Stabekk 23.april 2020 - Ledertyper på godt og vondt

Vi ser mange dyktige ledere, men dessverre ser vi og møter på noen som aldri burde inneha en lederrolle. De udugelige lederne kan være direkte helseskadelige for personene, landet, virksomheten eller organisasjonen som de er leder for.

Ledertyper på godt og vondt   


Fremtidens Ledere


Det vil alltid være behov for dyktige ledere og kanskje spesielt nå når vi opplever den største «krisen» eller omstillingen verden har opplevd siden 2.verdenskrig.  Til å lede oss igjennom Korona-tiden, og ikke minst når vi har lagt Korona bak oss,  trenger vi tydelige ledere som tør å stå frem og ser viktigheten av å bygge opp igjen vår klode basert på bærekraft, klimavennlig energi og et mer rettferdig økonomisk system. 

Vi trenger ledere som er opptatt av samarbeid både lokalt, nasjonalt og globalt og som kan skape nye arbeidsplasser til gjenvinning og bedre utnyttelse av våre ressurser.  Videre vil det være et stort behov for ledere som kan gå foran med å 

utvikle og ta i bruk nye energiformer i kombinasjon med gode teknologiske løsninger.

VG HELG hadde 18.april en flott artikkel,  «Livet etter Corona», der de spurte 10 norske tenkere, eksperter og samfunnsprofiler hvordan de trodde den nye 

verden ville bli.

Christine Spiten (Ingeniør, havforkjemper og gründer), kåret til årets ledestjerne i 2019 av Dagens Næringsliv, uttalte at det nå er tid for nye helter.  Hun sier at vi vil ha to valg;  nasjonal isolasjon eller global solidaritet? Hun sier videre: «Unge idag tenker ikke så nasjonalt. For dem er verden global. Vi er avhengig av at man tenker nytt og samarbeider. Dette er tiden for nye helter, som tør å ta lederskap og har en samlende kraft på folk. De som mobiliserer med fokus på løsninger fremfor frykt.»

Jeg tror vi fremover trenger flere kvinnelige ledere,  siden kvinner generelt lytter mer til hjertet og intuisjonen sin. Mannlige ledere som blir flinkere til å lytte til sitt indre vil utvikle seg til å bli bedre ledere.

 


Helseskadelige ledere 

I den samme artikkelen som jeg refererer til over uttalte Eva Joly (jurist, forhørsdommer,  korrupsjonsjeger og Medlem av EU-parlamentet i 10 år) at det Geopolitisk blir store forandringer: «Idag har verden en rekke dårlige ledere. De er ledere som vi ikke fortjener. De er ikke lederfigurer for vanskelige tider.»

Helseskadelige ledere tapper omgivelsene sine for energi. En helseskadelig leder er en «leder av frykt»,  motpolen til kjærlighet.

Typiske tegn på en «frykt-leder» er at han/hun vet best hva som er riktig. Han/hun lytter ikke til sine medarbeidere og er heller ikke imøtekommende for innspill fra de.  En leder av frykt er opptatt av makt, og frykter for at noen kan true egen posisjon. Helseskadelige ledere fremsetter trusler og  straffetiltak overfor de som ikke opptrer «lojalt» i forhold til tiltak som lederen fremmer. Om det er noe som går galt er det alle andre sin skyld, en helseskadelig leder gjør i egne øyne aldri feil og mener han/hun er menneskeheten sin gave til denne planeten. Alle andre som ikke mener det samme som han/hun er idioter. 

Helseskadelige ledere er gjerne preget av psykopatiske trekk,  det viser seg dessverre også ofte at graden av psykopatiske trekk hos enkelte personer øker i takt med ledelsenivået. Karakteristisk for personer med psykopatiske trekk er at de ofte utøver ledelse gjennom skaping av frykt, bruk av manipulasjon, hersketeknikker, trusler og forskjellsbehandling. Et tillegg til de psykopatiske trekkene følger også en sterk grad av narsissistiske uttrykk. Narsissister mangler empati, de unnskylder seg aldri. Narsissistiske psykopater får deg tvert imot til å føle at «det er din feil» og at det er du som bør be om unnskyldning.


Ledelse gir makt og status, mange ønsker å bli ledere fordi de ønsker makt, og er opptatt av høyere status. Ledere som er mest opptatt av seg selv og egen posisjon, har ofte ikke nok fokus på laget og er derfor ofte en dårlig lagbygger. 

Det er menneskekunnskap som er den viktigste ressursen eller kompetansen til en leder. Mangel på fagkunnskap kan bygges opp over tid, men det å inneha god fagkunnskap i tillegg til menneskekunnskap,  er selvsagt en stor fordel. Likevel er det evnen til å bygge lag, og samtidig kunne «se» den enkelte medarbeider som er den aller viktigste kompetansen en leder må inneha.

Dessverre ser vi at mange blir ansatt som ledere på grunn av at de har vist at de er dyktige fagfolk. Ved å ansette en leder basert på prestasjoner i fagroller uten å hensynta personene sine evner til å håndtere mennesker, fører ofte det til at du får en dårlig leder samtidig som du mister en dyktig fagperson.

Virksomheter der karriereveiene fag- og ledelse gis lik status og utbytte (lønn) vil få ansatte i den rollen som de passer og trives best i.  Sunnmørsbanken la allerede på 1980-tallet tilrette for valg av karrierevei.  


Rekruttering av ledere

Hva vil det si å ansette riktig leder? 


Kjeder du deg ? Føler du et vakum, er du litt oppgitt og har inntatt en avventende holdning til din nye situasjonen, «ligger du i dvale?»  Tenker du; «hvor lenge skal denne isolasjonen vare, og når kan vi vende tilbake til et mer normalt liv? Hva blir den nye normalen?»
 
Ja, det er mange spørsmål og tanker som svirrer rundt i hodene våre i disse Korona-tider. 

Isolasjon og husarrest 

«I disse Koroantider» er blitt et nytt uttrykk som vi hører mange ganger hver dag, og som vi begynner å bli drittlei av. 

«Husk å vaske hendene dine», «ikke vær mer enn grupper på maks 5 personer og hold en avstand til hverandre på 2 meter når du er ute eller må en tur på butikken.»  «Bruk hjemmekontor om du har muligheten til det og unngå å reise kollektivt.»

Jada masa, sier vi vel til oss selv, men «masingen»  den hjelper,  for tiltakene ser ut til å virke.

Maja Lunde (forfatter) uttalte i den tidligere refererte artikkelen i VG HELG 18/4: 

«Vi mennesker trenger samhørighet, kjærlighet, tak over hodet og mat på bordet. Vi trenger å være friske. Og vi trenger natur. Dette er våren for å sette seg ned og å lytte til svart-trosten. Dette er våren for å si; Jeg er glad i deg! og spørre; Kan jeg hjelpe deg?  Dette er våren for å slutte å lengte etter det uviktige, for å kjenne på takknemlighet for alt vi har, tross alt.»

Unntakstilstanden har vart i 5 uker nå, og vi ble nærmest paralysert 12.mars når de strenge tiltakene ble iverksatt. Likevel er vi alle stort sett flink med å tilpasse oss,  og lydig innretter vi oss ved lojalt å gjøre det myndighetene har bedt oss om. Vi har vel heller ikke noe annet valg om vi en gang i fremtiden skal kunne vende tilbake til et åpent samfunn. Hvordan vil vi oppføre oss den dagen vi igjen kan gå fritt omkring? Vil vi oppføre oss slik som når kveg slippes ut om våren, et såkalla vårslepp (selv om det kanskje ikke skjer før til høsten, eller muligens enda senere)?  Vil vi oppføre oss tafatt og avventende bare være sammen med egen flokk (aller nærmeste familie)? Vil vi fortsatt være skeptisk til å ha nærkontakt med andre? Vil vi håndhilse på hverandre igjen og vil vi være åpen for å gi og motta klemmer?

 

Helsen kommer alltid først er det noe som heter, men hvor lenge vil vi klare å leve i isolasjon før det går på helsen løs. Trøsten får være at det er mange som har det mye verre enn oss i Norge.

Vær derfor takknemlig for at du får bo i dette fantastiske landet.  Jeg håper at vi ALLE virkelig vet å sette pris på hvor godt vi egentlig har det.  

Det er naturligvis en krevende situasjon for familier der foreldre har hjemmekontor og de i tillegg skal være lærere for sine barn.   Å være sammen på denne måten hele døgnet sliter nok hardt på hverandre. 

For enslige vil det å ikke kunne oppsøke og ha nærvær med andre føre til mer isolasjon enn de ellers er vant med. 

Nye ord kommer stadig inn i språket vårt, spesielt i tilknytning til situasjoner som har en eller annen form for krise eller kaos i seg. Værfast er et ord som vi har hatt i årevis, men som fortsatt dukker opp med jevne mellomrom. Vi hører stadig at noen er værfast, sist det ble brukt med fly var så sent som 23.februar i år da det ble formidlet at 1500 passasjerer satt værfast på Gran Canaria på grunn av sandstorm. Vi hører til tider at Hurtigruta ligger værfast,  og det hender at togpassasjerer sitter værfast på Hardangervidda. 


Fra Værfast - via Askefast - til Koronafast

Bildet er fra Pixabay


I april 2010 fikk vi et nytt ord i forbindelse med vulkanutbruddet på Island. Ordet Askefast ble første gang brukt da flytrafikken stoppet opp i hele Nord Europa. Den første som brukte ordet Askefast var VG-nett journalisten Andreas Fosse 15.april kl. 08.15.  Bare en uke senere fikk Askefast 139000 treff på Google.

I år er det Koronafast som gjelder. Mange var Koronafast i utlandet og slet med å komme seg hjem siden flytrafikken mer eller mindre ble innstilt over natten og bortimot samtlige  fly ble etterhvert  satt på bakken. Som følge av at det er bortimot ingen flytrafikk, og det at det er svært få i hele verden som reiser for tiden, så har vi de siste dagene opplevd at  oljelagrene er smekk full.  Vi har sett at prisen på olje faktisk utrolig nok har beveget seg under 0. Om dette vil vedvare så ser det ikke så lyst ut økonomisk for Norge heller,  siden vi har basert så mye av økonomien vår på oljeinntekter.

Ser vi noen uker bakover tid, hadde du da forestilt deg at et virus på så kort tid kunne skape en så total omveltning av livene i alle land og for alle folkeslag på planeten vår?  Den nye situasjonen som vi nå befinner oss i har utviklet seg i en ekspressfart som vi knapt enda ser rekkevidden av. Vi sitter enda nærmest måpende og forstår ikke omfanget og utfallet av det vi er vitne til.   

Det er ikke rart om vi nå til tider blir litt avventende og føler oss litt oppgitt over situasjonen, av og til nærmest satt ut. Du som har hjemmekontor og samtidig er lærer for dine barn føler kanskje at tiden ikke strekker til, du fikk ikke gjort det du hadde planlagt i dag heller.  

Du som er helt alene synes kanskje at det er vanskelig å fylle hele dagen din med noe fornuftig. Du kjeder deg kanskje i perioder siden det er det samme som skjer nesten hver dag, alle dager er lik, du er på «repeaten»  og føler at du spiller den samme plata dag ut og dag inn.

Vi har nok enda mange flere varianter av hvordan vi føler oss i denne uvante situasjonen. Det viser seg vel at vi er bygd slik at vi takler gjerne nye situasjoner med behov for omstilling veldig forskjellig fra person til person.  
Kanskje du er den som synes dette er helt topp fordi du får tid til å roe ned og bruke tiden din på ting du i en travel hverdag ikke rakk å sette på dagsorden. Nå koser du deg og får påfyll av ny energi som du bruker til å utprøve dine idéer.

Så er det deg som kanskje nå har mistet litt av motivasjonen, du er den som mangler energi og lysten til å gjøre noe. Du føler deg utmattet og kjenner motløsheten strømme på etterhvert som du hele tiden sitter nærmest apatisk og suger til deg kontinuerlig all informasjon fra alle kanaler om Korona.

Ja,  vi reager forskjellig og er ulike i hvordan vi takler slike store omveltninger, trøst deg likevel med at alle reaksjonene som her er beskrevet,  og mange andre tilnærminger,  er alle helt normale måter å reagere på.


Ledelse av medarbeidere på hjemmekontor

Du som er leder i «disse Korona-tider»  (jeg begynner å bli drittlei av det uttrykket), har en svært viktig oppgave. Du må vise at du er nær selv om du ikke fysisk kan være det for de du er leder for. 

Det er nå dine medarbeidere virkelig trenger at du «er til stede for de og virkelig bryr deg». Bruk hovedtyngden av tiden din nå på dine medarbeidere, de må alltid ha første prioritet. 

Resten av tiden bruker du på planlegging både på kort og lang sikt, husk spesielt å sette av tid til deg selv. Reflekter over hva du har gjort bra i dag, hva du kunne gjort annerledes. Bruk affirmasjoner (selvsnakk, positiv formulerte setninger til deg selv) og gjennomfør en indre dialog med deg selv.     

Det er nå du virkelig har muligheten til å vise hva som kjennetegner dyktig lederskap. Her er noen tips, spørsmål og refleksjoner du kan tenke igjennom og utarbeide en plan på : 


 • Hvordan klarer du å finne en god balanse med å  være tydelig som leder samtidig som du «ser « hele mennesket, ikke bare arbeidsoppgavene medarbeiderne du er satt til å lede?

 • Hvordan klarer du å legge til rette for at dine medarbeidere får bruke kompetansen sin til det  beste for bedriften selv om de sitter på hjemmekontor?
 • Hvor flink er du til å bruke ledelseverktøyet Situasjonsbestemt ledelse og dine coaching ferdigheter i en fase der det kreves store omstillingsferdigheter både fra deg selv og dine medarbeidere?
 • Hvordan kan du omfordele oppgaver slik at medarbeiderne dine både klarer å være lærer for sine barn samtidig som de mestrer å ivareta sine viktigste arbeidsoppgaver på en tilfredstillende måte?
 • Hvordan kan du tilføre dine medarbeidere energi slik at de får motivasjon og glød til å gjøre en god jobb?
 • Hvor flink er du til å lytte til dine medarbeidere og oppfordre de til å finne egne gode løsninger på oppgavene de er tildelt?
 • Hvordan evner du å få medarbeider til å ta ansvar for å tilegne seg nye nødvendige  ferdigheter, eksempelvis mestring i bruk av digital kommunikasjon, videokonferanseverkstøy og bruk av andre digitale plattformer?
 • Hvor ofte vil det være naturlig å ha kontakt individuelt og med teamet samlet? (Lag en plan som du avstemmer med den enkelte og teamet). 

 • Hvilke digitale møteplasser skal dere bruke og hvilke tema skal prege møtene? (PS: Sett også av tid til utenomfaglige tema, det er viktig  å ha det gøy på jobb)  
 • Hvordan bygger du opp dine medarbeidere til å bli mer selvgående?
 • Hvordan evner du som leder aktivt å bruke verdiene til bedriften/virksomheten til å skape god lagånd og bygge et sterkt fellesskap der medarbeiderne identifiserer seg med bedriften/virksomheten/teamet?

   

Livet etter Korona   Nina Jensen (Marinbiolog og leder av forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean) sier i artikkelen til VG HELG 18/4:

 

«Hva verdens ledere og beslutningstagerne velger nå, vil i stor grad forme hvordan fremtiden vår ser ut. Det kan ta ulike retninger. Vil vi ha økt globalt samarbeid og solidaritet, eller økende grad av nasjonalisme og proteksjonisme? Jeg håper på det første, for det er den eneste måten å takle en pandemi som dette. Det er et av mine håp i denne situasjonen: Vi forstår at alt henger sammen med alt, at vi er helt avhengig av hverandre og gjensidig påvirker hverandre.»

Lars Fredrik Svendsen (professor i filosofi) sier i den samme artikkelen: 

 «Denne krisen har synliggjort hvor avhengige vi er av hverandre, at ingen av oss er selvtilstrekkelige og at vi er forpliktet overfor hverandre. Krisen kan gi oss en større forståelse av betydningen av fellesskapet.»

Verden trenger mange dyktige ledere som ønsker å gå foran med å forme det nye verdenssamfunnet. Verden trenger fagpersoner som kan utvikle fremtidige bærekraftige løsninger innenfor et fagområde som du brenner for.  


Valg av karrierevei - fag eller leder

Uansett hvilken karrierevei du velger så er det viktig å ta det valget som passer best for deg. Ved tilføring av ny kompetanse og erfaring vil du kanskje om noen år ha lyst til å endre karrierevei. 

Vi går en spennende tid i møte. Vis tålmodighet og ta vare på hverandre. Fortell til deg selv alt du er takknemlig for. Ta deg tid til å bli bedre kjent med deg selv. Husk at vi alle er ett , og at vi er gjensidig avhengig av hverandre. Alle er like mye verdt.

Om du har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med meg:
 

Med vennlig hilsen


Bernt-Åge Grimstad
Forfatter av «Ledelse er enkelt»