Likeverd - lik behandling av alle 

#equalityforall


I have a dream» sa Martin Luther King jr da han holdt sin berømte tale 28.august 1963.  Drømmen hans var at alle kunne leve sammen i fredelig sameksistens som likeverdige i samfunnet. Drømmen var at alle skulle behandles likt, det skulle ikke være forskjellig behandling på grunn av hudfarge eller om du har forskjellige oppfatninger og kulturbakgrunn.

«

Martin Luther King jr ble myrdet 4.april 1968. 

I 2020 opplever vi fortsatt at det er forskjellsbehandling på grunn av hudfarge. At rasismen dessverre lever fikk vi senest et skrekkelig eksempel på da George Floyd ble utsatt for rasisme og ble tatt livet av grunnet brutal politivold. Det er ikke likhet for loven for svarte og hvite.  

«Darkness cannot drive out darkness. 

Only light can do that. 

Hate cannot drive out Hate. 

Only love can do that.»

 Martin Luther King jr


Alt i naturen er skapt av det samme stoffet; atomer—> blir til celler—>blir til en blomst


Hvorfor har vi mennesker ikke klart å kvitte oss med rasismen? Hvorfor kan ikke alle behandles likeverdig selv om vi ikke har samme hudfarge og kulturell bakgrunn?

Alle er skapt av det samme «stoffet» ; atomer—> som blir til celler —> celler som blir til vev —> og vev som blir til et menneske. Alt annet rundt oss i naturen er også skapt av det samme stoffet, den fine blomsten, fjellene rundt oss og mangfoldet i naturen.   

For at vi skal få bukt med rasisme må vi alle tørre å stå opp og si fra. Vi må ikke lenger tillate og akseptere at rasisme skjer. 

Heldigvis så har det blitt flere og flere som står frem og viser sin ekte kjærlighet ved å ta sterk avstand fra rasisme. Vi har sett demonstrasjoner og klar tale verden over etter de siste hendelser i USA. Da George Floyd ble utsatt for rasisme og grov politivold, selv da han ropte ut

«I can´t breathe»,  

fortsatte politet sin brutale handling.

Tidligere presidenter i USA har stått frem og uttalt seg tydelig om hva de mener om de siste hendelsene i landet de en gang styrte. 

Barack Obama

ber amerikanerne om å gripe muligheten til å forandre USA. 

Han sier (sitat fra VG):

«Jeg vil snakke direkte til dere unge, svarte menn og kvinner i dette landet. Dere har vært vitne til og opplevd for mye vold. For ofte har denne volden kommet fra mennesker som skulle beskyttet dere.  Jeg vil at dere skal vite at dere betyr noe, livene deres betyr noe og drømmene deres betyr noe (sier Obama og fortsetter):

Du skal ha muligheten til å lære og gjøre feil og kunne leve et lykkelig liv uten å trenge å være redd for hva som skjer når du går ut døren.»

Jimmy Carter

sier at USA trenger en ledelse som er så god som sitt folk. I en uttalelse sier han; « 

Det smerter ham og kona Roselyn å se den tragiske urettferdigheten og den påfølgende reaksjonen i landet de siste ukene

(kilde TV2)».

Tidligere President

George W. Bush

kommenterte også hendelsene i USA den siste tiden; han  advarte i sterke ordelag mot fordommer mot muslimer og amerikanere av arabisk opprinnelse. (

I USA har det vært tilfeller av trusler og angrep på mennesker med minoritetsbakgrunn den siste uken

.) 

«Disse utslagene av sinne representerer ikke det beste av Amerika. Dette representerer det verste av menneskeheten, og de som gjør slikt skulle skamme seg for sin oppførsel». (uttalte Bush - Kilde VG).

La vi håpe at de siste tragiske hendelsene vil føre til en endring i holdninger som vil påvirke at flere og flere står frem for hverandre og viser med sin væremåte at vi ikke tolererer rasisme. 

Vi har alle en plikt til å reagere når vi opplever eller er vitne rasisme enten på skolen, på fotball-banen eller andre steder i samfunnet. 

Foreldre og besteforeldre sin passivitet eller negative holdninger til mennesker av annen hudfarge og kultur,  vil føre til at det fortsatt vil være grobunn for rasisme, og at den sprer seg videre til neste generasjoner. 

Til flere som nå står frem mot rasisme så har vi en mulighet til å endre holdninger og bringe verden sammen i kjærlighet og fredelig sameksistens. Ta avstand til rasisme og la forskjeller og ulikheter bli en styrke som skaper mangfold. Begrav gamle holdninger og myter, ikke la frykt og makt være faktorer du fortsatt er en del av. 

Her er noen visdomsord (usikker til kilden), de  setter ord på viktigheten av å arbeide mot rasisme og for likeverd:

«Det finnes kun en verden og den omfatter mange folkeslag. Det finnes kun en rase i verden, og den er flerkulturell i sitt uttrykk. Det finnes kun et mål med rikdom, og dets røtter ligger i medfølelse.»

«Vær våken for det gode i deg og la det arbeide for deg, for alle andre, for planeten og for selve livet.» 

 

Stå opp og vis dine ekte verdier, ta ansvar for å bygge verden på kjærlighet, sannhet og glede. 


«Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.»

Martin Luther King jr


Husk at alle er like verdifull!

Stå opp mot rasisme og for likeverd!

Ønsker du å kontakte meg:Vennlig hilsen

Bernt-Åge Grimstad