner sannheten, den skal ikke forvrenges. Vi skylder ikke på andre, vi tar ansvar både individuelt og kollektivt for oppgavene vi skal løse.
  • Tilhørighet: Alle er en del av laget (selv du som ikke spiller, eller er sykmeldt?). 
  • Lagånd: Samhandling og lagånd er blant våre viktigste verdier. God lagånd defineres som hvordan vi har det sammen. Alle er pliktig å si fra når noen ikke har det bra eller det er områder der vi ikke viser god lagånd.  Ledereutvikling - hvem er din(e) diskusjonspartner(e)? 

  Er du som leder flink til å sparre med andre ledere, har du noen diskusjonspartnere, et trenerteam eller andre ledere i bedriften du jobber i? Tenk over hvilket nettverk du har som kan være hverandres ventil for frustrasjoner, bygge hverandre opp og støtte hverandre. 

  En god leder er også flink til å sette av tid til seg selv, ta vare på seg selv. 

  Bruk tid hver dag til egen tankevirksomhet rundt hvordan du har det i rollen din som leder. Isoler deg fra ytre påvirkninger og støy slik at du får fullstendig ro til tankevirksomhet , og kan gå inn i din egen «boble». Tenk igjennom hvordan du har det, hva du er god på og hva du har oppnådd? Reflekter også over hva du kan bli bedre på, hva du ikke har lykkes med og hvorfor? Bruk affirmasjoner (positivt formulerte setninger til deg selv) og fortell til deg selv alt du er glad og takknemlig for .. En slik indre dialog vil gi deg ny og positiv energi i din lederrolle.


  Å snu motgang til medgang er mulig

  Ja, det er mulig, men det er ikke gjort over natta. Lagbygging tar tid og det må jobbes langsiktig for å gjenopprette tillit både internt og eksternt. Når du har spilt 21 av 30 kamper, står med en status på fattige 7 poeng, og har sluppet inn 61 mål, da er det bare å se langt etter håpet om å overleve i Eliteserien 2020.  

  Men det nytter ikke å vente til neste år, gjenoppbyggingen av laget og klubben må starte nå.

   


  Det må ryddes opp i hodene (mentalt) til både spillere, ledere og medarbeidere. Å starte opp med målbildeprosesser og lagbyggingen i hele klubben allerede nå vil være avgjørende for å lykkes med en snuoperasjon. 

  Den onde sirkel:

  En bedrift er avhengig av å tjene penger, slik er det også i en fotball-klubb. 

  • For å tjene nok penger er du avhengig av støtte og tillit fra næringsliv og supportere av klubben.
  • I en klubb med dårlige resultat mister supporterne interessen, de orker ikke lenger å se på kampene, spesielt ikke når spillerne viser sin frustrasjon med dårlige holdninger og manglende disiplin. 
  • Færre økonomiske støttespillere gir manglende inntjening og vil igjen føre til behov for kostnadsreduksjoner. 
  • Den onde sirkel forsterkes ytterligere.... runddansen er i gang, klubben og laget sin motgang fortsetter videre.... og slik går det til sirkelen brytes.    Det er bare en mulig vei for å bryte den onde sirkelen, og det er å se seg selv i speilet og starte på en bratt oppoverbakke, eller gå trinn for trinn i en lang trapp. 

  Lagbygging i hele klubben må til f

  or å gjenopprette tillit og trygghet både internt og eksternt.
  Bildene som jeg har brukt i dagens Blogg har jeg tatt på Stabekk og Fornebu tidligere i høst, et lite tankekors?

  OBS:  

  Det er en stor jobb å snu motgang til medgang, men det er mulig å få til. Lagbygging i alle ledd er løsningen, rydd trinn for trinn!

  Heia Aafk, dette går bra, men oppryddingen og lagbyggingen starter i dag!


  Send meg gjerne en e-post om du ønsker å komme i kontakt med meg, og om det er noe jeg kan hjelpe deg med.  Ønsker du å lese flere av mine blogg-innlegg trykk på «Hjem-knappen» nederst på siden. 

   

   

   

   

  Her er link til lagbyggingsmodellen som jeg har skrevet om tidligere.


   


  Med vennlig hilsen

  Bernt-Åge Grimstad


  PS: Under er en øvelse som jeg anbefaler å bruke for å bygge opp selvfølelsen til hver enkelt og som fremmer god lagånd.

  ——————————————————————————-

  En øvelse som bygger opp individet og fremmer lagånd

   Her er en god øvelse som også kan brukes for å bygge opp hver enkelt spiller/medarbeider :

  Alle i teamet får i oppdrag å skrive ned noen gode sider og egenskaper om personene i teamet eller avdelingen. Det å si noe positivt om andre rett frem hjertet, skaper positiv energi og løfter den enkelte og avdelingen. 

  Når alle har skrevet ned noe om alle i teamet, tar du en gjennomgang av hver person og alle leser opp det de har skrevet om personen.  Det samme gjentas til alle har vært igjennom. Personen som mottar «omtanken» noterer ned alt som blir sagt om seg og kan da ta det frem igjen senere når hun/han trenger tilførsel av « ny energi». 

  Når du  leser igjennom notatene i en senere anledning vil det gi deg en god følelse, det vil øke selvtilliten din og vil vekke gode tanker som ; «ja, det er mye jeg er flink til og som er bra med meg....»