Ta riktige beslutninger - vær der for hverandre

Ålesund 26.mars 2020

Vi er preget av en tid med Korona der vi opplever at ting endrer seg fra dag til dag og gjerne også fra time til time. Mange ledere må stå fram og ta beslutninger i situasjoner som de ikke tidligere har opplevd. Beslutninger som tas nå vil få stor betydning for bedrifter og ansatte,  for samfunn og folk, for hele verdenssamfunnet og alle som bor på denne planeten.

Beslutningene som tas på alle nivå vil påvirke hvilket tilstand planeten jorden vil være i når vi friskmeldes fra Korona og har kommet over denne krisa. Når du som leder tar en beslutning legger du planer for å sikre fremtiden.  Hvilke ledere er det som nå står frem og tar ansvar? Hvem er fremtidens ledere? 

Grunnleggende lederkvaliteter er minst like aktuelt i «krisetider»:
Mitt inntrykk er at regjeringen med Statsminister Erna Solberg i spissen har stått frem og tatt ansvar for situasjonen som Norge og verden befinner seg i under oppblomstringen av Korona. Gjennom media viser statsministeren og hennes ministre at de bryr seg, de vil oss vel. De er synlig og tilstede med en ærlig og åpen kommunikasjon til oss. Tiltakene som gjennomføres gjør de i kjærlighet for at vi i fellesskap skal kunne komme oss igjennom Korona med best mulig resultat.

Regjeringen har vært tydelig på at dette er en felles dugnad mot felles mål. Det å være tydelig på hvor vi er og hvor vi skal skaper tillit og trygghet.  God lagånd kjennetegnes med å stå opp sammen for hverandre. Erna Solberg, Bent Høie og Monica Mæland,  de som har vært mest framme i rampelyset, har fremstått folkelig og med sin væremåte vist at de virkelig bryr seg. De synliggjør at det er de grunnleggende lederegenskapene som alltid fungerer, og kanskje ikke minst i disse Koronatider.  

En annen observasjon som jeg har gjort er at de andre partiene på Stortinget er støttende til regjeringens beslutninger. Det viser at dette står vi alle sammen om i fellesskap med mål om å løse på best mulig måte.  

Jeg vil også gi ros til NRK og TV2 som fremstår profesjonelt og ærlig i sin kommunikasjon, det er helt avgjørende at vi kan stole på den informasjonen som blir formidlet. Regjering, Storting og våre 2 største Mediekanaler (NRK og TV2) dere fortjener en bukett med roser!Ledere på alle nivå i bedrifter som opplever denne nye situasjon, husk at det er de samme grunnleggende lederegenskaper som gjelder. Vær der for dine medarbeidere og vis at du bryr deg. De økonomiske utfordringene som landet vårt står overfor er store, men likevel tror jeg at de som styrer landet vårt (Regjering og Storting)  vil gjøre det de kan for at vi alle skal komme best mulig ut av Korona-situasjonen. Ha respekt for Korona, men ikke vær engstelig, for det skaper frykt.

«

Frihet i fra frykt, betyr å sove trygt» sang Gro Anita Schønn i «En enkel sang om frihet.»

Forhåpentligvis vil vi i ettertid av Korona få forståelse for at hele verdenssamfunnet er avhengig av hverandre. Når økonomien skal bygges opp igjen i verden trenger vi at  egoet settes til side og at det er felleskapet som gjelder.  

Den nye verdensøkonomien må bygges på bærekraft og kjærlighet.

 

Kanskje Korona vil føre til at vi tenker annerledes og bryr oss mer om hverandre, at vi forstår at alle er like mye verdt uansett hvem du er og hvor du kommer fra.  

 • Vi trenger et varmere verdenssamfunn med mindre ego, at vi er der for hverandre og bryr oss.

 • Vi trenger at verdens ledere går foran, at de stiller opp og tar et spesielt ansvar overfor de svakeste og mest sårbare landene i verden.    • Mahatma Gandhi var en leder som gikk foran. Her er et sitat som viser hans storhet: 

  «Vi må ikke miste troen på menneskeheten. Menneskeheten er et hav. Hvis noen dråper av havet er skittent, vil havet ikke bli skittent.»

  Til alle ledere på alle nivå 

  «Ta beslutning i kjærlighet, ta aldri en beslutning i frykt».

   Når du tar en beslutning lytt til hjertet, din indre stemme. Når du lærer deg å bruke din intuisjon vil du når du kjenner etter få en sterk følelse av hva som er riktig beslutning. Intuisjon er en sterk kraft som med fordel kan brukes oftere når det er behov for å ta en viktig beslutning. Tren deg opp til å bruke den, og tørr å stole på den. 

   

  Sitat fra Steve Jobs:

  « Ha mot til å følge ditt hjerte og din intuisjon. De vet på en måte allerede hva du allerede ønsker å bli. Alt annet er sekundært»  

   


  Vi mennesker innehar energiene Yin (feminine) og Yang (maskuline), både kvinner og menn besitter begge energiene. Yin er å lytte til ditt hjerte og din intuisjon (de gode idéene som du gjøres oppmerksom på), Yang er å utføre handlinger (gjennomføre nødvendige tiltak for å realisere idéene) basert på hva Yin energien din forteller deg. Ha derfor et balansert forhold til begge disse energiene og bruk de når du som leder tar en beslutning.

   

  Beslutter du og tar valg basert på følelsesmessig grunnlag, må du være oppmerksom på at det er 5 naturlige følelser (sorg, sinne, misunnelse, frykt og kjærlighet). Sorg, sinne og misunnelse er en form for frykt (det motsatte av kjærlighet), beslutninger tatt med bakgrunn frykt vil skape en negativ holdning og kultur. Følelsesmessige beslutninger som ikke er basert på kjærlighet må du ikke ta som leder. 

  Vær kjærlighet og vis kjærlighet når du tar beslutning med bakgrunn i følelser. Vær en åpen og lyttende leder, og du vil få åpenhet og ærlighet tilbake. 

   

  Et dansk ordspråk i taket på Cafe Sorgenfri i København kan være verdt å ta med seg i din lederrolle:

  «At tale er at så, men at lytte er at høste.» 


  Om du ønsker å komme i kontakt med meg:
  Vær en leder i kjærlighet, sannhet og glede så kan vi alle nyte desserten sammen! 


  Med vennlig hilsen

  Bernt-Åge Grimstad