Tro - Selvtillit - Bryte nye barrierer

«Har vi tro på det vi holder på med? Hvordan er det med selvtilliten? Evner vi å bryte nye barrierer?En god lagbygger gjør sine medarbeidere bevisst på sitt potensial og får de til å ta ansvar for  egen utvikling. En medarbeider som er bevisst sine egne ferdigheter får økt motivasjon og større tro på hva som er mulig å oppnå med dette laget. Følelsen av å lykkes sammen med andre fører til økt individuell selvtillit og sammen med laget blir du i stand til å bryte stadig nye barrierer.»

Teksten over er et av stegene i Lagbyggingsmodellen . 

Men, hvordan er du selv som en del av laget? Hva kan du selv gjøre for å være en bedre lagspiller?

 • Er du bevisst på ditt eget potensial?
 • Tar du ansvar for din egen utvikling?
 • Hvordan er det med selvtilliten din, har du tro på deg selv?
 • Gir du energi til andre,  eller tapper du dine medspillere for energi?

 • Vi opplever nok alle at vi har dager der vi føler at alt er bare «dritt». Dager der vi føler at vi ikke strekker til. 

  På slike dager kan vi miste troa på oss selv, en følelse av at «Alle andre får det til, men ikke jeg.»

  Dagen ble ikke slik som jeg hadde tenkt. Oppgavene som jeg skulle løse er fortsatt ikke ferdig  ved dagens slutt, og jeg blir stresset. For det er på grunn av det vi ikke får gjort vi blir stresset. 

  Du kan også ha opplevd at du lider av prestasjonsangst, det som du skal gjennomføre synes du  aldri blir bra nok. Du kan ha dager da alt hoper seg opp, skuldrene er kommet over hodet,  og samme hva du gjør så føler du deg mislykket. Mens bunken bare vokser går selvtilliten din motsatt vei. Oppgittheten er i ferd med å ta bolig i deg. 

  Likevel det er lov å ha en dårlig dag, men det er ikke lov å la det gå utover omgivelsene dine? Du må da ta tak i deg selv og din væremåte.  Forhåpentligvis vil du oppleve at det kanskje bare er en liten justering som skal til for å gi deg og dine omgivelser en mye bedre hverdag.

  Å stresse ned

  Når du opplever at stresset øker er det lurt å finne en løsning som får ned stress-nivået ditt. for når du er stresset er du anspent og sliter med å gjennomføre oppgavene dine.  Det er det du ikke får gjort som øker stressnivået ditt.  Fokuser derfor på det du har fått til og utført,  ikke på  det du ikke har fått gjort.

  Når du føler stresset øke er det lurt å bryte av og gjøre noe annet som klarner hjernen, hjernetrening.

  Høyt stressnivå over lang tid kan føre til depresjon og utbrenthet. Symptomene kan snike seg inn uten at du selv blir klar over det. 

  Du må finne din egen greie som virker mot stress, og her er noen tips du kan prøve:

 • Ta en kort pause med en kollega for å le litt eller få tankene på noe annet
 • Avbryt med en treningsøkt
 •  Gå en liten tur i frisk luft 
 • Se en fotballkamp (eller dyrk en annen hobby)
 • Oppsøk stillheten i naturen 
 • Pusteteknikk øvelse
 • Meditasjon
 • Massasje
 • Avtale time med en «Stress Coach»
 •  

  Du må finne det som passer for deg, og du må ta grep før du blir syk eller så blir du en dårlig medspiller som forsurer miljøet du er en del av.

    

  Helt nederst på siden er en øvelse om pusteteknikk (Pusteteknikk stress av Camillo Løken) som du kan prøve når du føler stress. 

  Om du er klar for å prøve en «Stress Coach» da kan det være nyttig at du tar en nærmere titt på hjemmesiden til Kristin Weholt  - Din coach i stressmestring og karrierespørsmål (se link til side under), eller en annen som jobber med stressmestring:

  https://www.kristinweholt.no/


  Energigiver eller energitapper

  Det kan ofte ses på lang avstand om du mistrives med deg selv (om du da ikke er av den typen som ikke viser følelser)?  

  Er du en energitapper kan det være en lidelse å jobbe sammen med deg. En energitapper trekker energien ut av sine medspillere eller kollegaer? Du er da en person som henger deg opp i negative ting og kommer stadig med oppgulp og motforestillinger selv om noen kommer med gode idéer. 

  Ja, om du oppfører deg slik,  da er du en dårlig medspiller.  Du kan da, uten selv å være klar over det, opptre som en «brennesle» for dine omgivelser. En brennesle svir kraftig når du kommer nær den.

  Du har kanskje opplevd kollegaer som er på denne måten, sitronene som forsurer hele organisasjonen, de såkalla grinebiterne.   Grinebiterne leter hele tiden leter etter noe negativt å ta tak i. Slike personer kan drepe all motivasjon og tappe all energi ut av en organisasjon.  

  Brenneslene eller sitronene kommer med uttalelser som: 

  • Nei dette har vi prøvd før, det fungerer ikke. 
  • Nei, alt var mye bedre før.  
  • Dette er elendig.
  • Ingenting av dette vil fungere.


  I «grinebiterne» sine øyne er det er alltid andre sin feil for at vi eller en selv ikke lykkes. Er du en person som alltid skylder på andre for at suksess uteblir? Er du en person som tapper energi i stedet for å tilføre energi? Er du en brennesle?

  Pass på at du selv ikke er en energitapper.  Vær en person som gir energi til dine medspillere. Ikke vær den som rister på hodet til alt andre prøver å skape eller få til.

  Jeg mener ikke at du skal være en såkalt «hallelulja-person» der alt er så veeelldiiig bra. Der alt er bra uansett hvor dårlig det er. 

  Det blir falskt når personer fremstår som om: «Alt er bare herlighet og glede uansett hvor galt det er stilt.» En slik motsatt innstilling kan være minst like skadelig for en organisasjon. I en slik organisasjon er det ingen problem eller utfordringer, alt bare flyter videre uten at noe utvikling skjer, før de plutselig oppdager i sin kos at de er totalt ute på alle områder.   

  Det er mange måter å gi tilbakemeldinger på. Tilbakemeldinger om at «alt er bare flott og fantastisk (uten at det er det)» vil forhåpentligvis bli avslørt som falske og usanne. 

  Gis det tilbakemeldinger eller uttalelser der alle gode forslag slaktes, så drepes initiativ. 

  En ærlig og åpen kommunikasjon der det er takhøyde for å komme med konstruktive tilbakemeldinger er nok måten å gjøre det på. En åpenhetskultur der det blir satt pris på konstruktive tilbakemeldinger og at medarbeiderne fremmer nye idéer, bidrar til å skape ny vekst. 

  En som er enig i alt og synes alt er bra vil være med på å «fremme» stagnasjon og at forbedringsområder ikke blir tatt tak i. En organisasjon som lener seg tilbake i all sin herlighet vil ikke være i stand til å skape ny utvikling, en slik organsisasjon vil sovne. En organisasjon som ikke er åpen for å motta konstruktive tilbakemeldinger vil hindre ny utvikling.  Ledere som ikke er mottagelig for å lytte til tilbakemeldinger er for opptatt av egen makt og posisjon fremfor avdelingen og laget, slike ledere er ikke lagbyggere. 

  Men hvordan tar vi tak i energitapperne? 

  Når kulturen med tapping av energi får lov til å vokse kan den smitte fort og drepe ethvert initiativ i en organisasjon. Energitapping er et smittsomt virus og kan ta livet av en organisasjon om den får anledning til å spre seg. En medisin som virker er å dyrke frem kulturbærere.


  Kulturbærerne

  Som leder er det viktig at du observerer hvem som er kulturbærere i organisasjonen du er leder for. Ser du hvem som går foran, hvem som vil dra lasset sammen med deg? 

  Skaper du som leder nok trygghet til at medarbeiderne dine tørr å stå frem og vise hvem de er, hva de kan og hva de står for ? 

  Vær en medarbeider som står frem som om er en aktiv medspiller for de du jobber sammen med og andre du møter på din vei:

   

  Gi dine medspillere plass til å få vise sitt potensiale, løft de opp og la de skinne.
  Vær en aktiv medspiller - en  kulturbærer og medskaper for dine kollegaer.  Her er noen tips til ledere for å bygge og styrke bedriftskulturen:

 • Observer hvem av dine medspillere som går foran i teamet med vi vil og vi kan, bruk de som eksempel på ønsket atferd
 • Belønn ønsket atferd, det skaper smitteeffekt
 • Belønn ved neste anledning «nye» som fremstår med ønsket atferd
 • Sett av tid til kreativitet i felleskap for å skape trygghet til å komme med gode forslag til ny utvikling og fremgang. • Gi andre energi - vær en lagspiller 

  Sørg for at du ikke er en energi-tapper.  Om du har en dårlig dag på jobben så la det ikke gå utover dine medspillere eller arbeidskollegaer. Si fra til de du har rundt deg at du i dag er litt utafor, det må være lov av og til.  Sannsynligvis vil du da møte en utstrakt hånd som kan bidra til å snu at du har stått opp med feil fot. Av og til skal det lite til å snu en negativ dag til at den blir mer positiv. 

  Du kan  gjøre mye selv for å forbedre hverdagen din, og ikke minst få en bedre start på dagen. Start dagen med å verdsette deg selv. Tenk på det du er glad og takknemlig for,  og det du gleder deg til å ta fatt på og løse i dag. Tenk på hvor heldig du er som får jobbe sammen med så mange dyktige medspillere og hva dere sammen kan få til.  

  Klarer du å fokusere tankene og følelsene dine på glede, harmoni, tilgivelse, takknemlighet, omsorg, fred, toleranse og samarbeid vil det bidra til å snu din negative holdning og atferd til at du får en bedre dag.  Er du flink å fortelle deg selv hva du har skapt og fått til, får du også økt selvtillit. 

  Med en positiv holdning og økt selvtillit i bunn vil du ha lagt et godt grunnlag for å være en god lagspiller. 

  Så verdsett deg selv for den du er, da vil du også lettere være i stand til å verdsette andre.


  Bygg din selvtillit og tro på deg selv


  Ikke være en skygge av deg selv.

  Si til deg selv hver morgen eller når du synes du har det tungt: 

  • Jeg er bra nok fordi....... 
  • Jeg er god nok fordi ....... 
  • Dette kan jeg og er flink til...... 
  • Jeg kan tilføre medspillerne mine ......
  • Dette er jeg god på og vil utvikle enda mer..... 


   

  Å bryte nye barrierer

  Klarer du å se ditt eget potensiale og er du klar til å ta ansvar for egen utvikling?  Eller vil du bare henge med på «kjøtt og flesk», uten å vise  hva som virkelig bor i deg. 

  Ønsker du den dagen du gir deg eller sier takk for deg å sitte igjen med; 

  «Hvorfor gjorde jeg ikke mer ut av meg, jeg hadde jo så mye mer jeg kunne ha utrettet og tilført om jeg hadde vist meg mer frem?»  

  Du vil ikke angre på at du leter frem potensialet ditt og tar ansvar for din egen utvikling. Da får du jobbe med noe du liker og samtidig være med på å skape noe innenfor det du brenner for. 

  Stikk hodet ditt frem og bli bevisst på hva du ønsker å jobbe med. Finn ut hva som er drømmejobben din og hva du må gjøre for å komme dit? 

  Tenk igjennom, hvem kan hjelpe meg og være mine støttespillere slik at jeg kommer dit? 

  Si til deg selv; «Når andre har klart det er jeg sikker på at jeg også kan klare det.»


  Her er noen råd du kan ta med deg:

  • Tørr å vis deg frem
  • Vær deg selv (den du virkelig er)
  • Gjør deg attraktiv
  • Ha troa på deg selv
  • Bygg nettverk (med de som gir deg energi)
  • Vær ekte (ikke spill en rolle)
  • Vær sannhet
  • Lytt til ditt hjerte, din intuisjon og følg den


  Fra boken «Himmelske samtaler 4» av Neale Donal Walsch har jeg hentet noen ord til ettertanke,  som kanskje kan bidra til at du får en bedre hverdag?

  «Du styrer din egen fremtid med de valgene du gjør.»

  «Du og de som kommer etter deg, kan og vil endre fremtiden. Du bare velger hvilken fremtid du ønsker basert på trekkene du gjør.»

  «Tenk deg at du er i et «data-sjakkspill». Alle mulige trekkene er allerede plassert på program-disken. Du bestemmer hvordan spillet skal gå videre med de trekkene du gjør.»


  Sett opp ditt eget målbilde:

  • Hvor er jeg om 2 eller 5 år?


  • Hvilken jobb har jeg da?
  • Hva må jeg gjennomføre for å komme dit?
  • Se for deg at du allerede sitter i drømmejobben din (visualiser) og kjenn etter hvor deilig du har det!
  •  Lag en detaljert  handlingsplan med aktiviteter som vil bringe deg til målet ditt.

  PS: I mars skrev jeg et blogg-innlegg om målbilde, se «arkiv mars 2020» om du ønsker å lese det.


  Å bygge nettverk

  Alt i universet består av energi, vibrasjoner og frekvenser. Alt har sin egen frekvens. Våre tanker og følelser skaper derfor også vibrasjoner og frekvenser. Dine vibrasjoner gir seg uttrykt gjennom dine følelser. Når du føler deg dårlig eller fanger opp en dårlig følelse fra en person, er det negative tanker du fanger opp. 

  Nikola Tesla uttalte:

  «Hvis du vil forstå hemmeligheten med universet, tenk i form av energi, frekvens og vibrasjon»

  Den vellykkede forretningsmannen Andrew Carnegie var opptatt av å jobbe i team. Han sa blant annet; 

  «

  Når to eller flere mennesker kommer sammen og jobber mot et felles mål, utvikles det en sterk kraft.»


  Dette kan vise viktigheten av å bygge nettverk for å løfte hverandre og skape noe sammen. 

  Om det er riktig som enkelte forskere (innen kvantefysikk) nå mener, så har de funnet utrolige bevis på at et energifelt gjennomsyrer universet og binder det sammen. Vi mennesker er en del av dette energifeltet. Det kan virke som om vi kommuniserer med feltet og hverandre på et ubevisst plan. Feltet er dataserveren og kroppen vår er som en slags dataterminal (biofysiker Dr. Fritz-Albert Popp sin forskning på lysfotoner).

  Dette kan være forklaringen på den tause kommunikasjonen som foregår mellom flokker av dyr,  hvordan en fiskestim eller fugleflokk plutselig kan gjennomføre raske og synkroniserte kursendringer.  

  I følge den sveitsiske forskeren Nassim Haramein så er alt i hele universet koblet sammen. 

  Dette var bare en liten avsporing, som jeg ikke skal gå så mye mer i dybden på med min begrensede kunnskap om kvantefysikk. 

  Likevel så synes det er meget interessant; for det Haramein videre sier er at,  «Feltet er et felt av informasjon som vi er i samspill med. Vi mater informasjon til feltet, og feltet mater informasjon tilbake til oss. Det er ikke en enveis kommunikasjonskanal, det går begge veier.» 

  Informasjon jeg gjengir her har jeg hentet fra boken «Noen Lykkes... og andre ikke ?» av Camillo Løken. 

  Det hele bunner ut i at vi kan påvirke vår egen virkelighet gjennom det vi tenker. Med andre ord «Alt vi skaper starter med en tanke». «Vi kommuniserer med kvantefeltet gjennom våre tanker og følelser. Våre tanker er energi. Tanker og følelser må spille på lag.»

  Camillo Løken (fra boken «Noen Lykkes...og andre ikke?):

   

  «Mennesker som lykkes er samstemte i tanker og følelser om det de ønsker å oppnå fordi de tror på at de vil lykkes. Det er forankret i dem. Følelsene spiller på lag med tankene. » 

      


  Andre Nettverk:

   

  Nå om høsten er tiden for att soppen viser seg frem i skogen, men visste du at under overflaten er soppene koblet sammen i et enormt nettverk av tynne tråder. Til dette samme nettverket er også røttene på trærne koblet sammen. Sopper og trær lever sammen og gir næring til hverandre. 

  Soppen lever i samspill med trærne. Flere av disse er kjente matsopper, som kantarell og steinsopp. 


  Over bakken ser du soppen slik du kjenner den med hatten på stilk, men under bakken har den et nettverk av tråder. Dette kan beskrives som at soppen er trærnes internett.

  Dette nettverket under bakken består ikke av sopp alene. Til å utføre et livsviktig arbeid med å resirkulere avfall fra planter og dyr, bidrar også bakterier, edderkoppdyr og meitemark. Vi kan si at det er et helt nettsamfunn under bakken, et skikkelig «Wood Wide Web»?

                                                       

  Vær sannhet - vær den du virkelig er

 • Tenk igjennom hva det vil si for deg at; «Jeg har det bra med meg selv». 

   Hvordan har du det da?  Føl på det og finn ut hva du legger i det. 

 • Vær bevisst dine egne ferdigheter og utnytt potensialet ditt. Vær ikke den som brenner inne med å være den beste utgaven av deg selv.

 • Bli bevisst på hvordan du tenker, føler og handler i ulike situasjoner.

 • Og ...husk at sannhet er sannhet uansett kilde. • Ta gjerne kontakt med meg på e-post om du har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med meg. Klikk på knappen under.

  Ønsker du å lese flere av  mine Blogg-innlegg, trykk på hjem-knappen nederst på siden eller gå til hovedmenyen «Blogg» øverst på siden.


  Med vennlig hilsen

  Bernt-Åge Grimstad  —————————————————————————————————————————-

  Pusteteknikk - stress av Camillo Løken :

  Pusten er helt sentral i mange teknikker man kan benytte. Min kone er MediYoga instruktør og underviser i hvor sentral pusten er for å øke sin frekvens og få mer kontakt med hjertet.

  Du nevner stress. Ja, mange opplever nok en del stress i sin hverdag som gjør at man går ned i frekvens.

  Man kan da med lange, dype åndedrag reduserer stress på 60-120 sekunder. Det er vist fra forskningsselskapet HeartMath Ins. i USA. Det har vist at det gir utslag på hjertebølge-frekvensene. De endrer seg fra stress-aktive til myke og harmoniske på veldig kort tid.

  Teknikken har to enkle trinn.

  Trinn 1: Hjertefokus – pust med hjertet

  Fokuser din oppmerksomhet til området rundt hjertet – området i sentrum av brystet. Om du foretrekker det, kan du de første gangene holde hånden over brystet mens du fokuserer på hjertet. Gjør deretter lange, dype pust/åndedrag gjennom nesen og lat som om pusten går inn i og gjennom hjertet. Forsett med å puste med letthet til du finner en naturlig rytme som føles bra for deg.

  Trinn 2: Hjerte-følelse

  Dette er det viktigste trinnet. Mens du opprettholder ditt hjerte-fokus og «puster» gjennom hjertet, gjør du ditt beste for å aktivere en positiv følelse. Det handler om å gjøre et oppriktig forsøk på å gjenoppleve en følelse av glede, takknemlighet eller omsorg for noen eller noe i livet ditt. En av de enkleste måtene å generere en positiv, hjertebasert følelse på, er å hente frem et minne fra en spesiell plass du har vært på som ga deg gode følelser. Eller det kan være fra en tid da du utrettet noe du var utrolig stolt av og som fylte deg med glede. Eller det kan være den kjærligheten du føler for et familiemedlem, en nær venn eller et kjæledyr.

  Du kan gjøre denne enkle, 2-trinnsteknikken når som helst, hvor som helst, og ingen vil vite at du gjør det. Det skaper positive endringer i hjerterytmen, og sender sterke signaler til hjernen, som kan forbedre hvordan du føler deg på kun et par minutter.

  Da vil egoet slippe taket.

  fra Camillo Løken