Glede - en av tre viktige grunnverdier i en organisasjon


TRE viktige grunnverdier i en organisasjon er kjærlighet, sannhet og glede.  Der disse verdiene er sentrale vil bære preg av et godt arbeidsmiljø med fornøyde medarbeidere. Ledere som bruker disse grunnverdiene legger et godt fundament for trygghet og trivsel. Brukes disse grunnverdiene på alle ledernivå i en virksomhet vil det bidra til en åpen og ærlig kommunikasjon, og føre til frigjøring av store mengder energi, som igjen skaper utvikling mot nye mål.  

Når du kommer inn eller er i kontakt med en bedrift eller virksomhet som bruker disse grunnverdiene,   vil du merke at der er en positiv atmosfære. Bare noe så enkelt som å bli møtt med et smil skaper glede. 

Du får også lyst til å komme tilbake der du føler deg velkommen. 

En bedrift eller virksomhet med kunder:

«Den gode sirkel»

—> fornøyde ansatte gir 

—> fornøyde kunder 

—> fornøyde kunder blir til flere fornøyde kunder

 —> mange fornøyde og lojale kunder 

—> gir økt inntjening

Mangel på disse grunnverdiene vil føre til mistrivsel og frustrasjon. Frykt og usikkerhet, det motsatte av kjærlighet og sannhet, vil råde i en slik organisasjon. En organisasjon med frykt og usikkerhet vil også mangle glede. 

Grunnverdiene henger sammen, mangel på en av de, vil få negativ effekt på de to andre. 

Å lede i glede

Når dine medarbeidere gleder seg til å gå på jobb hver dag, så legges det et godt grunnlag for å skape mer sammen.  Glede har en smittende effekt og det fører til økt tilførsel av energi. Energi og glede skaper også større kreativitet. 

Noe som fremmer arbeidsglede er å ta seg tid til en timeout i det daglige, snakke sammen om andre ting enn selve jobben, del morsomme opplevelser og le litt sammen.  Etter en liten timeout jobber dere lettere og mer effektivt.  

Det er forsket på at bevisst bruk av humor øker begeistring, prestasjonsnivå og lønnsomhet.


Humor og glede gir ny energi

Jeg elsker å se på Parterapi. Når sesong 4 var klar på fredag , gikk det ikke lenge før jeg hadde sett de to første episodene som da var tilgjengelig. Kevin Vågenes er en fantastisk skuespiller, og jeg er imponert over hvordan han klarer å mestre så mange roller.  Av alle rollefigurene så er 

Kjell-Simen min aller største favoritt.

 

Humor og glede er terapi i seg selv. Å spre glede kan være svært smittsomt. Siden vi enda ikke har en vaksine mot Korona, så er nok å spre glede kanskje den aller beste medisinen vi har nå. Det er mer energi der det er glede, mangel på glede fører til usikkerhet og mistrivsel. Mine gamle helter

Takket være NRK sitt rikholdige arkiv, som vi nå har fått tilgang til, kan vi mimre og kose oss med gamle helter. Selv om både  Rolv Wesenlund og Trond Kirkvaag dessverre er gått bort, så lever figurene de skapte i beste velgående.  Det er mange gledesstunder vi kan takke de for. 


Figuren Marve Fleksnes med alle sine levende og følelsesladede  ansiktsuttrykk er bare fantastisk. Bildet er fra episoden Blodgiveren.  Blodgiveren ble faktisk også gitt ut på LP-plate, og jeg har den i mitt slunkne «platearkiv» enda.Her er en av Trond Kirkvaag sine mange figurer og uttrykk. Jeg vil tro at de hadde det kjempemoro når de jobbet med sine innspillinger. Parodiene hans var ofte bedre enn originalen.  Bildet er fra et innslag om dukketeater, der han hadde tråder som en dukke.
Spre glede - Kast en fisk 

Pike Place Fish Market 

i Seattle ble verdensberømt ved at medarbeiderne skapte oppmerksomhet og fikk økt arbeidsglede ved at de kastet fisk til hverandre. Det utviklet tilhørigheten (lagånden) samtidig med at det ga økt kundetilfredshet, flere kunder og økt lønnsomhet. Med bakgrunn i arbeidsgleden som oppsto på Pike Place Fish Market ble «The Fish Philosophy» utviklet. Man kaster ting til hverandre for å spre glede i hverdagen. «The Fish Philosophy» er blitt brukt i mange bransjer for å fremme arbeidsglede, teamwork og kundetilfredshet. 

Det ligger mange videoer på YouTube om Pike Place Fish Market  og «The Fish Philosophy». Her er en av mange linker som ligger på YouTube:

Du finner også mye om Pike Place Fish Market på Instagram #pikeplacefishco
Kast en «Nettfisk» - del noe som gir glede

Men hvordan kan  man få til dette nå i Koronaens tid der mange kanskje også har hjemmekontor? 

Ikke kan vi kaste ting til hverandre heller, for da må vi sprite oss eller vaske hender etter hver gang noe blir kastet til oss?

Ja det kan bli svært vanskelig å kaste fisk til hverandre når noen sitter på hjemmekontor. Bruk kreativiteten. 

Kreativiteten  øker når vi blir «tvunget» til å gjøre noe utenom et fast mønster. Det har dukket opp mange nye gode idéer etter at Korona gjorde sitt inntog i mars 2020.  Mange har tatt i bruk nettmøter og blitt rene eksperter på det selv om de aldri hadde brukt det før.


Så bruk kreativiteten til å spre glede, ta en timeout sammen og del noe morsomt.  Det er faktisk enda viktigere nå når vi ikke kan være sammen fysisk i samme grad som i en normalsituasjon. 

Oppfordringen blir: «Kast en Nettfisk» når det ikke er mulig å samles fysisk - Sett av tid til en timeout for å spre litt glede til hverandre!


Med vennlig  hilsen

Bernt-Åge Grimstad

PS: Ønsker du å lese flere av mine Blogg-innlegg trykk på hjem-knappen nederst på siden.