Spent og full av forventning

I disse dager møter mange opp til sin første skoledag, andre skal ha sin første dag på ungdomsskole eller videregående skole.

Felles for alle er at de har lagret sine bilder med forventninger om hva som vil møte de i sin nye hverdag. 

Bildet under er tatt den dagen jeg var klar for min første skoledag på Hessa Skole.Lærer - veileder og coach

Å være lærer er en av de viktigste lederoppgavene i landet vårt. Kanskje ikke alle ser på lærere  som ledere, men læreren er den veilederen, coachen og ledestjernen med størst påvirkningskraft for barn sin oppvekst utenom foreldrene.  Det vi opplever i våre første leveår er det som påvirker oss mest med hensyn til hvordan vi blir formet som person,  og hvilke verdier vi bygger livet vårt på. 

Fra før vi blir født ( i mors liv) og spesielt de aller første leveårene blir program og sannheter lagret i vårt underbevisste sinn.  Det vi blir matet med av tankemønstre, atferd, vaner og tro blir lagret som sannheter. De mektigste og mest innflytelsesrike programmene er de som blir først registrert.  Det viser hvor viktig våre første læremestere (foreldre og lærere) er for hva som blir våre «sannheter» videre i livet. 

Mange av oss har vokst opp med en begrenset tro på hva som er mulig. Denne begrensende troen ble lagret i vårt underbevisste sinn gjennom det vi «tok inn» i vår oppvekst. Dette kan slå ut som; «livet er TUNGT», «dette får jeg ikke til», «alt er så vanskelig», «jeg er dårlig i praktisk arbeid», «jeg er dårlig i matte»,  og andre negative tanker.  

Om vi blir matet med positive tanker i oppveksten vil de tilsvarende bli lagret som våre sannheter som vi tar med oss videre. «Livet er herlig», «jeg er flink til.., og «dette er jeg god på».

Fra boken «Hva er grunnen til at NOEN LYKKES... og andre ikke» av Camillo Løken har jeg hentet denne teksten:

«Det underbevisste sinn kontrollerer vår beslutningsprosess og derfor også våre liv. I følge professor Bruce Lipton kan det underbevisste sinn kontrollere alt fra 95 -99% av vår beslutningsprosess. Han sier at hovedproblemet er at folk er klar over sine bevisste holdninger og atferd, men ikke sine ubevisste holdninger og atferd.»

I den samme boken står det :

«Dine ønsker og ambisjoner tilhører ditt bevisste sinn, og ofte er ikke disse i harmoni med de etablerte programmene i ditt underbevisste sinn. De programmene som ligger der, ble plassert der av dem som hadde ansvar for din oppvekst. Ofte ser man da at våre foreldres og foresattes sannheter og tro om hva som er mulig i livet blir vår sannhet og tro. »

Det er altså det som er lagret i det underbevisste sinn i vår oppvekst som er styrende for våre tankemønstre og adferd senere i livet. Å endre «gamle sannheter og vaner» som er lagret i vår oppvekst er tidkrevende å få endret.Bildet viser Hessa og Ålesund sentrum sett fra Sula.


Se meg


En lærer kan derfor være «tungen på vektskålen» om det går en vel i livet eller om du ikke klarer å takle livets realiteter. 

Når du som lærer de første dagene med en ny klasse ser ut over elevene dine, hva ser du da?  

Ser du mange flotte mennesker som alle på sin måte innehar potensial og muligheter,  eller ser du en flokk med håpløse individ som du må slite med det neste året, og kanskje i flere år?  

Som lærer får du mange forskjellige typer elever som du skal fylle med energi og glede slik at de  blir godt rustet til å møte livets skole. Du skal gi de trygghet og selvtillit,  en god ballast å ta med seg videre når de senere skal ut i arbeidslivet.

En utfordring som en lærer står over for er å fordele oppmerksomheten. Alle ønsker å bli sett, noen mer enn andre. Men selv den som viser med sitt kroppsspråk «ikke se meg»,  og prøver å være usynlig, ønsker også oppmerksomhet. Den rake motsetningen er den som skal ha oppmerksomhet hele tiden, alt skal dreie seg om meg.

Spesielt på grunn av det store spekteret av ulike personligheter er det stort behov for individuell behandling.

En dyktig lærer får frem det beste i den enkelte:

 

 • Du ser den som tror han/hun kan ingenting
 • Du ser den som vet og kan alt
 • Du ser og avdekker potensiale som kan utvikles

 • Her er et par sitat om hvordan se og behandle mennesker. 

  «Behandler du en mann som han synes å være, vil du gjøre han verre. Men behandler du ham som om han allerede var det han har mulighet til å bli, vil du gjøre han slik han bør være»

                                                                                                                                      Goethe (sitat)

  Eller fra George Bernhard Shaw´s Pygmalion:


  «Den fillete fattigjenter Eliza Doolittle blir en elegant lady fordi hun blir behandlet som en lady.»

   

  Gjennomføring av læreplan
  Ja, en lærer har knapphet på tid til å kunne følge opp den enkelte, og det er en fastsatt læreplan som alle skal igjennom. Likevel er jeg av den oppfatning at individuell tilpasning er avgjørende for elevene sin trivsel og motivasjon.  Finn ut hva den enkelte er interessert i og bruk det som bakgrunn for utvikling. Det du er interessert i blir du god på.  

  Blir du god på det du brenner for, vil du da lettere også tilegne deg kunnskap om det du i utgangspunktet ikke har så stor interesse for.


  Om vi skal lykkes med å få flest mulig på sine «riktige» hyller i livet tror jeg det er avgjørende at vi ikke støper alle i den samme formen.

  Det er behov for individuell tilpasning, og for å få det til trenger vi flere lærere. For å få flere lærere må «myndighetene» (politikerne) være tydeligere på at skole er et satsingsområde.  

  Her er noen tiltak som jeg mener vil være avgjørende:

 • Færre elever pr lærer
 • Læring som er individuelt tilpasset og målrettet mer mot praktiske/arbeidsrelaterte oppgaver
 • Betydelig lønnsøkning for de som jobber innen skole og utdanning 


 • Min favoritt

  Gjennom min skolegang har jeg møtt mange dyktige lærere som har bidratt til å forme meg og utvikle meg til den personen jeg fremstår som. 

  Noen lærere hadde en fantastisk evne til å fylle meg med energi, mens andre kunne tappe meg for energi. 

  Selv om det var fag som jeg i utgangspunktet likte,  bidro energitapperne til at faget ble uinteressant og jeg mistet lysten på læring.

  Lærere som fylte meg med energi kunne få et fag som i utgangspunktet var «drit kjedelig» til å bli kjempespennende med måten de fremsto på og metodene de brukte for læring.  

  Det var spesielt en lærer som jeg husker tilbake på som læreren med stor L, Harald Grytten. Harald Grytten ble senere kjent for sine Byvandringer med krakken sin, Museumsbestyrer og forfatter av en rekke historiske bøker om Ålesund og Sunnmøre.  

  Jeg hadde han blant annet i historie, og et av oppdragene vi fikk var å finne ut bakgrunnen til personer som hadde fått en gate oppkalt etter seg.  «Hva var det den personen hadde gjort siden en gate fikk navnet hans/hennes?»

                                             

  Harald Grytten - Læreren med stor L.

   

  Møre folkehøgskule - livslang læring  

  De som ikke har hatt et år på folkehøgskule vil vel si at det er et «bortkastet år» for det gir ingen formell studiekompetanse? 

  Et år på folkehøgskule gir så mye mer:

  • Du får et år med mangfold og fellesskap
  • Du får oppleve kontraster og forskjellighet

  • Du vokser som menneske og person 
  • Du får varige vennskap
  • Du blir mer moden
  • Du får økt selvtillit
  • Du lærer å ta hensyn til andre
  • Du lærer å ta ansvar for deg selv (og andre)
  • Du lærer å sette pris på deg selv og andre
  • (Noen finner også den store kjærligheten - den de deler resten av livet med) 


  Året på folkehøgskule er nok det skoleåret som har gitt meg mest. Et år på folkehøgskule er som å fylle på energi til «livslang» læring. 

  Det mest lærerike skoleåret jeg har opplevd, et år som ga meg nye perspektiv på livet og utvidet menneskekunnskap. 


  Bildet viser oppbruddets timer siste dag på Møre folkehøgskole


  Norge trenger flere dyktige lærere 

  For å skape fremtidens Norge trenger vi flere dyktige lærere. En lærer er viktig for å gi energi og håp til den oppvoksende slekt. Som lærer vil du være en viktig medskaper til å bygge landet vårt basert på trygge og gode verdier. 

 • Vær et naturlig forbilde
 • Vær rettferdig
 • Vær sannhet
 • Gi energi og selvtillit
 • Gi glede
 • Gi trygghet og kjærlighet
 • Vis at du bryr deg
 • Møt elevene med forventning

 • Se elevene dine, alle er like verdifull.  

  Finn noe de er god på og gi de energi til å utvikle det. Alle må ikke støpes i samme formen. 


  Husk at du kan være avgjørende for hvordan dine elever klarer seg videre i livet.

  Lykke til med skolestart !


  Med vennlig hilsen

  Bernt-Åge Grimstad