Tiden flyr

Vi opplever vel alle mange ganger at tiden flyr, og til mer vi har på programmet så strekker ikke den tilmålte tiden til.   


Du har sikkert selv mange ganger opplevd på slutten av en dag å sitte igjen med følelsen av at du ikke fikk gjort det du hadde tenkt og som du hadde planlagt å gjøre. 

Da er det lett å skylde på det vi kaller for tidstyvene, de som stjal av tiden din slik at planene dine gikk i vasken.   Men er vi klar over hvem disse tidstyvene er som stjeler hverdagen vår? 

I dagens samfunn er det ikke mangel på informasjon, men tvert imot «overinformasjon» vi sliter med. Hovedproblemet blir å sile informasjonen som hagler inn fra alle mulige medier og finner veien til oss gjennom mobilen. Alt har vi idag lagret på mobilen og vi har gjort oss helt avhengig av den. 

For å holde orden på avtalene våre så var almanakker og filofax hjelpemidler som de fleste brukte tidligere. Slike hjelpemidler eksisterer sikkert enda, men mobilen har nok overtatt den funksjonen for de aller aller fleste.

 

Vår nye kroppsdel - en ekstra Pacemaker

Vi har fått en ny kroppsdel i mobil/nettbrett, en slags ekstra Pacemaker for å styre dagen vår og gjøre oss i stand til å opprettholde en tilnærmet normal hjerterytme og pust.  Vi har blitt avhengig av dette hjelpemiddelet, antall bruksområder for mobilen har akselerert de aller siste årene. Det eneste vi trenger å tenke på er å laste ned de appene og programmene som vi har behov for, sørge for at vi er tilkoblet nett,  og at vi har tilgjengelig elektrisk strøm når det er behov for å lade vidunderet.  

Nå er mobilen/nettbrettet butikken vår, banken vår, forsikringsselskapet vårt, reisebyrået vårt, avisene våre, kalenderen vår, postkassen vår, kommunikasjonsplattformen vår, klokken vår, radioen vår, TV-en vår, fotoapparatet vårt, leksikonet vårt, kinoen vår, platearkivet vårt, datamaskinen vår, arkivet vårt, telefonkatalogen vår, atlaset vårt,  spillene våre, utdannelsen vår, møterommet vårt og arbeidsplassen vår. 

Mobil/Nettbrett er blitt møteplassen vår med venner, og ellers inngangsportalen for sosial kontakt via det vi nå så fint kaller sosiale medier og møteplasser.  

Ja , du kan selvsagt også ringe med mobilen slik det opprinnelig var tenkt den skulle brukes til. Kanskje det er noen som fortsatt har fasttelefon hjemme? Før mobiltelefonene sin tid da visste vi at den vi ringte til var hjemme dersom de tok telefonen. Nå spør vi hvor er du da? 

For få år siden sendte vi fysiske brev eller telefaks (datidens e-post?), vi fikk dagens avis i postkassen hver dag og vi måtte se nyhetene på TV om kvelden til samme faste klokkeslett om vi skulle få de med oss. Fremtidens yrke er ikke lenger å selge leksikon, å være annonseselger for «Ditt distrikt» eller en annen telefonkatalog. 

Det som ikke er mulig å utføre med en mobil/nettbrett er fysisk kontakt i den forstand å ta på hverandre, å ta til seg næring (mat og drikke), og å flytte seg fysisk fra sted til sted. Å flytte seg fysisk fra sted til sted er vel delvis mulig i og med at det nå finnes førerløse biler, busser og tog og du kjøper jo billetter med mobilen. 

Ja, men er ikke det fint da? Vi har jo med oss mobil/Nettbrett overalt og er det noe vi mangler så er det bare å laste opp en ny app eller å foreta et Google-søk for å finne ut av det vi leter etter.  

Den teknologiske utviklingen har vært gull vært nå når vi på grunn av Korona ikke har kunnet bevege oss fritt slik som vi tidligere har vært vant til. Personer som ikke har vært like stødig i bruk av teknologiske hjelpemidler har nå både frivillig og ufrivillig måttet ta det i bruk for å henge med både på jobb og privat. Når vi nå ikke i samme grad kan møtes fysisk har teknologien reddet oss med hjemmekontor og nettmøter både for skole og arbeid.


Men.... mobilen/nettbrettet er blitt den største tidstyven vi har

Det er likevel et stort MEN. Tilgangen til alt mellom himmel og jord 24 timer i døgnet har gjort at svært mange er blitt totalt avhengige og klarer ikke å koble seg fra mobil/nettbrett. I og med at all kommunikasjon skjer via mobil/nettbrett vil det heller ikke lenger være et naturlig skille mellom jobb og fritid. Det nærmest forventes at man er tilgjengelig 24/7? Dette er blitt en ny stressfaktor, og tidstyv. For om du ikke svarer eller er tilgjengelig tror du at det kan bli oppfattet som at du ikke er interessert eller er likegyldig til jobben din. Noen tror at det også forventes at man er aktiv på sosiale medier med likes og kommentarer når venner eller andre kontakter har lagt ut en sak eller sendt noe til deg. 
Ta deg en «timeout» fra mobilen. Legg den vekk noen timer hver dag og kjenn etter hvor deilig det er å bruke bare tid på seg selv eller samvær med andre på et personlig plan. Gled deg i nuet, fokuser på å være. 

Vær en leder i nuet - i samspill med dine medarbeidere

Ledere bør derfor unngå å «plage» sine medarbeidere utenom ordinær arbeidstid uten det absolutt er en akutt situasjon som ikke kan vente til dagen etter. Leder bør derfor også be sine medarbeidere om å overholde at det skal være et naturlig skille mellom arbeidstid og fritid.  En leder bør sammen med sine medarbeidere trekke opp naturlige skillelinjer mellom arbeidstid og fritid for å verne om helsen til sine medarbeidere. Jeg tror at medarbeidere som klarer å ha et naturlig skille mellom jobb og fritid, vil være mer opplagt og effektiv når de er «påkoblet» jobb. 

Det er alt for lett at grenser mellom arbeid og fritid viskes ut ved utstrakt bruk av hjemmekontor. Selv om du har hjemmekontor så kan det også hende at du er syk og ikke kan jobbe, det må respekteres. En medarbeider må kunne melde seg syk selv om han/hun er på «pålagt» hjemmekontor. Nødvendig ro fra jobb vil få deg raskere på bena igjen når du ikke er i form. 

Selv om det på grunn av Korona er åpnet mer og mer opp for hjemmekontor så er det viktig at dette ikke blir den nye normalen når det en gang i fremtiden åpnes opp igjen for normal fysisk kontakt. Det er nemlig ikke mulig at mobil/nettbrett eller hjemmekontor helt ut kan erstatte fysiske møter face to face mellom mennesker, og heller ikke relasjonen mellom leder og medarbeidere. 

Det er i det fysiske samspillet med sine medarbeidere at leder skaper den beste og mest ekte kommunikasjonen. Savnet av å kunne møtes fysisk kjenner sikkert mange på nå, og det er bra, for da har vi gjennom Korona opplevd at teknologi ikke er en fullgod erstatter av det vi kan skape i et fysisk fellesskap på en arbeidsplass.  

Nærvær og kjemi er følelser, og det klarer vi ikke på samme måte å formidle til hverandre uten fysisk tilstedeværelse. 

Nettmøter og hjemmekontor vil fortsatt bli viktig også etter Korona, og i langt større grad enn før.  Spesielt vil nettmøter i mye større grad enn tidligere komme til å erstatte fysiske jobbreiser, noe som er godt for klima og miljø.  

Hjemmekontor i samspill med fysiske møter og fysisk oppmøte på en felles arbeidsplass, der ledere og medarbeidere får blomstre og vise seg fram i samspill med hverandre, tror jeg vil være den fremtidige arbeidsmodellen.


En leder skal prioritere tiden sin på ledelse  

«Det er ikke hvor mye du jobber som betyr noe, men hva du gjør når du er der.» 


Ta deg tid til å koble av  - å  bare være!  Bildet er tatt i strandkanten på Fornebu - Storøyodden. «Når høst møter sjø.» 

Ved tidspress og stress kan ledere oppleve at det er vanskelig å gjennomføre planlagt coaching og oppfølging av medarbeidere, men det er i slike situasjoner det er aller viktigst. En definisjon på Coaching er; «å hjelpe andre til å bli god på seg selv». En annen definisjon som jeg også har sett blitt brukt er; «Coaching er rett og slett bare et annet ord for ledelse....» 

God coaching vil frigjøre tid du som leder kan bruke til andre lederoppgaver. Er du leder skal du prioritere å bruke mesteparten av tiden din på ledelse, ivareta og utvikle den enkelte medarbeider individuelt,  og samtidig styrke laget/teamet ditt. Når du øker kunnskapen og ferdighetene til dine medarbeidere, vil du kunne delegere flere oppgaver.

I en slik presset situasjon kan det inntreffe det som kalles en «Coaching Blokkering.» Blokkering kan beskrives med at du som leder har fått en tidsfrist på et hasteoppdrag du og avdelingen din plutselig må prioritere fremfor, og på bekostning av andre oppgaver.  Du som leder får en form for «panikk» når det går opp for deg hva alt rundt dette nye «hasteprosjektet»  innebærer. Du vil naturlig nok føle et stort tidspress for å komme i mål og bli ferdig i tide. 

I steden for å bruke avdelingen sin kompetanse, vil en slik blokkering ofte føre til at du setter deg ned for å løse dette selv. Du ser da for deg at du er den med aller best kompetanse på alle områder som omfattes av prosjektet? Men det er i slike situasjoner du ved hjelp av coaching  virkelig får utnyttet kompetansen til den enkelte,  samtidig som dine medarbeidere får anledning til å vise hva som bor i de. 

En god  leder setter seg ned sammen med avdelingen og informerer om oppgaven dere er blitt tildelt og fristen for når løsningen skal leveres. Som leder ber du alle tenke igjennom hva de kan levere ut ifra sin egen kompetanse. Samtidig kartlegger du med din kjennskap til avdelingen og den enkelte, hvilken kunnskap og ferdigheter du trenger i prosjektet. Du kaller inn hver enkelt til en samtale (coaching) for å avdekke hvilke oppgaver personen kan løse. Deretter setter du sammen et endelig prosjekt-team med en prosjektleder (hovedansvar), oppgaver prosjektet skal løse, tidsfrist, samt fremdriftsplan med ansvarsområdene til den enkelte prosjektdeltaker. 

Ved coaching får du nå utnyttet hele kompetansen i teamet ditt, og du vil skape ytterligere utvikling hos dine medarbeidere. Det vil komme opp flere alternative kreative løsninger når du involverer flere, og de som er med vil identifisere seg med prosjektet og ta eierskap til å få prosjektet vel i havn. 

Skulle du gjøre denne oppgaven alene ville oppgaven være uoverkommelig, du ville få misfornøyde ansatte som ikke fikk bruke sin kompetanse, og du selv ville være nærmere en sykmelding (utbrenthet).

Dessverre ser vi at mange ledere går på en slik «blokkeringsfelle» fordi de ikke er i stand til  å utnytte og utvikle de dyktige medarbeiderne som de har i teamet sitt. 

Mangel på coaching og det å ikke klare å utnytte kompetansen til teamet sitt er en av de aller største tidstyvene til en leder.  

Her er noen refleksjoner til deg som er leder:

  • Hvor ofte snakker du med dine medarbeidere face to face?
  • Hva vet du om dine medarbeidere?
  • Hva vet du om potensialet til dine medarbeidere?
  • Hvor godt kjenner du til de sterkeste sidene til dine medarbeidere?En suksessfull leder vet at menneskekunnskap er den viktigste lederegenskapen.

PS: Send meg gjerne en e-post om du ønsker å komme i kontakt med meg, og om det er noe jeg kan hjelpe deg med.  Ønsker du å lese flere av mine blogg-innlegg trykk på «Hjem-knappen» nederst på siden.
Med vennlig hilsen

Bernt-Åge Grimstad