Lagbyggingsmodell -

  

veien til varig suksess

Ålesund 27.mai 2020

Hva er lagbygging?

«Lagbygging er å etablere felles verdier og en plattform som vil være bærende for slik vi vil fremstå i et fellesskap. Lagbygging er å skape en felles forståelse for hva vi som lag identifiserer oss med, og  hvordan vi sammen skaper energi til å nå nye mål.»

Å bygge lag

Lagspill er å spille på lag med hverandre. Lagspill er å systematisere og utvikle individuelle ferdigheter til beste for laget (teamet).

 • Å definere sterke og svake sider
 • Å fordele ansvar
 • Å gjøre hverandre gode
 • Å utnytte forskjeller
 • Å oppdage og utnytte alle ferdighetene vi inneharViktigheten av å jobbe i team

«Når to eller flere mennesker kommer sammen og jobber mot et felles mål utvikles en sterk kraft.» 

Disse ordene skal tilhøre Andrew Carnegie som var en av historiens mest suksessrike forretningsmenn.  Han så på lagbygging som et av de viktigste virkemidlene til å oppnå suksess.

Lagbyggingsmodell

 

Jeg har satt sammen en enkel lagbyggingsmodell som illustrerer hvordan du som leder kan oppnå varig suksess med lagbygging om du følger stegene som er beskrevet i modellen.   

Rekkefølgen er ikke helt tilfeldig, men det er viktig å jobbe kontinuerlig med alle stegene. Slik jeg ser det vil modellen kunne brukes som et utgangspunkt i alle former for lagbygging enten du er trener/leder for et fotball-lag, er leder/trener for et lag/team innen en annen idrett, er leder for en organisasjon, er leder i en bedrift eller virksomhet. Det er de samme grunnprinsippene som gjelder uansett.  

Her er modellen for lagbygging, veien til varig suksess:
Tilhørighet - Fellesskap - Identitet - Lagånd - Drakt - Vi er

På fotballspråket er det et uttrykk som sier; «vær stolt av drakta du bærer.» 

Når du får på deg en fotballdrakt blir du en del av et fellesskap, en vi følelse «Vi er.... og vi er stolte av å være en del av dette laget»  «Vi skal kjempe sammen.»  Drakten skaper en felles identitet, et godt grunnlag for å bygge et lag. 

Bildet under er fra min første fotballkamp, faktisk så tror jeg at det var den første fotballkampen for de aller fleste på bildet. Laget er Real Hessa og vi er klar for treningskamp mot et Vigra-lag på Synnes Stadion. «Manageren» bak til venstre, anstendig antrukket også med hatt for anledningen,  er min far Sven Grimstad.  

9-åringen Bernt-Åge er nummer 3 fra venstre i første rad. 

Real Hessa deltok mange år i Sunnmørsposten sin cup for «gatelag, bydelslag og andre aldersbestemte lag fra distriktet rundt Ålesund.» 

Draktene er «de gamle draktene» til Hessa I.L.

Hessa I.L. lå i «dvale» fra1952-1972. Vi hadde bare 10 drakter,  så derfor er det ikke alle på bildet som har drakter. Selv om draktene heller ikke hadde nummer på ryggen, var vi virkelig stolte av å kunne springe ut på gresset som Real Hessa-spillere.   Hvorfor  Real Hessa ble navnet var selvsagt på grunn av at det store laget i Europa på den tiden var Real Madrid. Der spilte blant annet den aller beste spilleren i Europa på den tiden, Ferenc Puskas.  


Ja, guttene på bildet dekket nesten fullt ut Steg 1 i Lagbyggingsmodell-modellen ; Tilhørighet - Felleskap - Identitet - Lagånd - Drakt - Vi er.  

Lagånd er temperaturen på hvordan vi oppfører oss og opptrer overfor hverandre. 

Lag som kjennetegnes med «god lagånd» er «lag» med spillere /medarbeidere som står opp sammen for hverandre,  og gleder seg over fremgangen til hverandre og laget.  

Personer som identifiserer seg med bedriften/virksomheten får en sterk lagfølelse og tilhørighet. Stolte og engasjerte medarbeidere skaper en posistiv stemning og energi.

Misjon - Visjon - Verdier - Dette står vi for - Vi vil - Vi kan

Klarer du som lagbygger å skape en felles forståelse for misjon og visjon, vil identiteten og fellesskapsfølelsen forsterkes ytterligere. Bygges i tillegg verdiene rundt grunnverdier som kjærlighet, sannhet og glede, har du som leder allerede lagt et godt grunnlag for god lagbygging. 

Individuelle ferdigheter -  Kunnskap - Bevisstgjøring - Spisskompetanse - Trene 

 

Å inneha og utvikle individuelle ferdigheter som teamet har nytte av er avgjørende for å lykkes med lagbygging. 

Under er noen nyttige spørsmål du som lagleder kan stille til dine medarbeidere for å fremme  

 individuell bevisstgjøring.

 • Hva kan du?
 • Hva er du god på?
 • Hva kan vi bruke deg til?
 • Hva motiverer deg i din jobb?
 • Hva er dine sterke sider?
 • Hvilken spisskompetanse innehar du?
 • Hva kan du lære andre?
 • Hva må du trene mer på?
 • Hva kan du trene andre til å bli god på?
 • Hvordan kan du motivere dine kollegaer i teamet?

 • Tålmodighet til å trene, trene og trene på forbedring av individuelle ferdigheter og spisskompetanse vil gi resultat. Min erfaring er at det i næringslivet kan settes av mer tid til trening. 

  En god lagbygger hjelper sine medarbeidere til å få eierskap til sin egen utvikling og bli ekspert på seg selv.  

  Plan - Organisering - Rolleavklaring - System - Lagoppstilling 

  Neste steg i modellen blir at leder tar en gjennomgang av de individuelle ferdighetene for å avsjekke om «laget» innehar den nødvendige kompetansen. 


  • Hvordan er sammensetningen av teamet mitt i forhold til målene vi skal oppnå på kort og lang sikt?


  • Hvordan skal jeg best sette opp laget for å få det beste ut av hver enkelt? 
  • Hvordan finner vi den rette balansen, eller hvilket system (organisering) som passer best i forhold til de ferdighetene vi innehar?


  Et godt organisert fotball-lag kan ha individuelle ferdigheter som er dårligere enn motstanderen i alle posisjoner, men likevel være et bedre lag.  God organisering kan kompensere for manglende individuelle ferdigheter til en viss grad, men det er viktig å alltid være klar på hvilke ferdigheter er mangelfull og må forsterkes.  Du må alltid spille med det laget du har tilgjengelig, men en god lagleder evner å sette sammen laget sitt på en slik måte at de jobber godt sammen og utfører oppgavene i rollen de er tildelt. 

  Er du landslagssjef I fotball så kan du velge fra øverste hylle de du mener er de beste spillerne til å dekke alle roller i laget.  Du kan finne de spillerne som til enhver tid vil passe best inn i det systemet du velger å spille mot ulike motstandere. Likevel må du  inneha evne til å sette sammen laget av spillere som jobber godt sammen for hverandre, og som  samtidig innehar spisskompetansen som kan være avgjørende for å lykkes.  

  Et spørsmål du må stille deg selv som lagbygger er om mangelfull kompetanse kan utvikles av eksisterende medarbeidere,  eller om du må få inn nye til teamet som innehar den kompetansen som mangler. En avveining blir da hvor lang tid vil det ta å utvikle manglende kompetanse av eksisterende medarbeidere, kontra kostnaden med å hente inn en ny «spiller» som du umiddelbart kan sette direkte inn på laget.   


  Relasjonelle ferdigheter - System drill

  Her er noen spørsmål og tanker i tilknytning til å forsterke relasjonelle ferdigheter:

 • Hvordan lærer vi hverandre bedre å kjenne?
 • Hvordan er samspillet mellom medarbeiderne (ulike personlighetstyper, se innlegget 19/5  om typeteorier)? 
 • Hvordan kommuniserer vi med hverandre?
 • Hvordan jobber laget sammen?
 • Hvordan oppfører vi oss sammen?
 • Hvordan bygger vi tillit og skaper trygghet til hverandre?  
 • Hvor mye tid må vi sette av til drilling av relasjonelle ferdigheter  (en avgjørende faktor for å lykkes med lagbygging)? 
 • Hvordan gjør vi hverandre gode? 
 • Hvordan tar vi imot nye Kollegaer?
 • Hvordan gir og tar vi imot ros og ris?
 • Hvem kan gå foran med sin kunnskap og erfaring på sitt felt og samtidig bygge opp de andre i teamet på det de selv er gode på?

 • Til bedre et lag/team kjenner hverandre jo bedre vil relasjonene og samspillet fungere. Et lag med gode relasjonelle ferdigheter vil også være tryggere på hverandre. Kjenner spillerne den enkelte sine sterke sider vil laget lettere kunne utnytte disse. Om laget har noen svake sider vil de lettere kunne tas tak i og utvikles dersom alle i teamet kjenner til de. 


  Tro - Selvtillit - Bryte nye barrierer

  Har vi tro på det vi holder på med? Hvordan er det med selvtilliten? Evner vi å bryte nye barrierer?

  En god lagbygger gjør sine medarbeidere bevisst på sitt potensial og får de til å ta ansvar for  egen utvikling. En medarbeider som er bevisst sine egne ferdigheter får økt motivasjon og større tro på hva som er mulig å oppnå med dette laget. Følelsen av å lykkes sammen med andre fører til økt individuell selvtillit og sammen med laget blir du i stand til å bryte stadig nye barrierer.  

  Mål - Målsetting - Dette ønsker vi å oppnå

  Involver dine medarbeidere i hele prosessen rundt mål og målsetting. Medarbeiderinvolvering utløser energi, forsterker entusiasmen og eierskapet til bedriften/virksomheten/ laget/teamet. 

   

  • Er målene tydelig nok og identifiserer de enkelte seg med målene? 
  • Vet alle i teamet hvilke oppgaver de må løse og ta ansvar for slik at laget når målene sine. 
  • Er det laget en tydelig handlingsplan som beskriver alle tiltak som må gjennomføres for å nå målene?

   

  Nye mål - Justering - Forbedring

  • Hva har vi oppnådd? 
  • Har vi nådd målet vi satt oss? 
  • Hvorfor nådde vi ikke målet?  Å foreta justeringer og gjennomføre forbedringer av «våre målbilder» underveis kan være både nyttig og nødvendig. Uforutsette hendelser (f.eks. en pandemi ala Korona) vet vi vil kunne påvirke den utviklingen vi så for oss tidligere.  Det kan derfor bli nødvendig å justere målsettingen ned eller opp om forutsetningene er betydelig endret.

  Et annet aktuelt scenario vil kunne være at laget har utviklet seg med stormskritt.  Positiv utvikling av ferdigheter både individuelt og relasjonelt gjør at målene kan justeres betydelig opp for neste periode.

  Medarbeiderinvolvering

  Medarbeiderinvolvering utløser energi, forsterker entusiasmen og eierskapet. Medarbeidere som blir involvert vil ta et større ansvar for å nå målene. 

  En god lagbygger ser individet og vet hvordan hun/han behandler den enkelte for at de skal lykkes og utvikle seg. En god lagbygger setter alltid laget foran seg selv. 

  Lagånd er temperaturen på hvordan vi oppfører oss og opptrer overfor hverandre. team med god lagånd kjennetegnes med at alle står sammen og gleder seg over fremgangen til laget og hverandre.

  Ønsker du støtte til å gjennomføre lagbyggingsprosesser eller utarbeidelse av målbilde send meg en forespørsel ved å klikke på knappen FORESPØRSEL under.


  Med vennlig hilsen

  Bernt-Åge Grimstad