Koronatid til ettertanke

 

Ålesund 20.mars 2020

Vi er inne i en spesiell situasjon med Koronavirus, lav kronekurs og lav oljepris. Norge har tatt pause. Det er som tiden har stoppet opp. På kort tid har vi fått snudd hverdagen vår opp ned. Hele samfunnet vårt går på lavgir. Flere opplever permitteringer og at inntekter uteblir. Det er kultur-og idrettspause. Vi blir oppfordret til å holde oss hjemme og ikke oppsøke folk.

I forhold til situasjonen Norge og verden nå er inne i så er det naturlig at det dukker opp mange negative tanker. Negative tanker skaper frykt.  Frykt for å bli sjuk, frykt for egen økonomi, frykt for å miste noen vi er glad i og frykt for å miste jobben.

Tanker er energi. Det vi tenker det blir vi. Om vi tar inn negative tanker vil det være det som styrer oss. Vi bestemmer hva vi tenker. Tanker og følelser er enten forankret i frykt eller kjærlighet, ytterpunktene på skalaen. Kjærlighet har høy frekvens, oppbyggende og positiv energi. Kjærlighet fører til inkludering og samarbeid.  Frykt har lav frekvens, negativ energi. Fra frykt oppstår irritasjon, bekymring, tvil, sinne, sorg og misunnelse.  

I den nye Korona-situasjonen vi er kommet i,  blir vi bombardert med «negative» nyheter som kan føre til mye bekymring.  Det er derfor viktig at vi prøver å skjerme oss selv mest mulig for slike ytre påvirkninger. 

 

Hvordan kan vi klare å snu negative tanker og følelser til å tenke positive tanker i en slik ekstrem situasjon? 

Vi kan snu negative tanker og følelser ved å fokusere på glede, harmoni, tilgivelse, takknemlighet, omsorg, fred, toleranse og samarbeid. 

Sett pris på deg selv og andre.  Finn noe som er bra og fokuser på det. Fortell til deg selv alt du er glad og takknemlig for. Begynn setningen med «Jeg er så glad og takknemlig for.......»

Setter du pris på deg selv, vil du bli bedre kjent med «deg selv».  Blir du bedre kjent med deg selv, vil du åpne mer opp for dine indre følelser, din intuisjon. Bruker du intuisjonen, lytter du til hjertet – din indre stemme. Lytt til din intuisjon og stol på den.  Du vil da lettere finne det du brenner for,  hva som er din lidenskap, og hva du ønsker å bruke tiden din på.

Finner du det du brenner for (din lidenskap) vil du få energi og utholdenhet til å gjennomføre det. Ha tro på deg selv og tenk; 

«Når andre har klart dette så er jeg helt sikker på at jeg også vil klare det.»   

Setter du av tid til ettertanke vil du kanskje finne ut at du ønsker å gjøre noe annet enn det du gjør idag. Finner du noe du elsker å jobbe med vil du oppleve mindre stress fordi du gleder deg hver dag til å jobbe med å fullføre drømmen din.

Når du har bestemt deg for et mål, visualiser at du allerede har nådd det. Se for deg «sluttproduktet»,  beskriv situasjonen og tidspunktet når du har lykkes. «Ditt fremtidsbilde» beskriver du i detalj med dato/år, hvordan situasjonen er når du har lykkes og har nådd målet ditt. 

Du kan gå hele veien fra tidspunktet du er i mål og stegvis bakover til starttidspunktet (idag) ved å sette deg delmål for hvor du skal være og når.  Dette er en alternativ måte å gjøre det på enn den jeg beskrev i bloggen 9.mars om Målbildeprosess.  Du går altså motsatt vei,  starter med målet og setter deg delmål tilbake steg for steg til du er kommet tilbake til start-tidspunktet.  Begge metodene kan brukes når du skal jobbe med måloppnåelse og målbildeprosess.

Det er ofte i motbakke de beste idéene blir klekket ut,  og  vi finner ut hva vi egentlig ønsker å bruke tiden vår på. I ettertid av Korona vil det helt sikkert være mange nye tjenester og produkter som ble skapt når Koronaviruset herjet for fullt. 

I vanskelige tider må vi gjøre ting på andre måter.  Det vil da dukke opp behov for nye tjenester og produkt.  Når noe oppleves tungt og vanskelig blir vi mer bevisst på hva som virkelig betyr noe.  Vi lærer å sette mer pris på hverandre. Vi oppdager at det er enkle ting som betyr mest.   

 

Ta vare på hverandre, dette klarer vi sammen!

Ta gjerne kontakt med meg:


Med vennlig hilsen

Bernt-Åge Grimstad