Hva er et ledertalent?

For tolvte gang skal E24 kåre årets ledertalent under 35 år i norsk næringsliv, i år i samarbeid med Mercuri Urval, NHO og Finn.no. Det er laget noen kriterier som juryen skal vektlegge og det det skal kåres vinnere i flere klasser. 

De som kjenner til et ledertalent under 35 år kan sende inn forslag på «sin» kandidat, den de mener fortjener å være med i kåringen av årets Ledertalent 2020. 

24.juni hadde E24 et intervju med NHO -sjefen Ole Erik Almlid i tilknytning til Ledertalent kåringen. 

Almlid  sier at det har vært en tøff tid etter Korona traff Norge i mars, og han antyder at det vil ta tre år før økonomien er tilbake på samme nivå som ved inngangen til 2020, og at samfunnet kommer til å være preget av krisen i ti år fremover. Tiden etter Korona har vært tøff for mange bedrifter. Mange arbeidstakere har opplevd å bli permittert eller å miste jobben.

Almlid sier at det i krisetider stiller store krav til ledelse, og han trekker frem tydelighet, ærlighet og besluttsomhet som viktige lederegenskaper man spesielt trenger når lederen må håndtere situasjoner som snur opp ned på virksomheten. Vi trenger ledere som står opp og tar ansvar, jobber og ser nye muligheter sier han. I krisetider, sier han,  at det også er spesielt viktig å sørge for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere. 

Almlid mener det vil komme mange lederskifter etter Korona-krisen, og det kan bety muligheter for unge talenter.

Men hvordan kan vi definere best et ledertalent og hvilke kvaliteter som kreves av fremtidige ledere?


Fremtidens ledere  - verdier og kvaliteter

23.april skrev jeg et innlegg «Ledertyper på godt og vondt». I det innlegget satt jeg opp noen nøkkelord (verdier/kvaliteter) som jeg mener vil være viktige å etterleve om du vil lykkes som leder. 

Jeg håper derfor juryen som skal kåre årets ledertalenter vurderer om kandidatene står for verdiene / kvalitetene som er gjengitt i  bildet under. I det samme innlegget skrev jeg videre: 

«Til å lede oss gjennom Korona-tiden, og ikke minst når vi har lagt Korona bak oss, trenger vi tydelige ledere som tør å stå frem og som ser viktigheten av å bygge opp igjen vår klode basert på bærekraft, klimavennlig energi og et mer rettferdig økonomisk system.

Vi trenger ledere som er opptatt av samarbeid både lokalt, nasjonalt og globalt. Ledere som kan skape nye arbeidsplasser til gjenvinning og bedre utnyttelse av våre ressurser. Videre vil det være et stort behov for ledere som kan gå foran med å utvikle og ta i bruk nye energiformer i kombinasjon med gode teknologiske løsninger.» 

Manglende menneskekunnskap hos ledere?

12.juni kom jeg over en artikkel i Ledernytt/Lederblogg. Der belyser Frode Dale at de fleste «dårligere ledere» har ikke nok fokus på det relasjonelle, de har trolig rett og slett ikke nok menneskekunnskap. 

Dale kommer også opp med et «nytt begrep»  i forhold til menneskekunnskap, menneskekjennskap. Han mener at vi må bli mer opptatt av menneskekjennskap i form av å bli bedre kjent med hverandre. Når vi blir bedre kjent med hverandre får vi også større forståelse for hverandre og hverandres ulike personlighetsprofiler.

Slik jeg ser det så er Menneskekunnskap i ordets vieste forstand  helt avgjørende om du skal lede andre. Du må kjenne de du skal coache og utvikle i teamet ditt.  Du må vite hva dine medarbeidere er god på, hva som motiverer de og gjennom menneskekunnskap bevisstgjøre den enkelte sin nåværende og «mulige» fremtidig rolle i teamet ditt/virksomheten. (Se innlegget mitt om Lagbyggingsmodell - veien til varig suksess 27.mai).

God ledelse viktig i en usikker og endret jobbhverdag

STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) har gjennomført en studie om arbeidsmiljø og ansatte sin psykiske helse. Der kommer det frem at visse typer lederatferd kan hjelpe til med å forebygge psykiske påkjenninger som følge av endringer. Korona med store endringer i arbeidslivet, permitteringer, oppsigelser og endringer i arbeidsinnhold med utstrakt bruk av hjemmekontor påvirker ansatte sin psykiske helse. 

I en slik periode kan «God ledelse» forebygge uforutsigbarhet og usikkerhet på jobben viser undersøkelsen som nylig er publisert av STAMI (Lise Fløvik, doktorgradsstipendiat). I tillegg til god ledelse kom det frem at det er viktig med klarhet i hva som forventes (rolleklarhet) av oppgaver som skal løses (forutsigbarhet), sosial kontakt og støtte fra kollegaer. 

Studien viste at medarbeidere med en leder som fremstår som inkluderende, rettferdig og støttende hadde lavere risiko for senere psykiske plager.

Forskningen og studiene fra STAMI bekrefter mine erfaringer

Det er kjekt å lese når forskning/studier bekrefter mine egne erfaringer. En leder som bruker grunnverdiene kjærlighet, sannhet og glede i sitt lederskap legger et godt fundament for trygghet og trivsel i enheten hun/han leder. 

Frykt og usikkerhet vil råde i en organisasjon der leder ikke bygger teamet sitt på disse verdiene. Helseskadelige ledere bygger sitt lederskap på frykt . 

En leder som innfrir forventningene til sine medarbeidere evner også å skape glød og entusiasme.

Jeg vil avslutte med et bilde på «Slik ønsker jeg å bli behandlet:  

Ta gjerne kontakt med meg på e-post:


God sommer !!

Med vennlig hilsen

Bernt-Åge Grimstad